;
egeriis

Få adgang til univers af viden

Redaktørens analyse

Kommer det store opgør om dansk realkredit?

Realkreditsystemet er blevet en hæmsko for konkurrencen mellem bankerne, hvor en række strukturproblemer og et stærkt Nykredit/Totalkredit-samarbejde holder mobiliteten nede. Nu kommer endnu en konkurrencerapport, men spørgsmålet er, om regeringen tør gå til stålet over for de såkaldte finansielle supermarkeder og i sidste ende sætte realkreditten fri.

Ønsker du at læse resten af artiklen?