Verisure web

Inside story

Tilsyn presser finanshus på pengejagt

En af landets mest succesfulde forvaltere tvinges nu til at hente yderligere kapital efter en hård medfart fra Finanstilsynet, ligesom bestyrelsen styrkes med tidligere Danske Bank-chef.

Efter stor modvind i årets første halvår og hård kritik fra Finanstilsynet skal den succesvante forvalter Accunia nu polstre sig yderligere.

Det sker, efter at finanshuset, der forvalter højrisikoobligationer for over 20 mia. kr., blev hårdt ramt af covid-19 i årets første halvår, hvor flere af selskabets produkter ramtes af den store usikkerhed og de enkelte investeringers meget begrænsede likviditet.

Kurserne på Accunias forskellige obligationer har siden rettet sig en smule, men efter et besøg fra Finanstilsynet tidligere i år er forvalterens ejerkreds nu ved at afsøge mulighederne for at indskyde op imod 50 mio. kr. i virksomheden.

Her kigger man blandt andet på muligheden for, at de nuværende ejere skyder yderligere kapital ind, eller at man polstrer sig ved for eksempelvis at indgå et samarbejde med en pensionskasse, der kan sikre den nødvendige finansielle sikkerhed.

InsideBusiness har været i kontakt med en række af Accunias ejere, der bekræfter, at man arbejder på en plan, men indtil videre ønsker de dog ikke at udtale sig yderligere.

Når forvalteren, der ellers gennem mange år har leveret stabile afkast til investorerne og solide overskud til ejerne, pludselig er kommet under pres, skyldes det blandt andet, at Accunia er tvunget til at have en vis andel af de obligationer, man forvalter, de såkaldte collateralized loan obligations (CLO) på egne bøger. Og med en efterhånden betydelig formue under vingerne havde Accunia ved seneste halvårsregnskab obligationer for over en halv milliard på egne bøger.

Det er blandt andet det, der gør forvalteren sårbar i perioder med stor usikkerhed på markedet, der både rammer de illikvide obligationer hårdt, ligesom at mange af de selskaber, der har finansieret sig via obligationer, herunder Verisure (billedet), ligeledes risikerer at komme i modvind, hvilket forstærker usikkerheden.

Fakta

Accunia er en dansk fondsmægler, der har specialiseret sig i struktureret kredit.

Selskabet forvalter primært de såkaldte CLO’er (collateralized loan obligations) samt alternative investeringsfonde.

Bag de enkelte CLO’er gemmer sig typisk talrige obligationslån til virksomheder rundtomkring i verden.

Accunias produkter blev hårdt ramt af covid-19 i foråret og arbejder nu efter besøg fra Finanstilsynet på at styrke sit finansielle grundlag.

Accunia har ifølge virksomhedens seneste regnskab omkring 20 mia. kr. under forvaltning.

Kritik efter tilsynsbesøg

Præcis dette skete i april og maj, akkurat samtidig med at Finanstilsynet var på besøg hos forvalteren, der for første gang i årevis tabte penge i årets første seks måneder.

Og tilsynet lægger da heller ikke skjul på, at forvalteren var hårdt ramt, da man var på besøg.

”Accunias kapitalforhold var væsentlig påvirket af covid19-krisen, hvor særligt markedet for CLO’er er blevet påvirket negativt som følge af usikkerheden om den generelle økonomiske afmatning og den deraf følgende stigende risiko for tab på de underliggende lån. Det havde ramt værdien af Accunias egenbeholdning af CLO’er, og det havde tillige medført usikkerhed om Accunias indtjening fra forvaltning af CLO’er og andre forvaltningsopgaver,” skriver tilsynet og peger blandt andet på, at man anbefaler Accunia at styrke sit økonomiske fundament, så man i højere grad står rustet til at tackle fremtidige udsving i de risikobetonede CLO’er.

”Finanstilsynet gav Accunia en risikooplysning om, at kapitaloverdækning og kapitalberedskab i højere grad burde tage højde for, at kapitalforholdene udviser høj følsomhed over for markedsudviklingen for CLO’er og kreditrisikoen på de underliggende lån”, skriver Finanstilsynet.

Hyrer tidligere Danske Bank-chef

Ydermere var den finansielle vagthund tvivlende over for, hvorvidt der i Accunias bestyrelse var folk med tilstrækkelige kompetencer til at forstå de komplicerede strukturerede kreditter, som man udsteder via blandt andet CLO’er og børsnoterede alternative investeringsfonde.

Den kritik har Accunia nu reageret på og har hyret tidligere kreditchef i Danske Bank Henrik Hoffmann til at sidde i fondsmæglerens bestyrelse side om side med blandt andre tidligere chef i Danske Capital Niels Ulrik Mousten og stifter og medejer af børsnoterede Netcompany Carsten Gomard.

I Accunias ejerkreds ønsker man ikke at udtale sig om de aktuelle planer for at styrke selskabets kapitalgrundlag, men alle henviser til selskabets daglige ledelse. De er imidlertid ikke vendt tilbage på InsideBusiness’ henvendelser.

Mens Accunias obligationer var hårdt ramt i løbet af foråret, har de ligesom mange andre unoterede aktiver rettet sig en smule. Dog står flere stadig under vand, og for Accunias kunder, der primært tæller formuende danskere, er det kommet bag på mange, hvor følsom deres investering egentlig er.

Accunias produkter baserer sig som nævnt primært på obligationslån til en lang række virksomheder rundtomkring i verden, en del af dem finansieret af kapitalfonde.

Når der som i foråret pludselig opstår problemer med driften i de enkelte selskaber, og likviditeten i selve papirerne samtidig er stærkt begrænset, udgør det en risikabel cocktail, der fik mange af Accunias kunder til at spærre øjnene op. Mange havde indtrykket af, at de havde investeret i et sikkert, langsigtet produkt med stabile afkast, men med et fingerknips gik det op for mange, at Accunias obligationer ikke var nær så skydesikre, som de havde antaget.

Som mange andre forvaltere er Accunia ejet af mange af de samme kunder, der har valgt at placere deres formue i hænderne på forvalteren. Ud over Netcompanys medejer Carsten Gomard er også den stenrige Hempel-fond med i ejerkredsen, ligesom mange af de øvrige ejeres private selskaber kan fremvise en formue på trecifrede millionbeløb. Pengene er således til stede, hvis aktionærerne vel at mærke ønsker at medvirke til at følge tilsynets anbefalinger og sikre forvalteren yderligere.

 

Læs mere

Kapitalfonde lurer på guldrandet finansforretning  

Topadvokat vil sikre eliteinvesteringer til bredt publikum

ATP strammer krav til milliardfond og åbner for investorer  

Corona tvinger kapitalfonde til lommerne  

Tronskifte hos førende kapitalfond

Opgør i succesfuld kapitalfond  

Ambitiøse advokathuse får baghjul på M&A