jespernielsenbec

Ugens Insider

Trods faldende indtægter lover datacentral flad udvikling i priserne

Datacentralen BEC har efter en årrække med kraftigt stigende omkostninger og deraf følgende højere betaling fra medlemsbankerne Nykredit, Spar Nord, Vestjysk Bank og Arbejdernes Landsbank fået udviklingen under kontrol. Det er også nødvendigt nu.

Den store bankdatacentral BEC var i en længere periode den af de tre rivaler SDC, BEC og Bankdata, man rynkede brynene ad. Omkostningerne havde simpelthen taget overhånd, og noget måtte ske.

Meget tyder på, at det efterhånden er sket under den nuværende direktør Jesper Nielsen, som lægger vægt på, at omkostningerne for medlemsbankerne holdes i ro. Og det bliver endnu mere nødvendigt i årene, der kommer.

”Vi har stort fokus på at effektivisere for at frigøre økonomi til mere udvikling af ny it, ikke for at reducere vores samlede omkostninger. Igen i 2023 blev vi mere effektive, idet vi reducerede vores enhedsomkostninger til it-drift med 3 procent og it-udvikling med 4 procent,” siger han til InsideBusiness.

Selv lægger BEC i høj grad vægt på, at omsætningen er det nøgletal, man skal regne med, når man anskuer datacentralens økonomi. Her ser vi en svag stigning fra 2,21 milliarder kroner til 2,26 milliarder kroner i 2023.

Tallene er dog mere interessante end som så. Det skyldes, at Handelsbanken er blevet opkøbt af Jyske Bank. Derfor står BEC i den situation, at de løbende indtægter fra Handelsbanken på 8 procent af BEC’s forretning falder bort. Fra 2022 til 2023 er de skiftet fra at være medlemmer til nu at være servicekunder, hvilket er et skridt på vejen mod, at de også falder bort som servicekunder i 2024.

Det vil give et fald i BEC’s omsætning, som allerede er synligt nu, idet medlemsomsætningen fra 2022 til 2023 er faldet fra 1,85 milliarder kroner til 1,72 milliarder kroner. Til gengæld kan BEC så indtægtsføre udtrædelsesgodtgørelsen, som Jyske Bank betalte i forbindelse med købet af Handelsbanken de næste fire-fem år. Uanset hvad, giver udviklingen med Handelsbanken en presballe på BEC’s grundlæggende drift, som Jesper Nielsen og ikke mindst hans medlemsbanker i bestyrelsen med Nykredits David Hellemann for enden af bordet er nødt til at forholde sig til.

”De seneste tre år har vi styret stramt efter en stabil omsætning på 2,2-2,3 milliarder kroner, så vores medlemmer har kunnet regne med en flad regning og meget forudsigelige it-omkostninger. Det gør vi igen i 2024, hvor vores omsætning kommer til at stige mindre end lønudviklingen,” udtaler Jesper Nielsen, der bekræfter, at Handelsbankens udtrædelsesomkostninger falder bort efter 2027.

”Handelsbankens udtrædelsesgodtgørelse falder bort fra 2028. Den effekt kan vores løbende effektiviseringer fint absorbere over de fem år,” siger Jesper Nielsen.

Det giver selvfølgelig et pres på organisationen, hvis Jesper Nielsen ikke ønsker at gøre som i datacentralen SDC. SDC står nemlig i en lignende proces, da indtægter fra den norske del af banksamarbejdet fra EIKA, som har udgjort en pæn del af SDC’s forretning, falder bort. Derfor er SDC som beskrevet i InsideBusiness nødt til at hæve priserne med 8,5 procent for medlemsbankerne over en treårig periode, mens man samtidig kæmper for at få flere kunder ind. Det lykkedes SDC i denne uge, hvor norske Fana Sparebank tilvalgte den danske datacentral.

Priserne skal holdes i ro

BEC har til sammenligning p.t. ingen udsigter til at få nye bankkunder ind. Til gengæld er det Jesper Nielsens ambition at holde priserne i ro for medlemsbankerne. Der er således ikke ekstraordinære prisstigninger på vej, selvom BEC’s indtægter vil være nedadgående i en periode:

”Nej, ikke ud over de aftalte årlige prisjusteringer, der er meget moderate i BEC,” lyder det fra Jesper Nielsen.

Man er med andre ord nødt til at passe på pengene og sikre, at medlemsbankerne får mere it-udvikling til prisen. Det er man også i gang med. I slutningen af 2023 annoncerede BEC en ny produkt- og udviklingsfokuseret organisation, øget outsourcing af it-drift samt innovations- og udviklingshubben Scoutz. Samtidig udvidede man direktionen til tre personer med Jesper Andersen i en ny rolle som cto, der står i spidsen for BEC’s transformation til nye teknologier.

”BEC skal fokusere på at udvikle nye it-produkter til danske pengeinstitutter. Frem for alt skal vi være virkelig dygtige til at integrere markedsledende it-løsninger fra partnere til én moderne bankplatform. Det kan være teknologier fra store partnere som Microsoft, Salesforce, SAS Institute og Netcompany eller samarbejder med stærke fintechs som &Money eller Subaio. Flere af disse nye teknologipartnere drifter også de nye løsninger i skyen,” siger Jesper Nielsen om udviklingen, som samtidig er i gang med en storstilet udflytning af driftsopgaver.

”Samtidig flytter vi mest muligt af vores eksisterende drift til partnere. Fra 1. januar flyttede vi nye opgaver og 70 medarbejdere til vores mangeårige driftspartner JN Data, som BEC er medejer af. I de kommende år kommer vi til at lægge yderligere drift hos dygtige partnere, så BEC kan fokusere på nyudvikling,” siger Jesper Nielsen, der også fremhæver den nye techhub Scoutz, som siden 1. januar er en af Nordens største Salesforce-arbejdspladser,

Større afskrivning

”Scoutz vil booste it-udviklingen til BEC-pengeinstitutterne med Peter Smith som direktør og 114 medarbejdere samlet fra BEC, Arbejdernes Landsbank, Nykredit og Spar Nord. Udviklingshubben i København, Aalborg og Warszawa skal accelerere udviklingen af BEC-pengeinstitutternes fælles rådgiverunivers i cloudplatformen Salesforce,” lyder det fra Jesper Nielsen.

Der er dog også en del, der skal afskrives i BEC’s it-systemer senest i 2023, hvor BEC foretog en markant nedskrivning på udviklingsprojekter på 252 millioner kroner.

”Det skyldes dels ordinære afskrivninger, dels nedskrivning på aktiver, som ikke længere opfylder regnskabskriterierne for aktivering, f.eks. hvis en tidligere udviklet løsning er blevet erstattet af nyere teknologier,” siger Jesper Nielsen, som forventer en fortsat positiv udvikling i BEC, og at de senere års høje omkostningsniveau permanent er erstattet af en stærk drift:

”BEC står i en særdeles stærk finansiel position med høj soliditet og helt uden rentebærende gæld. Derfor har vi kunnet reducere medlemsbankernes kapitalindskud i BEC og har i 2023 betalt næsten en milliard kroner tilbage til vores 17 medlemsbanker. Herefter har BEC med en egenkapital på 1,6 milliarder kroner fortsat en meget høj soliditet.”

Læs mere

Ny kunde lander på tørt sted i datacentral, der sender regning videre til medlemsbanker

Politisk møde viser klar uenighed om bankernes rådgivning af kunder

Partier retter skytset mod realkreditmarkedets guldæg: Vil stramme grebet om bidragssatser

Totalkredit-konflikt skifter scene til åben krig

Solen strålede over banktopmøde – men frustration over reguleringen spøger

Større banker er stadig guldæg for revisorer. Især to huse fører nu i feltet

Nyt rekordår venter for banker: Sådan ligger de på omkostninger

Realkreditinstitutter tjener stort på bidragssatser: Politisk forslag kan spænde ben for guldægget

Politikere blæser til kamp mod bankernes urimelige vilkår

Banker får skarp kritik for at give bedre renter til store end små virksomheder