Alm. Brand pressebillede

Forsikring

Udfordringerne spøger i kulissen hos Alm. Brand

Alm Brand står over for en manddomsprøve i dannelsen af Danmarks andenstørste forsikringsselskab, hvor der skal hentes synergier for mange penge. De seneste regnskaber for Codan og Privatsikring har vist stigende omkostninger og negative investeringsafkast. Første kvartal viste et underskud på næsten en kvart milliard for Codan.

Alm. Brand kan efter godt og vel ti måneders ventetid begynde på det praktiske arbejde med sammenlægningen med Codan og Privatsikring og dermed etableringen af Danmarks andetstørste forsikringsselskab. Handlen blev gennemført i går, men med de seneste regnskaber fra Codan og Privatsikring kan man med rette spørge, hvad Alm. Brand egentlig får under vingerne med opkøbet for 12,6 mia. kr.

Codans regnskab for første kvartal er endnu ikke offentliggjort. Men Trygs regnskab for første kvartal har løftet en del af sløret, da det her fremgik, at Trygs ejerandel af Codan har bidraget med et negativt resultat på 111 mio. kr. i første kvartal. Det svarer cirka til, at Codan havde et underskud på 220 mio. kr. i første kvartal. Det vides dog ikke på nuværende tidspunkt, hvordan Codans drift af henholdsvis forsikringsforretning og investeringsdel har set ud i første kvartal af 2022. Men et underskud på en lille kvart milliard kroner for første kvartal er næppe et ønskescenario for køberen.

Alm. Brand skriver i en kommentar til InsideBusiness, at ”Vi har igennem det seneste år set en positiv udvikling i den underliggende forsikringsdrift i Codan. Og med de regnskaber, der er kommet fra sektoren i første kvartal, kan vi se, at resultaterne er negativt præget af både stormene i begyndelsen af året og krigen i Ukraine, der påvirker investeringsresultaterne negativt, så det kommer derfor ikke som en overraskelse.”

”Vi har i Alm. Brand tradition for en konservativ investeringstilgang, og det, planlægger vi, vil afspejle sig i koncernens samlede fremtidige investeringer,” lyder det fra Alm. Brand.

I sidste uge kunne Insidebusiness berette om en stigende toplinje, men også en solid stigning i omkostningerne hos Privatsikring, som Alm. Brand også har overtaget nøglerne til med købet af Codan.

I 2021 lå selskabets omkostningsprocent på 42,5 pct., som ifølge Privatsikring primært skyldes et nyt samarbejde med Nykredit. I de foregående år har selskabets omkostningsprocent til sammenligning ligget omkring 25-26 pct. Administrerende direktør Helle Kjærgaard venter, at omkostningsprocenten falder tilbage i løbet af 2023 og 2024.

Lovning på synergier

Anders Haulund Vollesen, aktieanalytiker i Jyske Bank, hæfter sig mest ved, om Alm. Brand kommer til at kunne leve op til sin udmelding om de signifikante synergieffekter for 600 mio. kr., som skal indfries i de kommende to til tre år. Han har haft en købsanbefaling på Alm. Brand siden opkøbet, da aktien efter opkøbet kom ned i et leje, hvor den var blevet for billig i forhold til det indtjeningspotentiale, som opkøbet af Codan giver.

”På den måde har det været et godt køb, men der har også været kritik af, at Alm. Brand betalte en høj pris for Codan i sin tid. Som jeg ser det lige nu, virker det, som om der ligger et fint komplementerende potentiale i Codan for Alm. Brand. Og jeg synes også, at de synergieffekter, ledelsen har meldt ud, og splittet af dem virker realistiske og troværdige,” siger analytikeren.

”Det ser ikke ud, som om performance har været super stærk i kvartalet, men i og med at vi ikke kender splittet mellem investeringsresultat og den underliggende drift i det forsikringstekniske resultat, kan jeg ikke konkludere noget endnu. Men jeg havde selvfølgelig håbet, at det ville se bedre ud. Vi har bare set, at der har været voldsomme og negative udsving på investeringsresultaterne blandt både forsikringsselskaber og banker,” tilføjer Anders Haulund Vollesen.

En mulig forklaring på Trygs negative resultat fra Codan er, at Trygs investeringer foretages ud fra en matchingstrategi, hvor aktiver og passiver skal matche hinanden, og så er der en fri portefølje ved siden af dette. Forsimplet sagt søger man at investere i aktiver, der kan dække for de skader, der måtte opstå i forsikringsforretningen.

RSA-Skandinavien, der har ejet halvdelen af Codan, og som Tryg købte sidste år, har arbejdet efter en anden investeringsstrategi, hvor der overvejende har været lange obligationer i investeringsporteføljen. Det har kunnet give en højere rente, og man har kunnet sikre et merafkast. De sidste mange måneders rentestigninger er dog gået ud over værdien af lange obligationer – og det kan være en af årsagerne til det underskud fra Codan, som man kan læse i Trygs regnskab.

Udsigt til synergier og prøvelser

Alm. Brands opkøb af Codan og Privatsikring er interessant på flere områder. Med opkøbet når den nye koncern en størrelse på omkring 700.000 kunder, hvilket er omkring dobbelt så mange som tidligere, Dermed bliver den nye koncern det næststørste forsikringsselskab i Danmark – kun overgået af Tryg.

Med sammenlægningen er der en del synergier at hente i form af besparelser på administration og omkostninger. På samme måde må man formode, at den nye koncern med sin størrelse kan forhandle sig til bedre indkøbsaftaler, end det hidtil har været muligt.

Codan har en spændende portefølje, der blandt andet rummer vindmølleforsikring, som kan være en ganske glimrende forretning, men som også kan blive ramt ved storskader. Fremtiden kan med andre ord komme til at byde på en mere volatil combined ratio, end Alm. Brand hidtil har været vant til.

Dertil kan sammenlægningen af Codan og Alm. Brand vise sig at blive interessant, da de to selskaber hver især repræsenterer omkring halvdelen af den samlede kundeportefølje. Derfor er det ikke givet, hvordan de to selskaber skal tilpasses hinanden, og hvilke systemer der skal rettes ind efter.

Mandag har Alm. Brand meldt ud om sammensætningen af den nye ledelse, hvor Rasmus Werner Nielsen bliver direktør og koncerndirektør for stabe, og Anne Mette Toftegaard bliver viceadministrerende direktør og koncerndirektør for privat. Af de otte bestyrelsesmedlemmer kommer to fra Codan: Camilla Amstrup, der bliver koncerndirektør for erhverv, og Henrik Bundgaard bliver koncerndirektør for skadesservice.

 

Læs mere

Vejle Brand holder fast i væksten

Trygs møgsag kan ændre prispraksis for hele forsikringsbranchen

Codans forsikringsalliance kæmper med omkostningerne

Politifolkets forsikringsselskab leverer historisk godt resultat

Inflation giver stor usikkerhed om prisstigninger på forsikring

Tryg risikerer tilbagebetaling af millionbeløb

Ledelsesuro fortsætter i GF Forsikring. Formand stopper efter kort tid på posten

Magtfulde klubber bag GF Forsikring sidder på formue på en kvart milliard kroner

Uhyre svært at rekruttere: Kom tæt på ledige topstillinger i pension og forsikring

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand

Væksten tordner videre i jysk forsikringsselskab

Forsikringsgiganter må igen yde økonomisk førstehjælp til leverandør

Skarp kritik af overskudsdeling hos fremadstormende forsikringsselskab