tryghovedhistorie (1)

Inside story

Tryg-ejer lider nederlag i skattesag om bonusser

Et langvarigt opgør om beskatningen af den årlige bonus til kunder i Tryg og Alka er gået imod Trygs hovedejer, Tryghedsgruppen. Nederlaget i landsretten betyder, at bonussen skal beskattes højere, end Tryghedsgruppen længe har ment.

Trygs hovedejer, TryghedsGruppen, har tabt et langvarigt skatteopgør om den årlige bonus, som TryghedsGruppen udbetaler til kunderne i Tryg og Alka.

For godt en uge siden afgjorde Østre Landsret, at bonussen til kunderne i Tryg og Alka skal beskattes som personlig indkomst. Afgørelsen går stik imod Tryghedsgruppen, der i flere år har haft den holdning, at bonussen skal beskattes som aktieindkomst.

Aktieindkomst beskattes med 27 pct., hvilket ville give kunderne en lavere beskatning af den årlige bonus, end hvis bonussen skulle beskattes som personlig indkomst. Selv om der er tale om mindre beløb for den enkelte kunde, er det store beløb, der er i spil, når man ser på de årlige bonusuddelinger.

Alene i år udbetaler Trygfonden således 8 pct. af forsikringspræmierne i 2021, hvilket forventes at beløbe sig til 1,2 mia. kr.

Afgørelsen i Østre Landsret er den foreløbige kulmination på et langstrakt opgør mellem TryghedsGruppen og Skatteministeriet om beskatningen af bonussen til kunderne, som blev indført i 2016.

I første omgang gav Skatterådet i 2017 et bindende svar til TryghedsGruppen, hvor det lød, at de årlige bonusudbetalinger til medlemmerne skulle beskattes som personlig indkomst. Men den afgørelse klagede Tryghedsgruppen over til Landsskatteretten.

Og i 2020 fik TryghedsGruppen medhold i Landsskatteretten, som afgjorde, at medlemsbonussen skulle betragtes som udbytte og derfor beskattes mere lempeligt som aktieindkomst.

Sagen blev dog ikke lukket med Landsskatterettens afgørelse. For denne gang var det Skatteministeriet, der ankede sagen til Østre Landsret. Og landsrettens afgørelse går altså imod TryghedsGruppen.

Bolden er nu på TryghedsGruppens banehalvdel, der inden for et par uger skal beslutte, om man ønsker at anke sagen til Højesteret. Det spørgsmål tygger man lige nu på, siger pressechef i TryghedsGruppen Robert Neimanas.

”Fra TryghedsGruppens side vil vi nu nærlæse dommen og vurdere, hvorvidt vi mener, at der er grundlag for at anke sagen til Højesteret med henblik på at opnå den lempeligere beskatning,” siger Robert Neimanas, der tilføjer, at TryghedsGruppen ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Dele af bagland ønsker bonus flyttet ind i Tryg

Ifølge TryghedsGruppen får afgørelsen ikke konsekvenser for de eksisterende medlemmer og kunder i Tryg. Det skyldes, at medlemmerne indtil nu er blevet beskattet af bonussen som personlig indkomst.

Ikke desto mindre har man i dele af Trygs bagland længe været kritisk over for den nuværende ejerskabskonstruktion med bonusordningen.

Kritikken går især på, at indtjeningen i Tryg ikke i tilstrækkelig grad kommer kunderne til gode. Det skyldes blandt andet, at bonusordningen tilgodeser alle aktionærerne – også aktionærer, der ikke er kunder i Tryg, men har investeret i selskabet via fondsbørsen.

Derfor bliver det reelt kunderne i Tryg, der via medlemskabet i TryghedsGruppen, betaler gildet. I stedet burde bonussen udbetales via Tryg, lyder det.

”Hvis man mener, at bonussen er vigtig for Tryg, burde den ligge i Tryg i stedet for i TryghedsGruppen og komme alle kunder til gode i Sverige og Norge,” siger Henrik Vad, der er medlem af TryghedsGruppens repræsentantskab.

Den samme holdning har Allan Nygård Bertelsen, der sidder i Trygs repræsentantskab i hovedstaden. Han mener, at Østre Landsrets dom bekræfter, at modellen for bonusudbetalingen grundlæggende er forkert.

”Det bekræfter mig og andre i, at det er den forkerte model, og at bonussen helt naturligt burde ligge i Tryg. Bonussen er en god ting for Tryg, fordi der er mange kunder, der vælger Tryg til på grund af bonussen. Men som den er i øjeblikket, hvor den udbetales af TryghedsGruppen, er det kun en af aktionærerne, der finansierer det, mens de andre går fri,” siger han.

Henrik Vad og Allan Nygård Bertelsen mener samtidig ikke, at TryghedsGruppen skal anke Østre Landsrets afgørelse.

”Jeg synes ikke, at man skal gå videre med sagen. Beslutningen er selvfølgelig op til bestyrelsen. Men jeg synes i stedet, at vi skal kigge på hele modellen frem for at ligge i en juridisk strid med skattevæsenet,” siger Allan Nygård Bertelsen.

Skeler til kundeejede konkurrenter

Mens kunderne i Tryg skal betale skat af den årlige bonus, som de modtager fra TryghedsGruppen, forholder det sig helt anderledes hos flere af Trygs kundeejede konkurrenter.

Hos både LB Forsikring og GF Forsikring opererer man med overskudsdeling. Men hvor TryghedsGruppen uddeler en bonus, er der tale om rabatter hos både LB Forsikring og GF Forsikring. Samtidig udbetales rabatterne direkte fra de forsikringsselskaber og ikke fra to forskellige juridiske enheder som i tilfældet med bonussen i Tryg, og det betyder, at kunderne i LB Forsikring og GF Forsikring ikke bliver beskattet af rabatterne.

Som InsideBusiness for nylig kunne fortælle, er overskudsdelingen hos GF Forsikring dog ikke uden udfordringer.

Det er dog de konstruktioner, som både Henrik Vad og Allan Nygård Bertelsen gerne ser, at Tryg bevæger sig henimod på sigt.

”Det vil være den mere naturlige måde at gøre det på. Også set fra et kundesynspunkt. Det vil være en mere klar opdeling, og man vil kunne undgå beskatningen,” siger Allan Nygård Bertelsen.

Hos TryghedsGruppen siger bestyrelsesformand Ida Sofie Jensen dog, at TryghedsGruppen er glade for den nuværende bonusordning.

”Vi er i TryghedsGruppen rigtig glade for vores bonusordning til medlemmerne. Den betyder, at når vi opnår et overskud, så kan vi give noget videre til vores medlemmer, som vi gerne vil have en stærk relation til. Tryg fastsætter selv deres kundefordele, og det sker uafhængigt af TryghedsGruppen,” siger Ida Sofie Jensen.

Læs mere

Skarp kritik af overskudsdeling hos fremadstormende forsikringsselskab

Se det forsikringsselskab, der har klaret sig bedst på aktiemarkedet

Kæmperegning er på vej til danske forsikringsselskaber

Alm. Brand skuffer investorer. Fejler nu på eget vækstmål

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen i 2021

Udenlandske forsikringsselskabers indtog på arbejdsskade vækker bekymring

Tysk familie spinder guld på fremadstormende, omstridt forsikringsprodukt

Forsikringskæmpers slingrekurs på lønsikring undrer

Her er forsikringsbranchens guldæg og smertensbørn

Lukrative bilforsikringer: Selskaber beholder næsten halvdelen af præmierne

Hårdt forsikringsmarked fortsætter med stigende priser. Ofte må mæglere afvise udbud