codan

Inside story

Udfordret Codan i større omstrukturering

Knap 50 ansatte i Codan berøres af omstruktureringer på it-siden. Halvdelen afskediges. Vi ser nærmere på situationen i Codan, der er ved at gennemføre et gigantisk it-projekt - og fik et ret svært 2018, hvor man lukker delvis ned for et større forretningsområde.

Danmarks tredjestørste skadesforsikringsselskab, Codan, er nu klar med en større organisationsændring. Alene herhjemme vedrører det 47 it-medarbejdere, hvoraf halvdelen afskediges, mens de øvrige får nyt job andetsteds i organisationen.

Planen er at samle Codans skandinaviske it-afdelinger i en afdeling i Sverige, og det betyder altså ændringer for den danske organisation.

Ifølge CIO for Codan/Trygg-Hansa Lars André er manøvren udtryk for en insourcing af Codans it-funktioner, idet man samler alle aktiviteter i et nyt center i Malmø. Samtidig opnummererer man det samlede antal medarbejdere med it-funktioner i den skandinaviske forretning til 220 mod 150 i dag.

Det er denne manøvre, der koster medarbejdere og omstruktureringer i Danmark.

”Det er en gennemførsel af vores it-strategi, som er faldet på plads nu. Vi har et helt andet ambitionsniveau med hensyn til digitalisering, vi har fokus på data og vil ændre vores systemer til gavn for kundeoplevelsen. Mest muligt af vores forretning skal være digital,” forklarer Lars André.

Der er da også i høj grad forbedringsmuligheder for forsikringssalg online for Codan, idet man i Sverige via Trygg-Hansa sælger 50 pct. af alle forsikringer online. I Danmark er tallet til sammenligning på bare 4 pct. Forskellen skyldes da også, at man i Danmark traditionelt har haft flere erhvervskunder, og de er sværere at rekruttere digitalt.

Gigantisk it-projekt

Nu skal de 22 tilbageværende it-medarbejdere i Codans danske forretning arbejde tættere på kunderne. Codan har desuden i årevis været præget af, at man har købt en omfattende ny forsikringsløsning af Tia Technology. Det it-projekt har efterhånden kørt i flere år, og rygterne i branchen går på, at det har kostet mere end 1 mia. kr. at implementere. Det vil Lars André dog ikke kommentere:

”Ja, det er ingen hemmelighed, at vi er i gang med at implementere et nyt policestyringssystem, og det har stået på i mange år. For businessdelen af forretningen har vi været live i nogen tid, og det er meningen, at vi går live for privatkunder fra slutningen af januar. Det er også derfor, at vi flytter medarbejdere til andre funktioner, hvor de kan arbejde mere agilt og tættere på kunderne.”

På sigt håber Lars André, at Codan på it-siden kan flytte sig i retning af at ligge blandt de selskaber, der klarer sig bedst.

”Vores langsigtede mål er at have de laveste omkostninger og en gnidningsfri digital kundeoplevelse.”

På vej ud af svært forretningsområde

Codan kommer i forvejen udfordret ud af et lidt svært 2018. For selv om den skandinaviske forretning stadig er den suverænt mest rentable hos Codans ejere, britiske RSA Group, så gik combined ratio tilbage fra til 90,3 til 99 for den danske forretning. Resultatet for Danmark faldt tillige til 6 mio. pund mod 62 mio. pund året før, mens præmieindtægterne lå neutralt på 627 mio. pund for Danmark i 2018. Det var i høj grad nogle store brande, der belastede resultatet for Danmark i 2018. Værst gik det ud over Holbæk Sygehus, hvor en storbrand raserede 4.000 kvadratmeter efter en brand i vaskeriet. Alene denne brand kostede 1,6 procentpoint for Codans combined ratio for 2018.

Generelt er billedet for Codans danske forretning, at man klarer sig godt på privatkundesiden med både lidt vækst og en stærk combined ratio. Til gengæld går det mindre godt med erhvervskundesegmentet, hvor man mistede 8 pct. af præmieindtægterne fra 2017 til 2018 for Skandinavien. Især forretningsområdet for store strømledninger (interconnector segment of ‘tech lines’) gjorde ondt, og nu lukker RSA Scandinavia det forretningsområde ned for en del af policerne.

Codans forsikrings årsrapport for det skandinaviske område forventes offentliggjort onsdag. Først der kommenterer Codan regnskabet.

Læs mere

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

Situationen for forsikringsselskab forværres

Presset på jysk forsikringsspiller vokser

Svært forsikringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel