CIP

Inside story

Tidligere Dong-folk lander milliardresultat

De fem eftertragtede Dong-specialister med Jakob Barüel Poulsen i spidsen, der i 2012 stiftede Copenhagen Infrastructure Partners, leverede i 2016 et samlet overskud på 1,1 milliard kroner. Dermed har gruppen leveret et afkast på over 10 procent efter blot få års levetid, hvilket skaber genlyd blandt de mange pensionskasser, der har skudt milliarder i de fem energieksperter.

Der gik ikke længe, efter at Jakob Barüel Poulsen og hans fire tro væbnere havde forladt energikæmpen Dong under massiv medieomtalte, før de eftertragtede energieksperter slog dørene op for deres eget energieventyr i form af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

CIP etablerede sin første fond i 2012, og da de fem tidligere Dong-folk for nylig kunne annoncere, at man var på plads med den første kapitalrejsning i sin seneste og tredje fond, var det samtidig et vidnesbyrd om, at de fem specialister både har ramt en niche og en trend, der går som varmt brød hos de investeringshungrende pensionskasser herhjemme.

Knap 34 milliarder kroner har de fem Dong-folk indtil videre hentet fra en række hjemlige aktører med PensionDanmark i spidsen efterfulgt af en perlerække af mindre og mellemstore kasser, herunder Lægernes Pension, DIP/JØP, Lærernes Pension og AP Pension.

Og noget tyder indtil videre på, at de forhenværende Dong-folk, der forlod selskabet i kølvandet på den tumultariske fyring af virksomhedens daværende direktør Anders Eldrup i 2012, indtil videre har givet deres investorer solid valuta for pengene.

CIP’s to første fonde samt den tilknyttede investering Artemis leverede således i 2016 et samlet overskud på 1,1 milliard kroner. Det må siges at være særdeles tilfredsstillende, set i lyset af at de to CIP-fonde er rejst i henholdsvis 2012 og 2014.

Beregninger, som InsideBusiness har foretaget, viser desuden, at overskuddet i 2016 samtidig medfører, at CIP sidste år genererede et afkast på lidt over 10 procent, hvilket også var det mål, man oprindelig stillede sine investorer i udsigt.

”Udviklingen i CIP har indtil nu været meget tilfredsstillende, og i 2016 fik vi som investorer et afkast på over 10 procent. Vi er meget fortrøstningsfulde med hensyn til udviklingen, i takt med at flere af de nuværende projekter går i drift og begynder at give en attraktiv stabil indtjening,” siger investeringsdirektør i PensionDanmark Claus Stampe.

Fakta om CIP

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er et dansk managementselskab stiftet af PensionDanmark i fællesskab med fem tidligere Dong-profiler: Jakob Barüel Poulsen, Rune Roin, Torsten Lodberg Smed, Christian Skakkebæk og Christina Grumstrup.

CIP forvalter de to fonde Copenhagen Infrastructure Partners I K/S og Copenhagen Infrastructure Partners II K/S samt CI Artemis K/S. Senest har CIP annonceret first closing af sin tredje og seneste fond.

Siden 2012 har de fem tidligere Dong-folk hentet omkring 34 milliarder kroner i tilsagn fra en lang række danske investorer, der ud over PensionDanmark tæller Lægernes Pension, PBU, JØP, DIP, Nordea, PFA, AP Pension og Villum Fonden samt LB Forsikring.

CIP er bygget op som en kapitalfond, hvor de fem partnere får et fee for at investere kapitalen og skabe afkast til investorerne bag, ligesom de ejer managementselskabet.

CIP investerer udelukkende i større infrastrukturprojekter, herunder vindmøller og biomassekraftværker. CIP’s to første fonde fik sidste år et overskud på henholdsvis 411 og 472 millioner kroner, men tillægsinvesteringen CI Artemis fik et overskud på 229 millioner kroner.

CIP’s forretning er anderledes i forhold til gængse infrastrukturfonde og pensionskassernes normale investeringer i energiprojekter, da man ofte investerer allerede i selve etableringsfasen. Det øger risikoen, men kan samtidig også sikre investorerne et højere afkast, ligesom de kan forvente et afkast tidligere end normalt.

Vild jagt på infrastruktur

De senere år er investorernes, herunder pensionskassernes, efterspørgsel efter alternative investeringer, herunder infrastruktur, på ganske kort tid gået fra at være moderat til umættelig. Det hænger især sammen med de lave renter, der blandt andet har forvandlet en tidligere så sikker investering som statsobligationer til et sted, hvor det stort set er umuligt at hente et afkast.

”Fordelen ved et setup som i CIP er, at vi her får nogle langsigtede investeringer, der er knap så prisfølsomme som andre sektorer. Samtidig har vi udsigt til gode afkast på den lange bane, hvor vi med klassiske kapitalfonde ofte får vores penge igen langt hurtigere, hvorefter vi så igen skal til at finde nye investeringsmuligheder,” forklarer finansdirektør i Lægernes Pension Niels Elmo Jensen.

Det relativt sikre afkast skyldes, at CIP’s investeringer i eksempelvis vindmøller ofte går hånd i hånd med statslige tilskud, der sikrer, at de enkelte projekter har udsigt til en indtægt, der ligger nogenlunde fast de næste mange år ud i fremtiden.

Niels Elmo Jensen peger samtidig på, at en af CIP’s helt store fordel er, at de tidligere Dong-folk går langt tidligere ind i de enkelte projekter, hvilket øger risikoen, men samtidig også giver investorerne mulighed for at opnå et bedre afkast.

”Vi forventer, at vi med vores investering i CIP vil få et afkast, der er højere end mange gængse investeringer i infrastruktur. Det skyldes blandt andet, at CIP ofte er med i den meget tidlige fase i de enkelte projekter og dermed også tager lidt større risiko. Det er vi dog trygge ved. Teamet har lang erfaring på området og har vist, at det kan håndtere de risikoelementer,” siger Niels Elmo Jensen.

Kan håndtere besværlige processer

Netop evnen til at kunne håndtere de krævende byggeprocesser i forbindelse med opførelse af eksempelvis vindmøller har fra begyndelsen være Jakob Barüel Poulsen og de øvrige partneres fordel. De har efter mange år i Dong’s tidligere så udskældte corporate affairs-afdeling indgående kendskab til at styre og håndtere de mange faldgruber, der ofte opstår i forbindelse med store investeringer i energiprojekter.

Den trackrecord var ifølge PensionDanmark også essentiel, da man i sin tid var med til at etablere CIP.

”Da vi valgte at etablere CIP i 2012, var det blandt andet, fordi vi via vores investeringer i Nysted og Anholt Havmøllepark, som vi ejer i et partnerskab med Dong, havde et særdeles godt kendskab til partnerkredsen i CIP. Vi var derfor overbevist om, at de havde unikke kompetencer med at source, udvikle og styre store komplicerede energiprojekter. Kompetencer, som ville være meget vanskelige at opbygge i et pensionsselskab. Derfor var det også oplagt for os at etablere et setup, hvor de kunne stå for vores investeringer inden for vedvarende energi,” forklarer Claus Stampe.

Niels Elmo Jensen og Lægernes Pension har placeret i underkanten af 10 milliarder kroner. i alternativer.

Svært at finde afkast andre steder

Sammen med Lægernes Pension har de to pensionskasser DIP og JØP investeret omkring 2,6 milliarder kroner i CIP’s seneste fond, hvor der i forbindelse med first closing var tilsagn for 8,8 milliarder kroner.

Den nytiltrådte investeringsdirektør i DIP og JØP, Mikkel Svenstrup, der kommer fra en stilling i Nordea Markets 1. januar, peger på, at CIP for de to pensionskasser udgør en unik mulighed for at binde kapital i længere tid og samtidig have en vis forventning om et solidt afkast kombineret med en relativt lille risiko.

”Jeg har svært ved at se, hvilke andre steder vi kan få omkring 10 procent i afkast i en periode på 10-20 år og samtidig have begrænset risiko. Selvfølgelig er der de klassiske kapitalfonde, men det er både en dyr model, og så har den den ulempe, at fondene i det nuværende marked kan lukkes tidligere, end vi har set førhen. Det er ikke nødvendigvis et plus for os, for så får vi pengene tilbage og skal dermed finde noget nyt at investere i,” siger han.

Mikkel Svenstrup understreger samtidig, at DIP og JØP, der i alt forvalter 110 milliarder kroner tilsammen, den kommende tid har planer om at øge deres eksponering inden for infrastruktur, hvor man historisk set ikke har været særlig stærkt repræsenteret.

”Hele setuppet omkring CIP passer godt til os, da vi har brug for nogen, der kan være tovholder på de store konkrete infrastrukturprojekter. De kompetencer har vi ikke nødvendigvis i huset, og det vil kræve mange ressourcer at følge de enkelte investeringer tæt. Med CIP sætter vi vores lid til, at de tager sig af det praktiske, og selv om det ikke er gratis, er det stadig på mange måder billigere end eksempelvis de klassiske kapitalfonde,” siger han.

 

LÆS MERE

Pensionskasser klar med milliarder til danske virksomheder

Truende milliardregning bekymrer Dong-investorer

Ødelagt vindmøller kan ramme Dong’s børsnotering