danske-bank-web

M&A

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Efter et internt opgør i Danske Bank etablerer flere af bankens tidligere topfolk nu egen forretning, der skal konkurrere direkte med banken om at etablere fonde, der investerer i europæiske og amerikanske kapitalfonde. Holdet har allerede tiltrukket tunge investorer, der tidligere var trofaste investorer i Danske Banks setup

De mange omvæltninger i Danske Banks højtprofilerede wealth management-afdeling har rusket op i en fasttømret division og ændret mange ting radikalt.

For den succesfulde afdeling Danske Private Equity (DPE) havde de mange ændringer den direkte konsekvens, at holdet, der siden 2002 har rejst seks fonde og hentet over 25 mia. kr. fra en perlerække af landets tungeste investorer, forlod landets største bank med kort varsel.

Bruddet skete ifølge InsideBusiness’ oplysninger som en direkte konsekvens af, man i toppen af Danske Bank havde et udtalt ønske om at gøre DPE til en integreret del af bankens nye wealth management-division.

Ledende partner i DPE John Danielsen og hans team havde modsat en klar ambition om i højere grad at stå på egne ben og agere som en uafhængig enhed, da det var deres klare opfattelse, at investorerne bag DPE, der tæller en række af landets største pensionskasser, ikke havde lyst til, at den lille, uafhængige enhed pludselig ikke længere kunne handle lige så frit som tidligere.

Samtidig ønskede de en langt mere konkurrencedygtig aflønningsform, hvor man i højere grad blev aflønnet på samme måde som partnere i gængse kapitalfonde.

Som følge af striden valgte John Danielsen sammen med en række nøglemedarbejdere at forlade Danske Bank, og i stedet er de nu ved at stable en direkte konkurrent til deres tidligere arbejdsgiver på benene.

John Danielsen er sammen med blandt andre tidligere seniorpartner i DPE Peter Thellufsen nu ved at etablere en ny fond med navnen Saga Private Equity, hvor man samlet set satser på at hente omkring 4 mia. kr.

Den har fuldstændig samme setup, fokus og struktur som de mange fonde, John Danielsen og hans hold stablede på benene i en årrække hos Danske Bank, og den nye fond har da også allerede sikret sig et trecifret millionbeløb fra to af DPE’s trofaste investorer.

Svært at gøre på egen hånd

PensionDanmark og Velux-familiens pengetank, Velux Fonden, bekræfter over for InsideBusiness, at man har valgt at bakke op om Saga Private Equity, der ligesom DPE skal investere i mindre og mellemstore kapitalfonde i Europa og Nordamerika, der opkøber små og mellemstore virksomheder.

”Vi har via investeringer kendt holdet bag Saga i ti år. I Danske Private Equity Partner-regi var vi med i fire fonde, og vi føler derfor, vi kender teamet indgående. Derfor har vi valgt at bakke op om det nye setup, for det er bestemt ikke altid lige let at finde gode team med solid erfaring og en god, konsistent trackrecord,” siger Per Skovsted, investeringsdirektør i Velux Fonden.

Han peger på, at man i Velux-fonden på lige fod med mange andre investorer generelt går uden om de såkaldte fund of funds, hvor man investerer i en fond, der skal investere midler i kapitalfonde. Det samme har hovedparten af landets pensionskasser gjort, da man efterhånden er kommet til den erkendelse, at strukturen med at investere i funds of funds ofte er en dyrere løsning end selv at investere på den måde frem for blot at købe sig direkte ind i de enkelte fonde.

DPE har imidlertid qua deres mangeårige erfaring et netværk, der ifølge investorerne gør, at de evner at finde og investere i udenlandske kapitalfonde, som for almindelige investorer er svære at opstøve.

”Saga har et mål om at investere i mindre og mellemstore specialiserede nichefonde i USA og Europa. Det er et segment, vi godt kan lide, men som er svært at investere i på egen hånd, da det kræver et stort netværk og et indgående kendskab til markedet og de forskellige aktører. At gøre det på egen hånd kræver store ressourcer og er tidskrævende, og det er derfor oplagt for os at foretage disse investeringer via Saga,” siger Per Skovsted.

Bekymret for interessekonflikt

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger er Saga og John Danielsen i dialog med flere af de investorer, der gennem årene bakkede trofast op om deres fonde i Danske Bank-regi.

For investorernes vedkommende ser mange det som en naturlig udvikling, da man var særdeles utilfreds med, at DPE pludselig blev splittet i atomer sidste år.

Mange i investorkredsen, der ud over PensionDanmark og Velux-Fonden blandt andet tæller Lægernes Pension, PBU, PKA, havde i forbindelse med de store omlægninger i Danske Bank store bekymringer om, hvorvidt DPE resultater ville lide under, at man nu ikke længere kunne agere lige så frit som tidligere.

Samtidig var flere investorer bekymrede for, hvorvidt DPE’s tættere tilknytning til Danske Bank ville medføre en potentiel interessekonflikt, hvor bankens eget pensionsselskab, Danica Pension, ville få mulighed for at påvirke beslutningerne i DPE.

InsideBusiness har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Danske Bank. Her lyder meldingen, at man endnu ikke ønsker at udtale sig om fremtiden for DPE. Banken har siden John Danielsens exit haft travlt med at ansætte nye folk på de ledige poster, da DPE’s seneste fond fra 2015 slet ikke var færdiginvesteret, da afdelingen pludselig blev splittet.

Senest har Danske Bank således hentet Christian Kvorning fra pensionskassens investeringsarm PKA AIP, der ligeledes har været offer for et lignende mandefald, idet flere ledende figurer har sagt farvel i kølvandet på direktør Anders Dalhoffs exit.

 

LÆS MERE

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Vindmøller, sol og hø trumfer kapitalfonde 

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid 

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

EQT skaber gigantisk ny fond

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber