;
tryg

Forsikring

Ny møgsag fra Tryg sætter forsikringsbranchen på den anden ende

En afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet, hvor en kvinde får medhold, får store dele af forsikringsbranchen til at genbesøge, om de har givet afslag i strid med ligestillingsreglerne, kort tid efter at hele branchen har fået bøder for lignende problemstilling.

Det er næppe en ønskesituation for landets største forsikringsselskab, at man få måneder efter at have betalt bøder for forskelsbehandling af kvinder igen står med en principiel møgsag, hvor selskabet har givet afslag på dækning fra ulykkesforsikringen af en skade pådraget under fødsel.

Kvinden klagede til Ligebehandlingsnævnet og fik medhold i sagen mod Tryg, der trods gentagne henvendelser fra InsideBusiness har afvist at kende til sagen. Dog har Tryg omsider valgt at kommentere sagen, da Ankestyrelsen har bekræftet, at sagen, der bør få andre forsikringsselskaber til at spidse ører, vedrører landets største forsikringsselskab, Tryg.

Afgørelsen faldt i februar i år og har ifølge advokat Jesper Ravn fra ARK Advokatpartnerselskab med speciale i forsikringsret potentiale til at ændre praksis for ulykkesforsikringer generelt.

”Det er en interessant sag, fordi der foreligger en tidligere praksis fra Ankenævnet for Forsikring, hvorefter skader under en fødsel ikke er et ulykkestilfælde. Denne praksis kan næppe opretholdes, idet Ligebehandlingsnævnets kendelse siger, at det er diskriminerende alene at afvise dækning med henvisning til, at skader, som opstår under fødsel, ikke er dækket, fordi kun kvinder kan føde.”

Jesper Ravn mener, at forsikringsbranchen kan blive nødt til at genbesøge et større antal afslag på dækning, alene fordi sagen, som er blevet dækket i DR, har medført, at et antal kvinder har meldt sig med klager til forsikringsselskaberne og Ankenævnet for Forsikring.

”Problemstillingen i den konkrete sag for Ligebehandlingsnævnet var, at forsikringsselskabet afviser at give erstatning med en forkert begrundelse eller måske rettere: en diskriminerende begrundelse. Det er klart, at hele branchen ser på, om der er tidligere sager, hvor der er givet et forkert begrundet afslag på udbetaling. At afslaget er forkert begrundet, er dog ikke det samme, som at afslaget er forkert. Det er stadig muligt at afvise en skade i forbindelse med graviditet.”

Jesper Ravn oplyser, at det springende punkt fortsat er, om en skade i forbindelse med graviditet er Så hvis skaden f.eks. sker under den gravide kvindes pres med en forstuvning af korsbenet, er det ikke nødvendigvis en pludselig skade, der opfylder definitionen af en ulykke i forsikringsbetingelserne, og skaden er således fortsat ikke dækningsberettiget.

Forsikring & Pension: Selskaber bør se på deres praksis

Også i Forsikring & Pension har vicedirektør Thomas Brenøe fulgt sagen tæt. Han er enig i, at den bør få flere selskaber til at se nærmere på deres praksis. Men først fremmest for, om man har givet afslag på et forkert grundlag.

”Vi troede oprindelig, at sagen gik ind og kiggede på selve ulykkesbegrebet, og derfor var det noget, vi så nærmere på. Men det gør den faktisk ikke. Den går ind og ser på, at man har formuleret afslaget forkert, og det bliver så til en overtrædelse. Man havde simpelthen skrevet, at hændelser under graviditet ikke er dækket.”

Det er brancheorganisationen Forsikring & Pension, der i første omgang var talerør for de forsikrings- og pensionsselskaber, der blev politianmeldt af Finanstilsynet og efterfølgende ikendt en bøde for at have vilkår i strid med ligebehandlingsloven. Den sag opfatter Finanstilsynet som afsluttet, men tilsynet oplyser dog over for InsideBusiness, at man er opmærksom på, at der i pressen er omtalt sådanne sager, bl.a. i lyset af at Ligebehandlingsnævnet for nylig har truffet en konkret afgørelse relateret til ulykkesforsikring.

Dog mener kontorchef Line Bergmann, at problemstillingen er dækket i den oprindelige temaundersøgelse om ligebehandling, som dækkede forskellige forsikringstyper, herunder også ulykkesforsikringer.

”Som tilkendegivet dengang vurderer Finanstilsynet, at vilkår, der undtager for dækning ved forhold relateret til graviditet og skader i forbindelse med fødsel, medfører, at en gravid kunde får en anden og ringere dækning end øvrige kunder. Et sådant vilkår i forsikringsbetingelser er udtryk for forskelsbehandling og er i strid med forsikringsligebehandlingsloven,” siger Line Bergmann

Line Bergmann er indtil videre afvisende over for at sætte en ny undersøgelse i gang, om forsikringsbranchen generelt agerer i strid med ligebehandlingsloven.

”Da Finanstilsynets undersøgelse også omfattede ulykkesforsikringer, er det Finanstilsynets forventning, at selskaberne allerede har håndteret eventuelle vilkår i ulykkesforsikringer, der er uforenelige med forsikringsligebehandlingsloven, og at selskaberne i øvrigt har sikret sig, at deres praksis i forhold til håndtering af skader anmeldt under en ulykkesforsikring er i overensstemmelse med reglerne.”

Ifølge Thomas Brenøe fra Forsikring & Pension skal den aktuelle sag dog ses i lyset af, at den opstod, inden branchen blev opmærksom på, at man i sine vilkår ikke overholdt ligebehandlingsloven.

”Man kan ikke komme ud, når klagen er indleveret. I denne sag ligger fejlen i sagsbehandlingen, fordi man giver et afslag med en begrundelse, der er ulovlig. Selskaber har rettet ind på deres vilkår, men det kan ikke udelukkes, at andre selskaber har givet et afslag med en forkert begrundelse,” siger Thomas Brenøe.

Tryg: Nogle gange opstår der uenighed

InsideBusiness har over en længere periode forsøgt at få en kommentar fra Tryg til sagen i Ligebehandlingsnævnet, men herfra har man ikke ønsket at be- eller afkræfte, at man er part i sagen. I stedet lyder følgende fra Trygs pressechef, Susanne Lindhage:

“Helt generelt kan jeg sige, at vi naturligvis ønsker at behandle vores kunder i overensstemmelse med de gældende regler. Det bestræber vi os i den grad også på at gøre på dette område. Vi har ændret vores betingelser, så de er i overensstemmelse med lovgivningen. I forhold til ulykkesforsikringen kan en skade kun dækkes, hvis ulykkesdefinitionen i forsikringsbetingelserne er opfyldt. Nogle gange opstår der imidlertid uenighed om, hvorvidt ulykkesdefinitionen er opfyldt, og en skade dermed er dækket. Dette gør sig også gældende i forhold til fødselsskader.”

Læs også Udfordringerne spøger i kulissen hos Alm. Brand

 

 

Læs mere

Vejle Brand holder fast i væksten

Trygs møgsag kan ændre prispraksis for hele forsikringsbranchen

Codans forsikringsalliance kæmper med omkostningerne

Politifolkets forsikringsselskab leverer historisk godt resultat

Inflation giver stor usikkerhed om prisstigninger på forsikring

Tryg risikerer tilbagebetaling af millionbeløb

Ledelsesuro fortsætter i GF Forsikring. Formand stopper efter kort tid på posten

Magtfulde klubber bag GF Forsikring sidder på formue på en kvart milliard kroner

Uhyre svært at rekruttere: Kom tæt på ledige topstillinger i pension og forsikring

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand

Væksten tordner videre i jysk forsikringsselskab

Forsikringsgiganter må igen yde økonomisk førstehjælp til leverandør

Skarp kritik af overskudsdeling hos fremadstormende forsikringsselskab