;
Der var en vis forbrødring mellem de to ærkerivaler Tryg-topchef Morten Hübbe og Alka-direktør Henrik Grønborg, da fusionen mellem de to blev meldt ud i december.

Inside story

Trygs køb af Alka kan nemt falde til jorden

Det er langtfra entydigt, at Tryg får lov til at købe Alka. For det vil næppe gavne konkurrencen – og det bør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen være meget opmærksom på, konstaterer ekspert. Styrelsen selv peger på, at en svag konkurrencesituation kan få betydning.

Der er god grund til at bide negle over det største opkøb i forsikringsbranchen i mange år. For lige nu står og falder handlen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. Så selv om Alka-direktør Henrik Grønborg allerede under forbehold er udnævnt til privatkundedirektør i Tryg, kan det sagtens være, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vælger at vende tommelfingeren nedad, som man gjorde  til JP/Politikens køb af Dagbladet Børsen.

Helt afgørende er Alkas rolle på markedet, for forsikringsselskabet har i årevis været kendt som udfordreren, der stjal kunder fra de større selskaber. Især de endeløse reklameslogans, at undersøgelser har vist, at 7 af 10 får en billigere forsikring hos Alka, har gjort indtryk på de fleste. Og betyder fusionen, at Alkas rolle som prispresser er slut, og priserne bliver som Trygs, så vil det nok gå ud over konkurrencen.

”Det handler om, at den effektive konkurrence ifølge konkurrenceloven ikke må hæmmes betydeligt. Sagen er ikke så ligetil. Alka har jo en særlig profil, og den vil formentlig blive udvisket – og konkurrencen vil blive dæmpet med det, som Alka har tilført markedet,” lyder det fra den garvede konkurrenceretsekspert Niels Rytter, der har en lang fortid hos konkurrencemyndighederne og i dag driver virksomheden Konkurrenceraadgivning.dk.

Kommer Alka til at overleve?

Tryg har hidtil fastholdt, at man vil fastholde Alka som selvstændigt brand med egen (lille) organisation og med egen prissætning. Men blandt markedskilder tvivler man på den udmelding og undrer sig i den forbindelse over en børsmeddelelse, som Tryg sendte ud den 23. januar om, at Henrik Grønborg, Alkas administrerende direktør, bliver ny direktør for Privat Danmark og samtidig får ansvaret for Alka. Han vil efter endelige myndighedsgodkendelser og Trygs endelige overtagelse tiltræde jobbet, hedder det i meddelelsen. Det kan dermed se ud til, at Alkas rolle som udfordrer på forsikringsområdet er død og borte, når Grønborg tiltræder det job og skal tjene begge selskaber.

Samtidig har Tryg oplyst, at man har identificeret fusionssynergier fra transaktionen på 300 mio. kr., som ventes fuldt realiseret i 2021. Det indikerer, at der skal spares på organisationen for at tjene kæmpeopkøbet på 8,2 mia. kr. hjem. Der bliver næppe heller tale om priskrig, for det er en ganske høj pris.

Men for at vurdere, om godkendelsen skal falde ud til den ene eller anden side, er praksis, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger markedet og herunder opdeler det i flere delmarkeder, f.eks. på privat- og erhvervskundeniveau samt bilforsikring, ansvarsforsikring og ulykke.

”Hvis vi tager udgangspunkt i det, så vil jeg mene, at Alka-fusionen kan blive problematisk på f.eks.  bilforsikringsområdet, men om der er andre områder, det er jeg ikke så sikker på,” fortsætter konkurrenceeksperten Niels Rytter.

Opkøbet kan blive underkendt

Hertil kommer, at konkurrencemyndighederne også vil se nærmere på, om konkurrencen generelt er velfungerende inden for forsikringsbranchen – og det taler bestemt ikke til fusionens fordel.

”Alle ved, at konkurrencen på forsikringsområdet ikke fungerer ordentligt. Det medvirker til, at der ikke skal meget til, før fusionen kan anses for problematisk. Tryg/Alka risikerer at skulle give store tilsagn om konkurrencefremmende foranstaltninger, f.eks. ved frasalg,” konstaterer Niels Rytter.

Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der for et års tid siden vendte tommelfingeren nedad til JP/Politikens køb af Dagbladet Børsen og derved har lagt en hård linje under den relativt nye direktør Jakob Hald,  vil kontorchef Søren Bo Rasmussen ikke kommentere den konkrete sag om Trygs køb af Alka, men han forklarer gerne om de generelle retningslinjer, der er for godkendelse af fusioner.

”Generelt i fusionssager lægger vi vægt på, at det ikke er noget, der hæmmer konkurrencen. Det kan så være flere forskellige måder, hvis der f.eks. skabes en meget stor spiller, eller at man eliminerer en konkurrent, der har drillet de store på markedet,” siger Søren Bo Rasmussen

Her er markedsandele for de større forsikringsselskaber på privatmarkedet. Kilde: Ankenævnet for Forsikring

Der er som sådan ikke nogen faste krav til, hvor stor en spiller der skabes ved fusionen målt på markedsandel, selv om det førhen var et stort tema. I stedet arbejder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meget med at spørge de øvrige spillere og andre aktører på markedet i en markedsanalyse, og det bliver formentlig også relevant i tilfældet med Trygs køb af Alka.

Det betyder nemlig ganske meget med markedets opbygning. Er produkterne direkte sammenlignelige som f.eks. benzin, eller er det mere komplekse ting som forsikringer. Og fungerer markedet effektivt.

”Det er en væsentlig del af det, vi tager udgangspunkt i inden analysen. Om konkurrencen er vild og blodig, eller om det er et område, der har problemer, fordi der er få spillere, og hvor forbrugerne sjældent skifter leverandør,” siger Søren Bo Rasmussen.

Tryg må vente noget tid endnu

Der går nogle måneder, før Tryg kan forvente at få et svar. For det er standard, at der er 25 dages ventetid i første fase og yderligere 90 dage i anden fase, før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen når frem til et svar.

Hos Forbrugerrådet er seniorøkonom Morten Bruun Petersen overraskende nok ikke så kritisk over for fusionen:

”Jeg tror, det er svært at sige entydigt, at Alka har ageret anderledes end andre forsikringsselskaber på markedet, og som jeg forstår det, kommer Alka efter opkøbet ikke helt til at forsvinde ud af konkurrencebilledet. Så jeg ved ikke, om det kommer til at gøre den store forskel.”

Det er også et scenario, at andre forsikringsselskaber klager over Alkas opkøb. Det gjorde Berlingske over for JP/Politikens Hus – og det opkøb faldt som bekendt til jorden, hvorefter JP/Pol købte lige under halvdelen af Børsen.

Alkas administrerende direktør, Henrik Grønborg, har ikke ønsket at kommentere denne artikel, og det har Tryg heller ikke.

LÆS MERE

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Her er de vigtigste nye forretningsområder for forsikring

Bilforsikring bliver teknologisk slagmark. Nu vil selskaberne holde øje med kørslen

Prisdumping, opgør, skilsmisse og store tab af markedsandele. Forsikringsbranchen ændrer sig hastigt