;
--STORM Her er man igang med at udbedre skader dagen derpaa. Mange lystbaade i Fredericia Lystbaadehavn var vaeltet. NORDFOTO/Claus Fisker 1999

Inside story

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Ændrede regler har gjort det muligt for udenlandske forsikringsselskaber at melde sig ind hos Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Nu stiger konkursrisikoen i fonden – og nye spillere som f.eks. norske Insr står stærkere i konkurrencen mod de etablerede spillere.

Mere end  200 forsikringsselskaber har på få måneder fået en unik adgang til at konkurrere sig ind på det danske forsikringsmarked i kamp mod Topdanmark, Tryg, Alm. Brand, Codan med flere. Det skyldes, at det fra årsskiftet blev et krav for udenlandske forsikringsselskaber med forretning i Danmark at blive medlemmer hos Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber.

Det har både mindre specialiserede forsikringsselskaber og internationale forsikringsgiganter valgt at benytte sig af. Og fra årsskiftet og frem til nu er antallet af medlemmer hos fonden steget til 65 danske og 201 udenlandske selskaber, forklarer Garantifondens direktør, Torben Weiss Garne.

”De kan blive medlemmer, uanset hvilken slags forsikringer de tegner, men det er helt centralt, at Garantifonden kun dækker konkurs på forsikringer tegnet i Danmark.”

Sådan har det kun været fra årsskiftet og frem til nu, for de nye regler for fonden indebærer, at forsikringskunder i forsikringsselskaber med hovedsæde i Danmark og forretning i hele Europa kun får dækket de tab ved en forsikringskonkurs , der vedrører risici på det danske marked.

Det er en fundamental ændring af forpligtelserne i den danske Garantifonden, som er gennemført for at imødegå hundedyre konkurser i selskaber som Qudos og Alpha. Hertil kommer udgifter til konkursen i Gabel Insurance fra Lichtenstein og deres danske salgssted, Husejernes Forsikrings agentur. Konkurserne betyder, at fonden har måttet hensætte 2,7 mia. kr. og optage en kassekredit på 1 mia. kr. Det forventes, at det samlede tab bliver på godt 1,4 mia. kr., når regningen er gjort endeligt op.

Man har ifølge Torben Weiss Garne ikke længere ønsket, at afgifter betalt af de danske kunder skulle finansiere forsikringsselskaber, der har tegnet forsikringer i hele Europa og ofte i lande, som ikke selv har garantifonde. Problemstillingen er fortsat relevant, idet et selskab som f.eks. danske Gefion Insurance, der sælger via agenturer i flere lande, har valgt at påtage sig forskellige risici rundt om i Europa. Hurtigtvoksende Gefion har  på det seneste fået en løftet pegefinger af Finanstilsynet – og ejerkredsen har to gange øget kapitalen inden for det seneste år som beskrevet i InsideBusiness.

Rammer danske selskaber med forretning i udlandet

Men nu er det altså udelukkende den danske forsikringsforretning i Gefion, der er dækket af Garantifonden, konstaterer Torben Weiss Garne:

”Der er ofte ikke garantifonde i andre lande. Så udenlandske kunder risikerer at tabe deres tilgodehavende, hvis de forsikrer sig hos et dansk selskab. Men det er ikke så mærkeligt, for det vil være den normale situation for kunder, der har tegnet forsikringer i et land uden en garantifond. Vi så i konkursen efter Alpha Insurance, at taxaerne ikke kørte i London i en periode. Alpha havde nemlig forsikret en stor del af Londons taxakorps, og de var pludselig ikke længere forsikret efter konkursen og måtte hurtigt ud at finde en ny forsikringsleverandør. Så ja, det kan have stor betydning. Og England har endda en garantifond.”

Det koster et engangsgebyr på 100.000 kr. at melde sig ind i Garantifonden, og de nye regler indebærer, at alle skadesforsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark samt skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land inden for EU/EØS, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed skal være medlem af den danske Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Men selv om alt peger på, at der fremover kommer flere konkurser blandt medlemmerne af Garantifonden, alene fordi antallet af forsikringsselskaber, der har betalt de 100.000 i engangsgebyr for at komme med, er eksploderet, så er det ikke sikkert, at det ender med at blive dyrere for den danske forsikringsbranche og de millioner af danskere, som selskaberne sender regningen videre til:

”Det vil da være mærkeligt, hvis antallet af konkurser ikke stiger, når antallet af medlemmer vokser med en faktor 4, men beløbsmæssigt behøver det ikke ende med at være en stor økonomisk belastning, fordi regningen afhænger af, hvor store selskaberne er på det danske marked.”

Analytiker: Konkurrencesituationen bliver ændret

De mange nye selskaber i Garantifonden kan dog også betyde en ændret konkurrencesituation. Allerede nu ser vi en spiller som norske Insr flerdoble sin størrelse via salg via agenturer i Danmark – de er nu også medlemmer af fonden.

Den garvede aktieanalytiker og forsikringsekspert Per Grønborg fra SEB er ikke i tvivl om, at udviklingen kan øge konkurrencen på det danske forsikringsmarked. Det skyldes, at kunderne i både store og små selskaber nu er beskyttet:

”Det minder jo om bankernes indskydergarantifond. Hvem vil turde have at have sine penge stående i en mindre bank, der tilbyder renter markant over de øvrige, uden denne garanti? For de store danske selskaber er det bestemt ikke positivt. Nu skal en ny spiller blot legitimere sig over for de danske kunder som medlemmer af Garantifonden, så kan kunderne have tillid til deres evne til at honorere forsikringen – de behøver ikke længere at have en AIG i ryggen.”

I forvejen er det danske marked for skadesforsikring kendetegnet ved tårnhøj indtjening og egenkapitalforrentning, der for længst har overgået andre forretningsområder i finanssektoren som pension og bankdrift. Det er en situation, der kan komme under pres ved en ændret konkurrencesituation, forudser Per Grønborg.

”Det kræver dog, at kunderne er villige til at kigge til andre udbydere, hvilket der historisk ikke har været mange kunder, der har været villige til.”

Konkurrencen skal i vejret

Hos Forbrugerrådet – Tænk er seniorøkonomi Morten Bruun Pedersen glad, hvis nye udenlandske spillere på det danske marked kan øge konkurrencen:

”Det hilser vi velkomment, hvis det sker på en level playing field, hvor alle skal leve op til kravene. Det er fint med noget konkurrence.”

Generelt set mener Morten Bruun Pedersen, at konkurrencen på forsikringsområdet er træg – og det er kun godt, hvis der sker ændringer:

”Det er et kompliceret område med komplicerede produkter og distributionsprocesser, som forbrugerne har svært ved at gennemskue, og det lever de finansielle virksomheder højt på. Jeg finder det kun positivt, hvis forbrugerne kan vælge mellem flere spillere, som er medlemmer af Garantifonden. Men man skal huske at læse betingelserne og sikre sig, at selskabet nu også er medlemmer hos fonden.”

Læs mere

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

Situationen for forsikringsselskab forværres

Presset på jysk forsikringsspiller vokser

Svært forsikringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv