christian_sagild_portraet02_2014_09_08_topdanmark

Inside story

Sagild afsat – Vi afdækker næste skridt i opgøret om Topdanmark

Finske Sampo har med fritstillingen af forsikringsikonet Christian Sagild sat sig totalt på Topdanmark. Det kan betyde både fusion med If Forsikring, frasalg af Topdanmark Liv og en lidet attraktiv fremtid som underordnet filial for Danmarks næststørste forsikringsselskab. Vi afdækker spillet om Topdanmark.

Udadtil var det naturligvis vigtigt med enighed mellem bestyrelse og direktion om Christian Sagilds afgang. Men i virkeligheden er der tale om fritstilling eller på godt dansk: fyring af en af dansk skadesforsikrings grand old men.

Over for InsideBusiness oplyser Topdanmark, at Christian Sagild optjener halvandets års løn i kompensation og fratrædelse. Hertil kommer en opsigelsesperiode på 1 år i forbindelse med ’fritstillelse’. I alt får Sagild altså 2,5 års løn, svarende til 22 millioner kroner, for at forlade Topdanmark.

På mange måder var det en begivenhed, der kom bag på iagttagere i forsikringsbranchen. For var det ikke mere naturligt at trække den erfarne Sagild op til et job højere oppe i den nordiske forsikringsgigant If Forsikring eller hos Sampo? Og var det i virkeligheden uenighed om Topdanmarks strategi og fremtidige rolle, som var medvirkende til Sagilds exit?

I en beskrivelse af forløbet over for medarbejderne på Topdanmarks intranet var Christian Sagild mere klar i mælet om timingen for sin exit, som entydigt var bestyrelsens valg:

”Den snak har vi haft hen over sommeren. Her tilkendegav jeg over for formandskabet, at jeg på et tidspunkt kunne ønske mig at bruge mine kompetencer på en bestyrelseskarriere. At det så bliver ved årsskiftet, at jeg forlader posten, var bestyrelsens initiativ,” forklarede Christian Sagild medarbejderstaben i Topdanmark.

Med til at gøre sagen endnu mere opsigtsvækkende er, at Topdanmark under Sagild i år leverede rekordresultater, hvilket i år fik aktiekursen til at stige fra kurs 173 til kurs 263, svarende til en markedsværdi på 25 milliarder kroner i dag. Hvem fyrer dog en topchef med så flot en udvikling i aktiekursen?

Sagen kort

Slutspillet om Topdanmark er i fuld gang. Gangene er renset for de to danske erhvervs- og forsikringskoryfæer Christian Sagild og Michael Pram Rasmussen.

I stedet sidder Sampos folk i bestyrelsen, og det store spørgsmål er, om den nye topchef blot skal være landedirektør for et vingeskudt Topdanmark – en dansk filial af det store nordiske forsikringsselskab If Forsikring.

En del af forklaringen kan findes fra og med den 2. november i år, da der igen skete noget dramatisk i Topdanmarks historie. Her offentliggjorde Sampo-koncernen sit kvartalsregnskab, som samtidig indeholdt nyheden om, at Topdanmark nu ikke længere er et associeret selskab, men et datterselskab til Sampo på linje med den nordiske gigants ejerskab af If Forsikring eller Sampos livsforsikringsselskab, Mandatum Life. Dog er der den forskel, at Sampo nu sidder på 49,1 procent af stemmerne eller 46,7 procent af aktierne i Topdanmark.

Ingen tvivl om magtfordeling

Deltager man i generalforsamlingen hos Topdanmark, er der dog ingen tvivl om, hvem der bestemmer. Det gør Sampo, og fra og med i år er If’s vicedirektør, Ricard Wennerklint, og Mandatum-topchef Petri Niemisvirta kommet ind i bestyrelsen, ligesom If’s topchef, Torbjörn Magnusson, er blevet formand.

Der er således ingen tvivl om, at If har taget magten over Topdanmark, men ejerskabet ligger dog stadig hos Sampo, som er børsnoteret i Finland. Sampo sidder da også på et overvældende flertal af de fremmødte stemmer til generalforsamlingen.

Det store spørgsmål er, hvornår Sampo tager næste skridt, som naturligt vil være en sammenlægning af If og Topdanmarks aktiviteter i Danmark. Formanden Torbjörn Magnusson kan også dårlige agere som formand for Topdanmark, idet han de facto også repræsenterer en af Topdanmarks konkurrenter. Der er altså beslutninger, hvor han og andre If-folk må gå uden for døren til bestyrelsesmøder, og det er kun blevet mere udtalt, efter at Michael Pram Rasmussen forlod formandsposten i 2015.

Situationen bliver endnu mere speget af, at Topdanmark i konkurrencemæssig sammenhæng agerer uafhængigt af Sampo og herunder også af If forsikring, hvilket ifølge en mail fra Topdanmark til InsideBusiness har opbakning fra den samlede bestyrelse.

Der er heller ikke klarhed over, hvordan en ny direktør for Topdanmark skal varetage sit hverv – og om han skal arbejde for en fusion mellem Topdanmark og If. Fra Topdanmarks presseafdeling lyder svaret kortfattet på InsideBusiness-spørgsmål: ”Topdanmarks strategi er uændret.”

 Hemmeligholdt plan 

Som sådan behøver Sampos folk ikke længere at komme med et egentligt bud på de øvrige aktier. For det gjorde de, da de passerede en tredjedel af aktierne, og der juridisk set var skifte af kontrol. Dermed er der ikke noget i vejen for, at man fortsat kan købe eller lade ejerandelen vokse via aktietilbagekøb.

Der er dog også en anden vej, og det er at gennemføre et aktiebytte på tværs af landegrænserne, så de øvrige aktionærer i Topdanmark får Sampos aktier i stedet for Topdanmark-aktier. Sidstnævnte model har dog den bagside, at så skal der foretages en værdiansættelse af Topdanmark, og så kommer Sampo-boss Björn Wahlroos igen til at betale en relativt høj pris for aktierne på grund af Topdanmarks positive udvikling i aktiekursen. Det taler ikke til finnens købmandsmentalitet, som er inderligt imod at betale for meget for noget som helst.

Alternativet for Sampo og If Forsikring er en indtil videre hemmeligholdt plan, hvor man foretager nogle strukturelle geværgreb internt i den danske forsikringskoncern, som sikrer, at Topdanmark mere eller mindre bliver en national division i If Forsikring frem for en selvstændigt børsnoteret koncern.

Frasalg af Liv lurer

Et andet usikkerhedsmoment er fremtiden for Topdanmark Liv. For i de øvrige nordiske lande, hvor forsikringsgiganten If Forsikring er repræsenteret, har man valgt at frasælge livsforsikringsselskaberne. Det er da også meget svært at se, hvordan der kan skabes synergier mellem det at drive et skadesforsikringsselskab og et pensionsselskab i samme koncern.

”Det kan sikkert godt lade sig gøre at tjene penge på Topdanmark Liv, men pensionsvirksomhed ligner i dag mere kapitalforvaltning, end det ligner skadesforsikring. Derfor har jeg nok nemmere ved at få øje på synergierne, hvis man for eksempel driver bankvirksomhed, end hvis man er et skadesforsikringsselskab,” forklarer aktuar og pensionsekspert Søren Andersen fra Fpension.

Han henviser til, at alle livsforsikringsselskaber gennem de senere år formodentlig har været gennem overvejelser om, hvem der fremover vil være de bedste ejere. Og det er efter Søren Andersens opfattelse naturligt, at man i Topdanmark nu gør sig de samme overvejelser:

”Det er nærliggende, at man overvejer, om man ønsker et livsselskab i Topdanmark/If-koncernen, og om det overhovedet giver mening. Disse overvejelser bliver nu forstærket under finnerne, der må forholde sig til, om der eventuelt findes andre mere naturlige ejere.

Det er dog ikke så nemt at sælge et livsselskab i disse år. Som InsideBusiness tidligere i år afdækkede, så har Danske Banks Danica været i proces for at købe SEB i år, uden at det dog er blevet til noget. Samtidig hviskes der i krogene om et muligt salg af Skandia Pension.

Den generelle udfordring ved salg af livsforsikringsselskaber er ifølge Søren Andersen, at selskaberne typisk har en stor pukkel af gamle, garanterede ordninger, som ikke er attraktive i en verden med fokus på kapitaleffektivitet og markedsrenteprodukter.

Kommunikationsdirektør Jens Langergaard svarer på vegne af Topdanmark:
Er der tale om en fyring/afskedigelse af Sagild?
”Det er en beslutning, som bestyrelsen og Christian Sagild har truffet i enighed, efter at Christian og bestyrelsen over sommeren – på Christians initiativ – havde drøftet Christians ønsker om, hvordan hans kompetencer på sigt kunne anvendes i bestyrelsessammenhæng. Denne drøftelse førte til, at bestyrelsen meddelte, at Christian Sagild stopper per udgangen af december 2017.”
Er det korrekt, at Sampo/If har taget kontrollen over Topdanmark. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer kommer nu fra Ifs og Mandatum Lifes øverste ledelse?
”Topdanmark er et børsnoteret selskab med en bestyrelse, hvor 6 medlemmer er valgt på generalforsamlingen.
Af disse 6 bestyrelsesmedlemmer har Sampo opstillet 3 medlemmer, 3 medlemmer er uafhængige, og de sidste 3 medlemmer er medarbejdervalgte. Sampo har således valgt at lade sig repræsentere med 3 af 9 medlemmer i Topdanmarks bestyrelse. Topdanmarks formål og strategi har været uændret i en årrække, også fra før Sampo blev aktionær. Det er desuden også defineret, at Topdanmark i konkurrencemæssig sammenhæng agerer uafhængigt af Sampo, herunder også IF. Dette har naturligvis også opbakning fra den samlede bestyrelse.”
Kommer den nye topchef til at skulle arbejde for en fusion mellem If og Topdanmarks aktiviteter?
”Topdanmarks strategi er uændret.”

Det er også værd at bemærke, at Topdanmark Liv under afgående topchef Christian Sagild, som selv kommer fra livsforsikring, har investeret et pænt trecifret millionbeløb på at opbygge en ny it-platform til Topdanmark Liv. Og det kommer til at blive et stort tema for Topdanmarks fremtidige strategi, som igen bliver et væsentligt spørgsmål i den igangværende rekruttering af Topdanmarks nye topchef. Sagild selv var af den opfattelse, at Liv var en kerneforretning for Topdanmark, som man havde høstet solide afkast på gennem årene. Den holdning var dog ikke nødvendigvis den samme i hverken If eller hos Sampo.

Skal ny topchef blot være landedirektør?

I kølvandet på fyringen af Christian Sagild har Topdanmarks bestyrelse hyret headhunterfirmaet Russell Reynolds til at finde en afløser. Headhunterfirmaet har i mange år været personificeret ved den nu pensionerede partner, Jens Howitz, der i mange år haft et solidt tag på en række af de store finanskoncerner herhjemme.

Nu er det så ledende partner Peter Gramskov, der skal stå i spidsen for en vanskelig direktørjagt, som byder på en række udfordringer.

”Opgaven er bestemt ikke let, for alle kandidater vil spørge sig selv, hvad det er for en stilling, man egentlig siger ja til. Skal man være topchef i en børsnoteret virksomhed, tage på roadshows og kæmpe for sin sag, eller skal man blot være direktør i en landedivision, der godt nok er et stort job, men slet ikke har samme prestige,” lyder det fra en kilde med indgående kendskab til Topdanmarks igangværende direktørjagt.

Skal knokle på

I branchen frygter man fra flere sider, at situationen i Topdanmark ender med, at det danske selskab ender i samme situation som konkurrenten Codan.

Her har britiske RSA Insurance Group siden 2007 gradvist strammet grebet om det danske selskab, der i dag fremstår mere som et datterselskab frem for en selvstændig enhed. Det har ikke nødvendigvis været positivt hverken for Codan eller ejerne, der har brugt enorme ressourcer på den komplicerede integration. Den dag i dag lider Codan fortsat – og en bebudet turnaround er ikke så let som håbet.

Selv er meldingen fra Topdanmarks topchef, Christian Sagild, at det rigtige for medarbejderne er at knokle på.

”Topdanmarks retning om at få vækst og effektivisering ved hjælp af automatisering og digitalisering er uændret, og bakket op af bestyrelsen. Meningen med det, vi laver, er stadig, at vi hver dag skal forbedre os i forhold til at give kunderne en nem, enkel og hurtig service. Fundamentet er lagt og vi har momentum på den transformation, Topdanmark har indledt. At der snart er en anden end mig i spidsen for den proces, skal ikke få nogen til at stoppe op. Hold retningen, og tab ikke fart på den udvikling, vi nu har gang i,” lød det fra Christian Sagild til medarbejderne i Topdanmark.

Billedtekst:

Christian Sagild fik en fritstilling og 22 millioner kroner for at sige farvel til Topdanmark. Det var det sidste farvel til ham og Michael Pram Rasmussen – de to danske erhvervskoryfæer, som har domineret kulturen i Danmarks næststørste forsikringsselskab i årevis. Han stopper til årsskiftet.

 

LÆS MERE

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Her er de vigtigste nye forretningsområder for forsikring

Bilforsikring bliver teknologisk slagmark. Nu vil selskaberne holde øje med kørslen

Prisdumping, opgør, skilsmisse og store tab af markedsandele. Forsikringsbranchen ændrer sig hastigt