pensiondanmark

Redaktørens analyse

Udnævnelsen af PensionDanmark-direktør vækker undren

En række sammenfald undrer i pensionsbranchen efter ansættelsen af Peter Stensgaard Mørch som afløser for Torben Möger Pedersen. Det ligner en politisk udnævnelse uden hensyn til de gængse fit & proper-regler, og der er betænkeligheder ved, at en profil med så lidt investeringserfaring får ansvaret for den pensionsvirksomhed, der har den mest komplekse investeringsstruktur.

Det har været en helt særlig uge for både PensionDanmark, Dansk Industri og Forsikring & Pension. Hvis vi skal finde et fælles omdrejningspunkt, så er det pensionsbranchens tiltagende samarbejde med dansk våben-, sikkerheds- og energi-industri.

Hovedpersonen er selvfølgelig først og fremmest den nyudnævnte direktør for PensionDanmark, Peter Stensgaard Mørch, mens det synes at være DI-direktør og PensionDanmarks bestyrelsesformand, Lars Sandahl Sørensen, der trækker i trådene.

Mens der forhandles forsvarsforlig, er der nemlig store penge på agendaen for Dansk Industri og medlemsvirksomhederne. Det ved Lars Sandahl Sørensen om nogen, da han tirsdag offentliggjorde et debatindlæg i erhvervsmediet Finans med overskriften ’Erhvervspolitik er også sikkerhedspolitik – og omvendt’.

Det mest kontroversielle i indlægget er påstanden om, at ”Danmarks rigdom betyder, at vi kan foretage investeringer i vores forsvar uden at skære i andre sektorer.”

Samtidig kom der en skrivelse fra brancheforeningen Forsikring & Pension om, at den ekstraordinære sikkerhedspolitiske situation betyder, at der skal investeres mere i forsvaret:

”Det er glædeligt, at regeringen sætter fokus på de udfordringer, vi står overfor i forhold til den nye geopolitiske virkelighed. Vi skal kunne håndtere de nye risici og skabe et mere modstandsdygtigt og robust samfund. Vi vil som branche gerne arbejde tæt sammen med regeringen og andre centrale brancher om at håndtere den ny sikkerhedspolitiske situation,” lød det fra administrerende direktør i Forsikring & Pension Kent Damsgaard i pressemeddelelsen i anledning af en præsentation af den nye sikkerhedspolitiske situation fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

PensionDanmark i front på våbeninvestering

Og hvad har det så med udnævnelsen af den ny direktør for PensionDanmark at gøre? Det korte svar er: Potentielt ret meget.

For PensionDanmark har som beskrevet i InsideBusiness været frontløber inden for lige præcis kontroversielle investeringer i forsvaret. Et korstog, som langtfra alle pensionsselskaber bakker op om. Det er samtidig et projekt, hvor regeringen har brug for venligt lyttende ører for at få adgang til pensionsbranchens 4.000 milliarder kroner til investeringer, herunder også til skabelsen af nye danske arbejdspladser i forsvarsindustrien.

Fra Dansk Industri har Lars Sandahl Sørensen behov for, at en del af de mange milliarder fra forsvarsforliget kanaliseres over i investeringer i dansk erhvervsliv i alt fra egentlig udvikling af højteknologiske våbensystemer, f.eks. luftforsvar i regi af Terma med flere, bygning af nye patruljeskibe, udvikling af nye it-systemer til forsvaret og meget, meget mere. I næste runde handler det også om udbygning af energisektoren, så vi bliver mere robuste og sikret mod verdenspolitisk uro.

Også her spiller dansk vindmølleindustri og energisektor en afgørende rolle i de investeringer, som Dansk Industris medlemmer har en interesse i bliver foretaget. Derfor er det slet ikke dumt tænkt at sætte en tidligere embedsmand som Peter Stensgaard Mørch ind som direktør for PensionDanmark, hvis der skal opnås et bedre samarbejde mellem erhvervslivet, pensionsbranchen og det politiske Danmark for at få nogle pensionspenge ud at arbejde.

Hvorfor kan en profil uden investeringserfaring få det tunge ansvar?

Det vækker i allerhøjeste grad undren, hvordan Peter Stensgaard Mørch synes at være kommet rimelig problemfrit gennem det nåleøje af krav og godkendelser, som Finanstilsynets fit & proper-krav historisk set har repræsenteret.

Over tid har blokeringen af mangen finans-M/K’er som topchefer skabt frustration og undren. F.eks. i pensionsgiganten PFA på grund af manglende erfaring, f.eks. Camilla Holm eller Mads Kaagaard trods begge profilers mangeårige ledelseserfaring fra finanssektoren. I den sammenligning forekommer det at være meget overraskende, at Peter Stensgaard Mørch synes at være garanteret en topchefstilling i PensionDanmark efter bare et år under først Torben Möger Pedersen og siden under investeringsdirektør Claus Stampe.

En yderst kvalificeret profil som tiltrædende topchef i Carlsberg Jacob Aarup-Andersen blev vraget til Danske Bank pga. de regler, og Peter Steensgaard Mørchs bror, Lars Stensgaard Mørch, sidder fortsat og venter i Danske Bank-karantæne i forhold til at kunne blive topchef i Jyske Bank.

Imens kommer en embedsmandsprofil med erfaring som departementschef i Finansministeriet Peter Stensgaard Mørch valsende ind ad døren som topchef i PensionDanmark med et år i en form for oplæring. Det minder om udnævnelsen af Martin Præstegaard i ATP, der dog havde knap tre års oplæring i pensionskæmpen.

Det ser ud, som om der findes to regimer for godkendelse af finansielle topchefer – et for tidligere embedsmænd og et for personer med erfaring fra erhvervssiden. Det er selvsagt overraskende og meget bekymrende, fordi det ikke repræsenterer den erfaring og faglighed, som udgør grundsubstansen i fit & proper-regimet.

PensionDanmark er et af de mest komplekse på investeringssiden

Det skal her nævnes, at PensionDanmark ­under Torben Möger Pedersens dygtige ledelse er blevet globalt førende inden for udvikling af investeringer i alternativer. De har bare det indbyggede aspekt, at de er ekstremt komplicerede at håndtere. Vi taler om mangeårige investeringsprojekter i f.eks. vedvarende energi med meget høj risiko, selv hvis det laves ordentligt. Vi taler om mulighederne for at gennemskue komplekse direkte investeringer, private equity-investeringer af allersværeste slags, gældsinstrumenter og meget mere, styring af risiko og afkast på mange års tidshorisont.

Der er en grund til, at aktuar er en langvarig og krævende uddannelse, som udløser nogle af mest vellønnede job i landet. Den faglighed er en substantiel del af den danske pensions- og forsikringsbranche. Det udfordrer udnævnelsen af Peter Stensgaard Mørch.

Hertil kommer så det næste og også interessante sammenfald. Det er efterhånden velkendt, at Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, på grund af en tiltale for vold mod en p-vagt har trukket sig fra jobbet. Det kan have efterladt et tomrum for fit & proper-godkendelser fra Finanstilsynets side. Spørgsmålet er, om det har haft betydning for godkendelsen af Peter Stensgaard Mørch, om der har været mere politisk indflydelse på den proces end vanligt? Eller om figenbladet er, at man har slækket på fit & proper-reglerne, og det så slår igennem med lige præcis denne udnævnelse?

Det rejser igen spørgsmålet, om det danske Finanstilsyn er tilstrækkelig isoleret fra politisk indflydelse, eller om det skal lægges ind under Nationalbanken, som er en uafhængig instans.

 

Læs mere

Pas på fyresedlen, topchef. Din private adfærd fylder langt mere end tidligere

Se kandidatfeltet til ny topchef i Velliv. Bestyrelsen har bare et stort problem

Spænd bæltet til hård konkurrence på pensionsmarkedet og betydelige forandringer 

Se de dyreste og billigste pensionshuse målt på administrationsomkostninger

Svær rekruttering venter headhunter på jagt efter Torben Mögers afløser

Velliv indgår aftale med det hurtigvoksende mæglerhus APC

Danica er topscorer i armlægning om SUL-forsikringer

Forsikrings- og pensionsselskaber topper Finanstilsynets bødeliste: “Der kunne uddeles mange flere bøder”

Opgør mellem Finanstilsynet og fagforeningskæmper

Pensionskasser fanget i svært dilemma

Omstridt problemstilling sender pensionskassekunder i armene på PFA og AP Pension

Tilsyn skyder pensionsbranches forklaringer i flyttedebat ned. Ekspert tager selskaber i forsvar

Kunders penge fanget i pensionskasser, der blokerer for flytning

PensionDanmark rykker tæt på våbenindustrien

Pensionsbranchen har et stort forklaringsproblem