formuepleje

Inside story

Kapitalforvaltere er stadigvæk presset på formuer. Enkelte genvinder dog terræn

Flere uafhængige kapitalforvaltere er stadigvæk ikke kommet sig oven på et turbulent 2022, viser en gennemgang af regnskaber. Uro på aktiemarkeder plager fortsat branchen generelt – dog formår enkelte at holde skindet på næsen.

Flere bankuafhængige kapitalforvaltere er stadigvæk presset på både formuer og resultater. Det viser en gennemgang af 2023-regnskaberne, som InsideBusiness har foretaget.

Et sted, hvor rutsjebaneturen på markederne kan mærkes, er hos Investering & Tryghed, hvor formuen har været støt faldende gennem de seneste par år.

Fra at have været 15 milliarder kroner i starten af 2022 skrumpede formuen til 13 milliarder kroner, da året var gået. I skrivende stund lyder den samlede formue under forvaltning på omkring 12 milliarder kroner, oplyser administrerende direktør Lone Kjærgaard til InsideBusiness.

“Det er ikke, fordi det er et prangende resultat i forhold til det, vi har været vant til, og samlet set er det ikke et regnskab, vi er tilfredse med. På den måde afspejler det, at vi desværre har mistet nogle kunder i løbet af 2023 – og det er faktisk meget nyt for os, fordi vi har været vant til kundefremgang,” siger hun og påpeger, at faldet i formuen primært skyldes kursfald i 2022 samt en mindre kundeafgang.

Endnu en gang er det udviklingen i især de nordiske fonde, der trækker nedad. Det er nogle markeder, der tidligere har voldt forvalteren problemer, da de ikke i samme grad har kunnet følge trit med det globale aktiemarked.

Selskabet kommer dog fortsat til at satse på Norden, der for Lone Kjærgaard rummer ”et meget interessant investeringsområde”. Samtidig kommer de til at gå mere aggressivt til værks for at hente nye kunder ind og at tilbyde flere alternative investeringsløsninger, herunder en dugfrisk kreditfond med ESG-fokus.

“Vores strategi er, at med vores tilgang og tilbud til kunderne vil vi også komme til at vokse. Ja, vi er gået lidt tilbage, og det kommer til at tage tid at genopbygge, men vi er klar til at tage kampen op igen, og vi kan sagtens være med i det game, være blandt de største spillere i markedet og fortsat være relevante for velhavende privatkunder, fonde og organisationer,” siger Lone Kjærgaard.

Fusion skaber bedre muligheder

At uroligheder på aktiemarkederne stadig kan sætte aftryk, kan også Artha med administrerende direktør Brian Kudsk i spidsen skrive under på.

Han betegner således 2023-resultaterne for holdingselskabet som utilfredsstillende, eftersom resultatet før skat kun landede på 1,6 millioner kroner, mens bundlinjen endte på knap 3,7 millioner kroner. Selskabet havde ellers forventet et årsresultat højere end de knap 22 millioner, som de kunne gå ud af 2022 med.

Det hører med til historien, at resultaterne i høj grad var påvirket af både høje transaktionsomkostninger i forbindelse med den længe ventede fusion med Scope Investment – omkostninger, som Brian Kudsk betegner som en one off – og negative kursreguleringer, især i investeringer i det norske torskeopdræt Norcod. Begge dele kostede selskabet 33 millioner kroner i 2023.

Dog har de forhold ikke sat aftryk på formuen, der for Arthas vedkommende stadig ligger på 17 milliarder kroner. Læg oven i det de 6 milliarder kroner, som Scope-delen af forretningen tilfører, og den nye konstellation ved navn ArthaScope står med ca. 23 milliarder kroner ifølge Brian Kudsk stadig med den nødvendige styrke til for alvor at sætte sit aftryk.

”Vi kommer stadig til at fokusere på at fintune vores investeringsløsninger, levere nogle fornuftige afkast på dem og så selvfølgelig få flere kunder på baggrund af dem. Plus naturligvis at styrke integrationen mellem Artha og Scope,” siger han.

Roskilde-forvalter satser på kunderelationer

Omvendt oplevede Formue- og Investeringspleje, der har hovedsæde i Roskilde, en pæn fremgang. Her landede resultatet før skat på lidt over 2 millioner kroner mod minus 4,7 millioner kroner året før.

Man vendte også et underskud i bundlinjen på 3,7 millioner kroner til et overskud på knap 1,4 millioner kroner, og man fik ”den største vækst i midler under forvaltning nogensinde”, som ledelsesberetningen formulerer det.

”Det positive er, at vi sidste år dels har tjent alle kundernes tab fra 2022 ind igen, og dels at vi i løbet af året begyndte at generere positiv performance igen, så vi oplevede større indtægter. Så relativt til markedet kom vi fornuftigt igennem 2022, og det gjorde vi jo nok primært gennem både vores fokus på danske aktier i vores porteføljer, som ikke var så udsatte i markederne, og at vi har været forsigtige på rentesiden,” siger en tydeligvis tilfreds Robert Thiesen, administrerende direktør i virksomheden.

Han kan oplyse, at den samlede formue nu ligger på omkring 6 milliarder kroner, og at den har været og fortsat er i vækst, dog uden at uddybe udviklingen. Robert Thiesen fremhæver også samarbejdet med mæglervirksomheden Söderberg & Partners, der blev indgået i 2021, plus udvidelsen af medarbejderstaben som særlig udslagsgivende for væksten.

Af samme grund frygter han ikke for fremtiden, eller at uroen på markederne vil fortsætte. Det er nemlig den kundeloyalitet, selskabet oplever nu, der skal sikre dem en vej fremad.

“Vores tilgang til forretningen består netop i den nære, tætte kontakt til kunderne og en dyb analyse af deres økonomi og forventninger kombineret med en formuekonstruktion, der tager højde for de potentielle uroligheder, som måtte opstå på markederne, og som sikrer, at kundernes formue er rustet til at klare de udfordringer. Den tilgang giver os muligheder for yderligere vækst, og derfor kommer vi heller ikke til at ændre den,” siger Robert Thiesen.

Store forvaltere taber pusten – en rykker dog frem

Særligt Formuepleje har gennem den seneste tid været ude i et stormvejr. Således kunne forvalteren, der har Lars Larsen Group for bordenden, opleve en markant nedbarbering af sin formue under forvaltning.

Formuen er således for andet år i træk faldet drastisk fra de knap 130 milliarder kroner i 2021 og ligger nu samlet set på 50 milliarder kroner. Hvis tendensen fortsætter, er der altså lang vej til ambitionen om at have en formue under forvaltning på 240 milliarder kroner i 2026.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra administrerende direktør Peter Kjærgaard. I stedet henvises der til en pressemeddelelse, hvor Formuepleje betegnes som værende i en “omstillingsperiode”, som vil “uvægerligt koste lidt kræfter i starten, men komme både os og vores kunder til gode på den længere bane”.

I et interview til FinansWatch konstaterede Peter Kjærgaard dog, at resultaterne ”var ikke det, vi havde satset på”. Derfor kommer selskabet til at lancere en ny strategi med en bredere produktportefølje og et opgør med opfattelsen, at Formuepleje udelukkende fokuserer på højrisikoprodukter med gearing, udtalte han.

Andre forvaltere som Maj Invest og Secure Capital har ligeledes måttet opleve enten en nedgang eller status quo i deres formuer. For førstnævnte endte formuen på 82 milliarder kroner mod 86 milliarder kroner året før, mens sidstnævntes 45 milliarder kroner ikke blev påvirket.

Dog oplevede Accunia fremgang. Her fik formuen et løft på lidt over 5 procent, og selskabet har nu omkring 20 milliarder kroner under forvaltning.

Accunia ønsker ikke at stille op til interview, men i sin beretning peger ledelsen på gode afkast for året, en ”historisk øget tilgang af aktiver under forvaltning fra kunder”, og at selskabet med lanceringen af tre nye fonde kan tilbyde en portefølje med 11 kreditfonde, der ”skal danne grundlag for væksten i kommende år”.

Læs mere

Ambitiøs forvalter henter milliarder – drømmer stadig om 100 milliarder

Længe ventet fusion giver kapitalforvalter muskler til at sætte sig på markedet

Formuepleje-stifter i stor nedskrivning af livsværket

Fondsmæglere opruster på ledelsesgangene midt i konsolideringsbølge

Kunder har trukket milliarder ud af uafhængige forvaltere

Milliarder er forduftet fra store kapitalforvaltere