forsikring-alka

Inside story

Udlandet kredser om danske forsikringsguldæg 

Alm. Brand er et af de danske forsikringsselskaber, som er oplagt at sælge til den interesserede norske forsikringsgigant Gjensidige, men også Tryg har nu så lav en markedsandel, at en fusion mellem de to danske spillere er mulig. Analytiker fremhæver fordele ved fusioner i branchen med gode priser på forsikringsselskaber, omkostningsbesparelser og gevinstmulighed for mindre aktionærer. 

Det er ikke kun Topdanmark, der er under belejring. Også en række andre danske forsikringsselskaber oplever en stærk interesse fra store udenlandske spillere, der ønsker at vokse med opkøb i det lukrative danske forsikringsmarked.

Branchen oplever en vis afmatning, fordi indtægterne fra det vigtige område bilforsikringer falder. Samtidig tales der om stigende omkostninger. Ikke mindst overholdelse af strammere reguleringskrav og implementering af it-systemer. Der er således mørke skyer i horisonten, som kan skubbe til en konsolideringsbølge.

Køberinteressen er bestemt til stede, for flere af de nordiske forsikringsselskaber har blikket stift rettet mod danske skadesforsikringsselskaber, der er kendt for bundsolid indtjening og effektiv drift. Flere danske forsikringsselskaber har således oplevet at få et venligt kald fra sekretæren for den norske topchef for forsikringsselskabet Gjensidige, Helge Leiro Baastad.

Opkaldet følges typisk op af et personligt møde, hvor Gjensidiges topchef møder op for at drikke kaffe med de danske forsikringsdirektører. InsideBusiness har talt med forsikringsaktører, som har oplevet at få en sådan visit.

Ideen kan f.eks. være at stå klar med checkhæftet åbent, hvis et dansk selskab får problemer. Helge Leiro Baastad lægger i hvert fald ikke skjul på sine hensigter: vækst via opkøb på det danske forsikringsmarked.

”Vi vil gerne vokse i Norden, og vi har allerede købt 16 selskaber i Sverige, Danmark og Baltikum. Vi har evnerne til at finde de gode selskaber og til at få dem integreret i vores forretning, så selvfølgelig vil vi gerne fortsætte, hvis der opstår de rigtige muligheder,” lyder meldingen fra nordmanden, der også stod bag den sidste store forsikringskonsolidering herhjemme: Gjensidiges køb af Nykredit Forsikring i 2010 for 2,5 milliarder kroner.

Er der guld i Alm. Brand?

Hos Alm. Brand, der kom med regnskab onsdag, har administrerende direktør Søren Boe Mortensen også mærket interesse fra det norske forsikringsselskab Gjensidige:
”Vi driver nok landets bedste skadesforsikringsselskab. Det siger aktieanalytikerne. Så der ville nok være købere til Alm. Brand, hvis vi var interesserede i at sælge, hvilket vi nu ikke er. Jeg tror, at interessen i givet fald først og fremmest ville komme fra Norge. Gjensidige vil formentlig gerne forbedre sin markedsposition,” forklarer Søren Boe Mortensen, der blev 60 år sidste år.

Gennem 15 år har han drevet Alm. Brand-koncernen gennem op- og nedture, så der er en vis spekulation om, hvad der skal ske, når han går på pension. Indtil videre er han dog mere fokuseret på at købe mindre forsikringsspillere op end at lade sig købe af andre. Alm. Brand oplever som andre selskaber en afmatning, som presser forretningen. Præmieindtægterne er faldende, mens combined ratio er stigende. Det kan være med til at øge presset på branchen og i sidste ende øge en konsolideringslyst. Men den vil i første omgang ramme de mindre selskaber, og det kan sætte gang i den længe ventede opkøbsbølge, forklarer Søren Boe Mortensen:

”Der er en forøget priskonkurrence og stærkt stigende administrationsomkostninger til lønninger og overholdelse af regulering. Nogle af de mindre selskaber har en ret høj combined ratio. De ligger allerede i den høje ende tæt på 100, og stiger combined ratio et par procentpoint, så kommer det til at gøre ondt. Det kan skubbe til udviklingen.”

Men hvis en udenlandsk aktør alligevel ville forsøge at købe Alm. Brand, ville det blive til en så høj pris, at Søren Boe Mortensen alene af den grund tvivler på, at det er realistisk. For da Gjensidige købte Nykredit Forsikring, var det til en købspris på de årlige præmieindtægter plus egenkapitalen. For Alm. Brands skadesforsikringsforretning ville det svare til godt 7,5 milliarder kroner. Til sammenligning har Alm. Brand som koncern i dag en børsværdi på 9 milliarder kroner.

”Skulle nogen købe os, ville det godt nok blive til en høj pris. Men det er heller ikke muligt at købe os. Min dagsorden er tværtimod, at jeg gerne vil købe op. Vores nøgletal er gode, og vi kan tilføre meget værdi ved en konsolidering. En række af de mindre selskaber kan få problemer med at overholde de nye reguleringskrav. Man kunne overveje at overføre dem til vores foreningsejerstruktur, men fastholde deres lokale brands,” siger Søren Boe Mortensen.

Det ufine slagsmål om Topdanmark

Også Sampo og datterselskabet If Forsikring har i stigende grad meldt sig på banen med den noget ufine strategi om at æde Topdanmark i små bidder.

Det er sket via løbende opkøb og via øget ejerandel gennem Topdanmarks strategi for aktietilbagekøb. I dag ejer Sampo en tredjedel af aktierne i Topdanmark, som netop har bebudet et nyt stort aktietilbagekøbsprogram.

Det finskejede Sampo har kun modstræbende lagt et alt for lavt et bud på hele Topdanmark. Men på sigt er det svært at se, at en sammenlægning af de to spillere kan undgås, medmindre Sampo sælger aktieposten til anden side. For der bliver blandet blod i bestyrelsen. I dag er If Forsikrings administrerende direktør, Torbjörn Magnusson, næstformand i Topdanmark, selv om ”han ikke kan anses for at være et uafhængigt medlem af Topdanmarks bestyrelse,” som det fremgår af tilbudsdokumentet, da Sampo lagde et bud på Topdanmark.

I samme dokument forbeholder Sampo sig ret til ”fortsat løbende at vurdere Topdanmarks planer samt overveje og eventuelt søge foretaget ændringer i Topdanmarks planer vedrørende dets drift og organisation.”

Er Tryg og Alm. Brand et match?

Et andet oplagt match på det danske forsikringsmarked er en fusion mellem Tryg og Alm. Brand.

Forhenværende Tryg-topchef Stine Bosse har tidligere bejlet til netop Alm. Brand om en stor dansk forsikringsfusion. Dengang var det et potentielt problem, at de to spillere tilsammen havde en markedsandel på over 30 procent, hvilket kunne give problemer med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I dag har Tryg dog tabt så meget markedsandel på privatkundemarkedet, at de to spillere ikke længere ligger på 30 procent tilsammen. Tallet er ifølge Ankenævn for Forsikring for familieforsikringer nu nede på 28 procent mod 32,5 procent i 2008.

”Vi er ikke i dialog med Alm. Brand,” lyder det dog bestemt fra Jørgen Huno Rasmussen, der er formand for Tryg. Men forsikringsgiganten Tryg planlægger til gengæld også opkøb i Danmark og Norden, fortsætter Jørgen Huno Rasmussen:

”Opkøb er en del af vores strategi, og vi foretager dem løbende som en del af den almindelige forretning. Så vi har øjnene åbne i alle lande i Norden. Det gælder også i Danmark.”

Aktieanalytiker Per Grønborg fra SEB følger om nogen forsikringsbranchens resultater tæt. Han peger på, at der er flere spillere i markedet, f.eks. Gjensidige og Sampo, som er interesserede i at købe veldrevne forsikringsselskaber som Alm. Brand og Alka. Men det er ikke ensbetydende med, at der kommer en konsolideringsbølge:

”Det er ret simpelt. Mange er interesserede i at købe, men der er ingen sælgere. For de fleste selskaber er jo ejet af forskellige fonde eller fagbevægelsen som i Alkas tilfælde. Ingen af dem har tilsyneladende interesse i at sælge, selv om der utvivlsomt vil blive betalt høje priser, eller der vil være gode omkostningsbesparelser i en fusion.”

Der er et uudnyttet potentiale for investorer

Denne fastlåste situation betyder ifølge Per Grønborg, at investorerne går glip af potentielle indtægter. Her taler vi konkret om Alm. Brand:

”Minoritetsaktionærerne i Alm. Brand vil utvivlsomt kunne opnå en gevinst, hvis Alm. Brand blev sat til salg. Jeg tror dog, at de skal nøjes med at være glade for de solide kursstigninger, som har der været de senere år, og som utvivlsomt er større, end hvad et salg havde kunnet indbringe for tre til fire år siden. For kunderne er det til gengæld svært at se, at øget konsolidering vil være positivt, fordi konkurrencen vil mindskes,” siger Per Grønborg.

Hos Alka har man også tidligere modtaget interesserede bud fra eksempelvis en kapitalfond. Men ifølge administrerende direktør Henrik Grønborg tyder intet på, at fagbevægelsen vil sælge ud af aktierne i forsikringsselskabet.

”Det er nogle helt andre signaler, som bestyrelsen sender. De vil snarere udvikle Alka. Vi har konkret ikke nogen henvendelser fra interesserede købere, men jeg tror, at alle i forsikringsbranchen anerkender de gode resultater, vi har skabt i Alka. Så der vil helt bestemt være en køberinteresse.”

 

LÆS MERE

Her er forsikringsselskaberne med de højeste og laveste omkostninger

Forsikringsselskaberne risikerer massiv tilbagegang. Sådan vil de kæmpe sig videre

Forsikring ved virksomhedshandel i vild vækst