Bedste kapitalfond 2021

M&A

Toprådgivere: Her er mulighederne i svært M&A-marked. Og faldgruberne

To internationale topadvokater tager temperaturen på et M&A-marked, der har klaret sig overraskende godt trods krig, inflation og stigende rente, men hvor en række sorte skyer nu truer i horisonten.

En række af de førende M&A-advokater på globalt plan havde i sidste uge sat hinanden stævne i Skuespilhuset i anledning af Moalem Weitemeyers 15-års jubilæum.

Og hvor agendaen normalt er store, komplicerede virksomhedshandler – ofte på tværs af landegrænserne – var dagens tema i langt højere grad den ytringsfrihed, som mange af os herhjemme tager for givet.

Med afsæt i den senere tids koranafbrændinger tog et panel anført af tidligere redaktør på Jyllands-Posten Flemming Rose tilhørerne med en tur tilbage i tiden til dengang, Danmark senest var på den sorte liste overalt, men især i den arabisktalende verden.

Med dystre fotos af brændende dannebrog i baggrunden var der for de flestes vedkommende dog alligevel i åndehullerne en kærkommen lejlighed til at vende de vigtigste tendenser på det globale M&A-marked.

Her lykkedes det InsideBusiness at slå kløerne i en række af de førende globale kapaciteter på området for at høre deres perspektiv på et M&A-marked, der efter flere års ubrudt optur nu rammes af flere usikkerhedsfaktorer.

Heiner Braun, partner i Freshfields i Tyskland, der gennem årene har rådgivet en række af verdens førende kapitalfonde, herunder KKR, Partners Group, Goldman Sachs og Permira, hæftede sig som det første ved, at M&A-markedet trods de usikre tider har vist sig særdeles modstandsdygtigt både i Europa og USA.

Han peger dog på, at vi kan stå over for en priskorrektion, hvor køber og sælger igen skal finde hinanden efter en årrække, hvor multiplerne blot er steget år efter år.

”Selv om M&A-markedet har klaret sig overraskende fint i både 2022 og i år, så mangler vi stadig til dels at se den prisreduktion, som i større grad har fundet sted på det noterede marked. Mange købere ønsker med rette ikke at betale ud fra sidste års multipler, især ikke, når finansiering er både dyrere og ikke så lettilgængelig i dag,” siger Heiner Braun.

Han peger samtidig på, at især mange kapitalfonde trods usikkerheden har langt bedre muligheder for at købe op i dag sammenlignet med under finanskrisen, hvor de finansielle markeder frøs til is på ganske kort tid.

”Vores opfattelse er, at der stadig er rigtig mange købere, der sidder klar, når de rigtige aktiver kommer i markedet. Mange kapitalfonde sidder nok med en fornemmelse af, at de under finanskrisen ikke kunne eller turde satse stort, men det kan de i højere grad i dag,” forklarer den tyske M&A-advokat, der gennem mange år var chef for advokathusets kontor i Shanghai og fortsat har stærke bånd til det kinesiske marked.

Spændingerne mellem Kina og USA

Netop Kina og det kinesiske riges ageren har gennem de senere år vakt debat overalt i verden, også herhjemme. Især i USA fylder temaet om, hvorvidt myndighederne kan eller vil blande sig i enkelte handler enten på grund af konkurrencehensyn eller af frygt for, at central infrastruktur eller it havner på kinesiske hænder.

Netop derfor ser Ariel Deckelbaum fra Ropes & Gray, der har hovedkontor i New York, især frygten for statslig indblanding i en handel som en uheldig faktor i en tid, hvor der ikke skal mange dårlige nyheder til for at ryste et i forvejen påpasseligt marked.

”Selv om vi har oplevet en periode med udfordringer først med covid-19 og siden de stigende renter, har økonomien i USA vist stor modstandskraft. Det er med til at give en vis ro, selv om tiderne er usikre. Det, jeg imidlertid ser som en af de største risikofaktorer, er det stigende fokus på protektionisme og antitrust, der desværre rammer flere potentielle handler og giver øget usikkerhed,” lyder det fra advokaten, der blandt andet rådgav asiatiske Baring Private Equity Asia, da den store forvalter blev solgt til EQT for over 50 milliarder kroner.

”Det er naturligvis nogle komplekse faktorer, hvor blandt andet relationen mellem USA og Kina kan være en udfordring. Det er uheldigt, hvis den type temaer ender med at skabe større usikkerhed i en tid, hvor mange sælgere og købere skal finde hinanden igen oven på en hektisk periode,” siger Ariel Deckelbaum.

Den erfarne M&A-advokat peger endvidere på, at der især blandt kapitalfondene sandsynligvis vil ske et udskillelsesløb i den kommende tid, idet mange investorer vil søge mod de store, etablerede spillere.

”Generelt ser vi, at der er en stigende efterspørgsel efter store, etablerede kapitalfonde med en stærk trackrecord. Så det er ikke utænkeligt, at der vil komme et udskillelsesløb, som allerede så småt er i gang. Flere har sværere ved at hente kapital i dag, men det ændrer ikke på, at de store fonde bliver større, hvorfor deres behov for at investere fortsat er stort. Det vil være en central driver i markedet også de kommende år,” siger han.

Voldsomme udsving

En af hovedårsagerne til, at M&A-markedet fortsat ikke helt har fundet sine fødder, kan især relateres til de voldsomme ryk, der er sket de senere år.

Allerede før covid-19 ramte, var det således antagelsen hos de fleste, at det ophedede marked var ved at køle af. Da pandemien ramte kort tid efter, bremsede derfor stort set alt ikke overraskende op. Men blot få måneder efter begyndte aktiviteten at stige voldsomt, og priserne på mange aktiver steg massivt inden for et meget begrænset tidsrum.

”Situationen på M&A-markedet i øjeblikket er speciel. Under xovid-19 så vi en hurtig, men også meget kortvarig opbremsning, hvorefter der kom en meget kraftig rebound, og mange investorer havde den opfattelse, at udfordringen med pandemien nok skulle blive løst, når først de forskellige regeringer fik rullet deres vaccineprogram ud,” siger Heiner Braun og peger på, at situationen i dag er noget mere kompliceret.

”Denne gang er situationen mere kompleks. Vi har både krigen i Ukraine samt en række andre geopolitiske faktorer såsom forholdet mellem Kina og USA, der spiller ind og giver anledning til usikkerhed. Det betyder blandt andet, at der i stigende grad er fokus på quality assets fra købernes side,” siger han.

Ariel Deckelbaum peger endvidere på, at de fleste købere i dag kræver langt mere gennemsigtighed i forhold til de enkelte virksomheders regnskabstal, før de vil investere, ligesom mange er påpasselige med at betale en høj pris ud fra en forventning om en fremtidig indtjening.

”Der er bestemt et meget større fokus på indtjening og normaliseringsjusteringer. Købere foretrækker ofte at vente på reelle årsregnskabstal frem for pris på grundlag af EBITDA-prognoser,” siger han.

 

Læs mere

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

Kapitalfonds salg af problembarn giver syngende økonomisk lussing

Gældsbombe tikker under kapitalfondens opkøb

Lukrativt M&A-marked i brat fald

Kapitalfond kan spinde guld på storinvestors skandalesag

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 milliarder til ny satsning

Mislyde i toppen af Mærsk

Axcel klar til ny pengejagt