tandlæger © Georgerudy Dreamstime

Inside story

Tandlæger udkæmper betændt forsikringsstrid

Landets to store tandlægeforeninger ligger i åben krig. Baggrunden er uenighed om forsikringsprodukter til tandlæger med Tryg og Codan på den ene side og Købstædernes Forsikring på den anden side. Striden ender nu i retten.

En yderst betændt strid om forsikringer udspiller sig i tandlægebranchen.

I godt et år har de to store brancheforeninger Tandlægeforeningen og Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO) ligget i åben krig med grove anklager mod hinanden om bevidst misinformation og ærekrænkelser.

Parterne er så uenige, at de undervejs har politianmeldt hinanden og har inddraget Finanstilsynet. Den foreløbige kulmination på striden sker til november, hvor parterne mødes i Sø- og Handelsretten.

Her har det kommercielle selskab TandlægeTryghed, som tilbyder forsikringsprodukter til Tandlægeforeningens medlemmer, stævnet PTO for at få standset og dementeret det, som TandlægeTryghed betegner som bevidst misinformation fra PTO’s side om TandlægeTrygheds virksomhed.

Stridens kerne handler om forsikringer til private ejere af tandlægeklinikker. For at forstå konflikten, skal vi spole tiden tilbage til september sidste år.

Sagen kort

En bitter strid om forsikringer til ejere af private tandlægeklinikker har stået på det seneste år.

Stridens kerne er, om klinikejerne er forpligtet til at indgå i en kollektiv forsikring, der dækker erstatningssager på mellem 1.000 kr. og 10.000. Det mener Tandlægeforeningen, Tandlægeforeningens Praksisudvalg og TandlægeTryghed.

Omvendt mener den mindre brancheorganisation PTO, at der kun er tale om en frivillig ordning. Derfor står det tandlægerne frit for at vælge en anden forsikring mod erstatningssager på under 10.000 kr.

I det lys har PTO lanceret et nyt forsikringsprodukt, som netop dækker den type erstatningssager. Det er sket i samarbejde med Købstædernes Forsikring.

Striden har ført til, at parterne har politianmeldt hinanden, og til november mødes TandlægeTryghed og PTO i Sø- og Handelsretten, hvor TandlægeTryghed har stævnet PTO for miskrediterende og urigtige udsagn.

Sagen har desuden udviklet sig til en politisk sag, hvor Danske Regioner mener, at Tandlægeforeningen har overfaktureret regionerne for 42 mio. kr. over tre år. Den påståede overfakturering drejer sig om betaling for administration af udgifter til sager om erstatning for tandskade.

Tandlægeforeningen mener, at det er regionerne, der skal afholde udgifterne til erstatningsordningen.

Her lancerede den mindste af de to brancheforeninger, PTO, et nyt forsikringsprodukt til private klinikejere i samarbejde med Købstædernes Forsikring. Trækket var en offensiv mod storebroren Tandlægeforeningen, der historisk har henvist sine medlemmer til selskabet TandlægeTryghed, som derfor har siddet tungt på forsikringsmarkedet for private klinikejere i samarbejde med Tryg og Codan.

Praksis+, som PTO’s nye produkt hedder, er et tilbud til private klinikejere om at forsikre sig mod erstatningsskader på mellem 1.000 kr. og 10.000 kr. PTO og Købstædernes Forsikring “ønsker at bryde med monopollignende tilstande på markedet for forsikringer til private klinikejere” og mener samtidig, at de kan tilbyde de private klinikejere et billigere produkt.

”Tandlægeområdet er mig bekendt det eneste område, hvor der ikke er fri konkurrence på forsikringer. Forsikringer for arbejdsskade og erhvervsansvar er bundet til medlemskab af Tandlægeforeningen, og de har indtil nu været ene om at udbyde en forsikring for tandskader. De har markedsført deres erstatning for tandskader som lovbestemt, og som alle tandlæger derfor skal betale til. Det er nu for første gang i 30 år frit valg af forsikring for klinikejeere. Derfor har PTO’s forsikringssamarbejde også sin helt klare berettigelse,” siger bestyrelsesformand i PTO, Poul Staal.

Orientering til tandlæger udløste politianmeldelse

Men PTO’s offensiv har antændt en bitter strid mellem parterne.

Tandlægeforeningen, Tandlægeforeningens Praksisforsikringsudvalg og TandlægeTryghed mener nemlig ikke, at PTO og Købstædernes Forsikring overhovedet kan tilbyde en sådan forsikring.

De henviser til, at lovgivningen dikterer, at erstatningssager vedrørende tandlæger i privat praksis skal behandles hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, der er en ordning under Tandlægeforeningens Praksisforsikring. Det gælder også sager, hvor erstatningsbeløbet er på under 10.000 kr. Til at dække erstatningerne, som patienter bliver tildelt, indgår landets tandlæger i en kollektiv ordning. På den måde finansieres erstatningen kollektivt af alle privatpraktiserende tandlæger.

Ifølge Tandlægeforeningen og Tandlægeforenings Praksisudvalg, der på vegne af Tandlægeforeningen administrerer og afgør sager om patienterstatning, er tandlægerne forpligtet til at indgå i ordningen. En påstand, som PTO bestrider.

Det budskab var også essensen i en orientering til landets private klinikejere, som Tandlægeforeningen, Tandlægeforeningens Praksisforsikringsudvalg og TandlægeTryghed udsendte i kølvandet på PTO’s lancering af det nye forsikringsprodukt.

Ordlyden fik PTO op i det røde felt, og foreningen valgte efterfølgende at politianmelde TandlægeTryghed, der er PTO’s kommercielle modpart i sagen. Ifølge anmeldelsen havde TandlægeTryghed i orienteringen til tandlægerne overtrådt straffelovens bestemmelser om ærekrænkelse under skærpende forhold.

”TandlægeTryghed og Tandlægeforeningen skrev ud til alle tandlæger, at PTO’s forsikringssamarbejde med Købstædernes Forsikring manglede lovlighed og var i strid med reglerne. Det var meget voldsomt og de gjorde det, selv om de vidste, at det var forkert,” siger bestyrelsesformand i PTO Poul Staal.

Hos TandlægeTryghed ligger man dog ikke søvnløs over PTO’s politianmeldelse.

”TandlægeTryghed har ikke foretaget sig yderligere i den anledning og forventer heller ikke, at politiet vil foretage sig yderligere, da anmeldelsen er åbenbart grundløs,” siger direktør i TandlægeTryghed Mette A. Heegaard.

Opgør i Sø- og Handelsretten

Der gik dog ikke længe, før det var PTO’s tur til at blive politianmeldt i sagen.

I december valgte TandlægeTryghed nemlig at stævne PTO. Anklagen fra TandlægeTryghed går på, at PTO har fremført urigtige påstande og udsagn om TandlægeTryghed i PTO’s blad, Klinikejernes Magasin, og på PTO’s hjemmeside, som skader TandlægeTrygheds navn.

Og for få uger siden meddelte TandlægeTryghed så, at man ikke ser anden vej end at gå rettens vej for ”at få standset og dementeret PTO’s bevidste misinformation.”

Det betyder, at sagen nu ender i Sø- og Handelsretten, hvor den er berammet til november.

”Efter at have forsøgt at få PTO til at berigtige de miskrediterende og urigtige udsagn uden held, var der desværre ikke anden vej end at stævne PTO og lade en dommer vurdere PTO’s adfærd,” siger Mette A. Heegaard, direktør i TandlægeTryghed.

En del af stævningen handler blandt andet om, at PTO har skrevet, at TandlægeTryghed ”pludselig ud af det blå (nedsatte) forsikringspræmien på Tandskadeerstatningen med mere end halvdelen”, efter at PTO indledte en proces med forsikringsselskaber om at etablere Praksis+.

Men TandlægeTryghed formidler ikke nogen tandskadeforsikring. Tandskadeerstatningen er i stedet en del af Tandlægeforeningens Praksisforsikring, og derfor er det forkert, når PTO skrev, at TandlægeTryghed nedsatte forsikringspræmien.

Hos PTO har bestyrelsesformand Poul Staal svært ved at forstå, at TandlægeTryghed føler sig krænket over skriverierne i medlemsbladet og på foreningens hjemmeside.

”Jeg mener ikke, at vi har gjort noget forkert og så har jeg svært ved at forstå, at man kan føle sig så krænket over noget, som man selv er sat til at administrere. TandlægeTryghed og Tandlægeforeningen markedsfører sig som én stor familie, og TandlægeTryghed og Tandskadeerstatningen har samme direktør. Det er som klinkejer helt umuligt at hitte rede i, om klinikkens forsikringer er købt gennem TandlægeTryghed eller Tandlægeforeningen, som ikke er godkendt som forsikringsselskab,” siger Poul Staal.

Regioner og Tandlægeforeningen strides om millioner

Striden er ikke blot et opgør mellem to aktører på forsikringsmarkedet.

Danske Regioner og Tandlægeforeningen er nemlig også rygende uenige om, hvem der skal betale for administrationen af erstatningsordningen.

Ifølge regionerne og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er regionerne i flere år blevet opkrævet udgifter til administration til erstatningsordningen, som Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning efter aftale med Sundhedsministeriet selv skal afholde.

Ifølge et svar til Sundhedsudvalget i Folketinget fra sundhedsministeren er der tale om mindst 42 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Omvendt mener Tandlægeforeningen, at det er regionerne, der skal afholde udgifterne til erstatningsordningen. Foreningen henviser til, at det i en tidligere overenskomst blev aftalt, at regionerne skulle betale for administrationen. Overenskomsten faldt dog til jorden i 2018. Tandlægeforeningen er imidlertid fortsat med at opkræve betaling for administrationen af ordningen. I og med at regionerne er fortsat med at betale, har opfattelsen hos Tandlægeforeningen været, at regionerne har været enige i den fortolkning af aftalen.

Tandlægeforeningen afviser samtidig, at betalingen fra regionerne er blevet brugt til at sænke priserne på forsikringerne, som sælges gennem TandlægeTryghed.

”Vi kan klart afvise, at midlerne fra regionerne er blevet brugt til andet end til behandling af regionernes egne sager om tandskader. Vi støtter os i den sammenhæng til den juridiske vurdering, vi har fået foretaget, og ser frem til drøftelser med de relevante parter, så denne sag kan blive afsluttet. Den ordning, vi har i dag, er en god og velfungerende ordning, som er til gavn for både patienter og tandlæger, og en eventuel afskaffelse af ordningen vil have store konsekvenser for de danske tandpatienter,” siger overtandlæge Henrik Nielsen, der er formand for Tandlægeforeningens praksisforsikringsudvalg.

Læs mere

Revolution på vej i forsikringsbranchen med overgang til økosystemer

Underskud på SUL-forsikringer retter sig. Men der er fortsat kun én vinder

Sønderjysk Forsikring: Vi vil ikke samarbejde med agentur om andet end bilforsikringer

Fremadstormende spiller drøner ind på bredt forsikringsmarked med opkøb

Brand og modvind koster blodrøde tal hos Købstædernes Forsikring

Derfor er price walking så ømtåleligt og vigtigt for forsikringsbranchen 

Investorer presser på for salg af prestigeområde i Alm. Brand

Forsikringsselskaberne står splittet om omstridt prispraksis