;
dong-web

Inside story

Truende milliardregning bekymrer Dong-investorer

En langstrakt sag om for høje priser truer med at give Dong Energy et langt større tab, end selskabet har budgetteret med.

Et årelangt tovtrækkeri mellem energikæmpen Dong og omkring 1.100 vrede kunder begynder nu for alvor at give anledning til bekymrede miner i det børsnoterede selskabs bagland.

Dong har i årevis ligget i åbent slagsmål med en lang række af selskabets kunder anført af Energi Danmark, der hævder, at energikoncernen gennem en årrække opkrævede en lang række kunder i Vestdanmark kunstigt høje priser.

Senest fik kunderne i Sø- og Handelsretten medhold i, at Dong har misbrugt sin dominerende stilling til at opkræve en række virksomheder, herunder Coop, Arla og Jysk, for høje priser.

Dong har siden valgt at anke afgørelsen og har indtil nu kun hensat 298 millioner kroner plus renter til sagen, selv om man oprindelig er blevet stævnet for 4,4 milliarder kroner. Kravet er siden eksploderet og lyder i skrivende stund på 9 milliarder kroner.

Blandt investorerne breder der sig nu også en vis nervøsitet for, at Dong undervurderer den potentielle regning, man står over for.

En rundspørge, som InsideBusiness har foretaget blandt en række af de største investorer herhjemme, viser således, at investorerne i gennemsnit frygter, at sagen vil ende med at koste Dong et tab på mindst 2 milliarder kroner. Altså langt mere, end Dong selv har hensat.

”Det er naturligvis et vanskeligt spørgsmål, men i bedste fald er vores vurdering, at sagen vil koste Dong 3 milliarder kroner. I værste fald mere end dobbelt så meget og langt mere, end Dong selv har hensat,” lyder det fra porteføljemanager Søren Krohn i Gudme Raaschou Asset Management, der har omkring 3 milliarder kroner placeret i danske aktier.

Også flere analytikere har med en vis bekymring fulgt udviklingen i den såkaldte Elsam-sag, og her lyder vurderingen fra flere sider også, at Dong med al sandsynlighed har været lidt for uforsigtig i forhold til at hensætte til den omfattende sag, hvor man indtil videre er blevet underkendt af både Konkurrencerådet og nu altså seneste Sø- og Handelsretten.

”Vi har i vores værdiansættelse implementeret, at sagen kommer til at koste Dong et milliardbeløb oveni i det, man allerede har hensat” lyder det fra analytiker Kristian Godiksen fra SEB. Også fra investeringsbanken Carnegie lyder vurderingen, at sagen som minimum vil koste Dong et milliardbeløb, såfremt man ender med at trække det korte strå.

Arla er en af de 1100 virksomheder, der kører sag mod Dong. Foto:PR

Arla er en af de 1.100 virksomheder, der kører sag mod Dong. Foto:PR


Modstander: Dong forhaler sagen

I sidste ende bliver det retten, der skal tage stilling til det egentlige erstatningskrav, samt hvorvidt det stemmer overens med det, kunderne i sin tid betalte for meget.

Sagen har nu kørt i godt 10 år, og i skrivende stund lægges der i renter cirka 1 million kroner til kravet hver eneste dag.

Set i det lys kan det undre noget, at Dong ifølge Energi Danmark, der står i spidsen for de 1.100 kunder, hævder, at Dong blot forsøger at trække sagen i langdrag.

”Vi rejste oprindelig sagen, da vi var overbeviste om, at der her er tale om et af de største og mest åbenlyse tilfælde af markedsmisbrug herhjemme. Set fra vores side har det hele vejen igennem virket, som om Dong har været mere interesseret i at forhale sagen frem for at finde en løsning,” siger direktør i Energi Danmark Jørgen Holm Westergaard.

Parterne skal nu mødes i næste uge, hvor man igen skal forsøge at få genoptaget retssagen. Et springende punkt er dog, hvorvidt Dong får held til endnu en gang at skyde sagen til hjørne. Knap to uger efter den seneste afgørelse valgte Dong at anke Sø- og Handelsrettens afgørelse. Nu skal der så tages stilling til, om erstatningssagen kan gå i gang, eller om parterne nu igen må vente på en afgørelse.

”Vi håber, at vi snart kan få en afgørelse i den her sag. Det virker absurd, at det skal trækkes sådan i langdrag. Alle parter burde have en klar interesse i at få afgjort sagen en gang for alle. Desværre virker det ikke altid sådan,” forklarer Jørgen Holm Westergaard.

Dong: Vi overvejer alle muligheder

Dong har indtil nu blankt afvist de 1100 kunders milliardkrav, og Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i DONG Energy, skriver da også i et skriftligt svar til InsideBusiness, at man ikke kan genkende det høje beløb men man samtidig overvejer alle muligheder herunder et forlig.

DONG har hensat 298 mio. kr. til sagen i sit regnskab. Flere analytikere og investorer peger over for os på, at de frygter hensættelsen er alt for lav. Hvad beror hensættelsen på?
”På nuværende tidspunkt har de erstatningssøgende efter vores opfattelse ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for deres krav. Beløbet på 298 mio. kr. med tillæg af procesrenter er baseret på det forbrugertab, som Konkurrencestyrelsen i deres afgørelser har opgjort for perioden 1. juli 2004 til 31. december 2006. Det er det bedste skøn, der er tilgængeligt på nuværende tidspunkt.”

Ifølge modparten har DONG gennem hele forløbet forsøgt at trække sagen i langdrag. Hvad mener DONG om den påstand?
”Vi har ikke trukket sagen i langdrag. Når vi bliver mødt med et erstatningskrav på ca. 4,4 mia. kr., mener vi, at det mest ansvarlige er, at vi sikrer os, at det bliver belyst ordentligt, om og i hvilket omfang et sådant krav er berettiget.”

Hvad koster sagen DONG årligt i form af udgifter til advokat og andre rådgivere?
”Det ønsker vi ikke at oplyse.”

Hvorfor har DONG ikke på noget tidspunkt undersøgt mulighederne for et forlig?
”Vi overvejer naturligvis løbende alle løsninger i sådanne sager.”

Arvede sagen fra konkurrent

Dong arvede Elsam-sagen, da energikæmpen opslugte konkurrenten i forbindelse med den store konsolidering i den danske energisektor i 2006, hvor fundamentet til det nuværende Dong blev skabt.

Især den tidligere så udskældte chef for Dong’s ’guldfirer’, Jacob Barüel Poulsen, spillede dengang en nøglerolle, da han som højrehånd for daværende Dong-topchef Anders Eldrup fandt ud af, hvordan Dong ad bagvejen kunne overtage Elsam frem for at fusionere med konkurrenten.

Manøvren gik via det lille jyske selskab Energigruppen, som Dong brugte som springbræt til at snuppe magten i Elsam og parkere selskabets daværende topchef Peter Høstgaard-Jensen på sidelinjen. Med overtagelsen af Elsam arvede Dong imidlertid også den spegede sag, hvor en række kunder anklagede energiselskabet for at have krævet kunstigt høje priser for at levere strøm. Mens Dong under den nuværende topchef, Henrik Poulsen, har gennemgået en voldsom udvikling og strømlinet forretningen markant, hvilket kulminerede i en børsnotering tidligere på året, så hænger den gamle Elsam-sag fortsat fast som en klods om benet på selskabet.

Beskrevet i prospektet

Netop det årelange slagsmål om kunstigt høje elpriser helt tilbage fra 2003 og frem til 2006 er beskrevet indgående i Dong’s prospekt, der banede vejen for selskabets succesrige børsnotering tidligere på året. Milliardkravet fra de mange Elsam-kunder er ligeledes beskrevet, men i prospektet fastholder Dong, at man ikke mener at have gjort noget forkert. Samtidig skriver selskabet, at man har svært ved at genkende det enorme erstatningskrav og de høje renteindtægter, som Energi Danmark og de øvrige aktører har krævet af energikæmpen.

Den forklaring gik rent hjem hos langt hovedparten af investorerne, da Dong gjorde sin entré på børsen, men efter den seneste afgørelse i Sø- og Handelsretten i slutningen af august har flere af de danske investorer haft lejlighed til at nærstudere sagen yderligere, og det har givet anledning til, at flere af dem nu ikke længere er så skråsikre på, at Dong ender med at slippe billigt.

 

LÆS MERE

Ødelagte møller kan ramme Dong’s notering