Anders_Schelde_Bredformat_4

Pension

Tre år er tabt på afkastsiden for visse pensionsselskaber

Det har været en uhyre vanskelig tid for en række af de pensionsselskaber, som har fokus på den grønne omstilling. En enkelt spiller har negativt afkast hvert år i en treårig periode. Også Akademikerpension, som har uro i baglandet over svage afkast, ligger til den tunge side. Den tunge inflation i perioden har bestemt ikke gjort det lettere. Så reelt har visse opsparere haft store tab.

Det har været en overordentligt svær tid for visse pensionsselskaber, der har satset på den grønne omstilling. Hvor svært vidner en ny afkastgennemgang pr. 31. oktober 2023, livscyklus middel risiko, kortere investeringshorisont fra Analysehuset Nikolaj Holdt Mikkelsen om.

Især en spiller springer i øjnene, hvis vi ser på tre års sigt. Danica Ansvarligt Valg har nemlig som den eneste i sammenligningen leveret et negativt i gennemsnitligt afkast hvert år på -0,2 procent efter et 2023, som hidtil har givet bare 0,2 procent for den grønne del af Danica.

Det er noget ringere end den næstdårligste i gennemgangen, PFA Klima+ – her har man trods alt leveret halvanden procent om året i tre år.
Andre steder må man sige, at det bæredygtige område klarer sig godt. Således har Nordea Grøn Omstilling leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 7,2 procent de sidste tre år, hvilket er det bedste i sammenligningen, mens ISP ligger på 6,6 procent i årligt afkast de sidste tre år.

Både Industriens Pension og PensionDanmark har haft et svært år i 2023, men begge steder ser det fornuftigt ud med afkast på omkring 6 procent om året, hvis vi går lidt tilbage i tid.

Også Sampension klarer sig godt, mens de kommercielle spillere, undtagen Nordea Pension, alle hænger lidt i bremsen med Danica som bundprop med 1,9 procent i afkast pr. år de sidste tre år,

Velliv ligger lidt bedre med 2,4 procent, PFA ligger på 2,9 procent, mens AP Active ligger rimeligt med et afkast på 3,8 procent.

Danica: Det er ikke gået så godt

I Danica lægger investeringsdirektør ikke skjul på, at man heller ikke er tilfreds med afkastet på de grønne investeringer i Danica Ansvarligt Valg:

”Ja, man må sige, at det var rigtig modigt og ansvarligt at gå ind i det for de virksomheder, som valgte de her produkter til deres medarbejdere, men set på afkastsiden, må vi sige, at det ikke er gået så godt.”

Poul Kobberup henviser til, at det faktisk gik fint for de grønne investeringer frem til 2020, men så kom de store rentedyk, og det gjorde tingene svære på de grønne investeringer, som hang bedre sammen, da renten var i bund.

”Heldigvis ser det lige nu ud til, at trenden er vendt, så der har faktisk været et bedre afkast de sidste uger. Når det er sagt, så må vi også sige, at det har været lidt af en læringsproces for os at gå ind i. Her er vi gradvis blevet bedre, så vi nu har flere indeks at vælge imellem, ligesom vi bedre kan sammensætte en bedre portefølje for vores kunder.”

Poul Kobberup forklarer, at man kører nøjagtig samme risikoprofil på begge produkter, men i praksis har de ikke givet samme afkast.

AkademikerPensions bagland kræver fokus på afkast

Også afkastet for AkademikerPension er interessant i sammenligningen. Her ligger man nemlig på 0,6 procent i år og 1,7 procent pr. år i en treårig periode for selskabet, som har forsøgt at profilere sig på en bæredygtig agenda. Det er i den lave ende.

Det er især interessant lige nu, da der p.t. er en afstemning i gang til årets bestyrelsesvalg i AkademikerPension, hvor tre nye bestyrelsesmedlemmer kan komme til at sidde for en fireårig periode. Der skal stemmes inden den 12. december – og mindst 3 af de 13 kandidater er ude med riven efter de dårlige afkast i AkademikerPension, f.eks. fremgår følgende fra en skrivelse fra kandidat Lars Bjarne Nielsen.

”Vi skal have en ansvarlig grøn omstilling, men AkademikerPensions afkast skal markant forbedres! Afkastet pr. 30.9.23 i en anden akademisk kasse, P+ Bæredygtig, er på 8,5 procent, mens vores til sammenligning er på 0 procent.”

Også Hans Hansen er meget kritisk: ”Jeg vil arbejde for, at bestyrelsen har langt stærkere fokus på størrelsen af afkastet som det helt centrale. Jeg finder det kritisk, at AkademikerPension i 2023 pr. 1. november må konstatere et afkast indtil dato på ca. 0 procent. Og efter 2022 med et afkast på minus 11,6 procent.”

Investerings- og økonomidirektør Anders Schelde fra AkademikerPension forstår godt frustrationen fra medlemmernes side.

“Vi har ikke haft nok af de store amerikanske aktier, som virkelig har trukket i år. Vi har nok en tendens til at undervægte aktier, som er prissat så højt. Jeg kan godt forstå dem, der er utilfredse, for sidste år havde vi som mange andre et stort negativt afkast.”

Anders Schelde understreger dog, at man skal se på tingene over en længere bane, og så er tingene ikke så dårlige.

“Man skal sammenligne over længere tid. Især sidste år, men også i år, har vi været ramt af de stigende renter. Vi har lidt mere renterisiko end det typiske markedsrenteprodukt, men du skal være opmærksom på, at 90 procent af midlerne i vores investeringsportefølje kommer fra medlemmerne i gennemsnitsrente – og her er det gået noget bedre,” siger Anders Schelde, som p.t. er ved at udrulle et længe ventet koncept, hvor man i AkademikerPension omsider får et livscyklusprodukt, hvor risikoen trappes ned med alderen, ligesom medlemmet selv kan vælge mellem tre risikoprofiler.

“Det er ved at være klar nu. Skulle vi have gjort det noget før? Måske, men det har taget længere tid end håbet at få it-systemerne op at køre. Men vi er altså meget langt med at løse de udfordringer, som er blevet kritiseret,” siger Anders Schelde.

Op ad bakke med de grønne investeringer

Nikolaj Holdt Mikkelsen peger på, at AkamikerPension ligesom andre selskaber med fokus på det bæredygtige er blevet hårdt ramt efter i år og sidste år, hvor de bæredygtige investeringer har haft det rigtig svært.

“Den grønne omstilling er en kapitalintensiv business, og nu er investeringsomkostningerne steget markant med renten – og andre aktivklasser er igen attraktive, f.eks. en realkreditobligation med 5 procent i afkast, men da renten var nul, kunne en grøn investering med 3-5 procent i afkast da godt virke tillokkende.”

Nikolaj Holdt Mikkelsen kan godt forstå, hvis der er ærgrelser i pensionsbranchen over, at man nu endelig har fået de grønne produkter kørt i stilling, og så bliver man så hårdt ramt – og det kan godt få langsigtede konsekvenser for pensionsopsparernes interesse for det grønne/bæredygtige område.

“Det lægger da en dæmper på interessen for det. Nu har man fået de her socialt ansvarlige produkter kørt i stilling, og så er det lidt op ad bakke. Det behøver ikke at være dårligt på lang sigt, men her og nu må man sige, at træerne ikke vokser ind i himlen.”

Det er også værd at bemærke, at selv om en spiller som Danica virkelig har klaret det dårligt med de bæredygtige investeringer, så har andre haft held med det samme, og det kan være forskellige uheldige investeringsvalg, som får store konsekvenser:

“Det er, fordi de ikke griber det ens an. Er man meget klimaorienteret, har man fået smæk med f.eks. Ørsted og Vestas, men det er svært at få fuld indsigt i, for det er ikke supertransparent. Men har man reduceret og solgt ud af de store spillere, så har det kostet på afkastet i år, da det meste af årets aktieafkast kommer fra nogle få store amerikanske selskaber. Det gør ondt. Ikke mindst hvis man i stedet har købt noget, som er faldet,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen

Læs mere

Grebet strammer om PFA: Strengere regler for prisdumping af forsikringer end konkurrenter

Nye PFA-priser signalerer et helt nyt regime for pensionsbranchen

Forvirring om ekstremt lave priser på udskældte forsikringer hos Sampension

PFA mister strategisk storkunde til Velliv

Ekstremt lave priser på udskældte forsikringer florerer i PFA

Beskyldninger om prisdumping: Storstilet pensionsopgør bryder ud i lys lue

Pensionsselskaber fanget i inflationsfælde. Risikerer nedskrivninger

Pensionsbranchen straffes for eksponering mod alternativer og grøn energi

Enorme udsving i pensionsafkast. Velliv justerer retning

Kan pensionsdirektørernes lønpakker tåle dagens lys?

Torben Möger forlader PensionDanmark med en helt ekstraordinær gylden faldskærm

Storinvestor i brandudsalg af Alm. Brand

Omstridt fond skifter spor i jagten på jackpot

Nedturen fortsætter for milliardforvaltere

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

ATP og Mærsk-ejer bag kontroversiel redningsmanøvre

ådan klarer de uafhængige rådgivere sig i svært M&A-marked

Sky kapitalfond jagter nyt milliardsalg