Jysk

Ugens vindere og tabere

Ugens vindere: Familieejede kæmper har endelig fået ørenlyd – Udfordret ATP skal spille rolle i ny regerings iværksætterplan

InsideBusiness giver dig et overblik over ugens vindere og tabere i dansk erhvervsliv.

Familieejede kæmper har endelig fået ørenlyd

På trods af deres magt og store indflydelse har flere af landets allerstørste familieejede virksomheder såsom Danfoss, Ecco og Jysk talt for døve øren, når de indædt har kæmpet imod arveafgiften, som lægger en skat på generationsskifter i virksomheder.

Den nye SVM-regering vil således sænke bo- og gaveafgiften ved generationsskifte for virksomheder fra 15 til 10 procent. Her er det dog værd at huske på, at den tidligere S-regering i 2020 hævede afgiften for generationsskifte fra 6 procent til 15 procent. Så selv om det fremover bliver billigere at generationsskifte, vil det stadig være dyrere end for blot få år siden.

Selv om det ikke er lykkedes de familieejede virksomheder at overbevise partierne i den nye regering om en fuldstændig afskaffelse af arveafgiften, må det karakterises som en lille sejr, at den nye regering konkret vil mindske den dyre beskatning.

Måske var det derfor, at Mette Frederiksens tidligere stærke mand i Statsministeriet, Martin Rossen, pludselig dukkede op på Marienborg under regeringsforhandlingerne for at hente sin motorcykel, som han havde efterladt efter et besøg. Rossen arbejder i dag for Danfoss, som spiller en aktiv rolle i netværket Vækst i Generationer, der arbejder for at skabe gode muligheder for generationsskifte i Danmark sammen med blandt andre Anders Holch Povlsens familiekoncern, Heartland, samt Ecco og Jysk.

Ovenstående er naturligvis kun gætterier, men under alle omstændigheder er der blevet lyttet i den nye regering, og det udløser en ugens vinder til landets familieejede virksomheder.

Udfordret ATP skal spille rolle i ny regerings iværksætterplan

En anden kæmpe, der står til at vinde på den nye SVM-regering, skal man finde i Hillerød, hvor ATP holder til.

Læsere af InsideBusiness er formentlig bekendt med, at ikke alt just er fryd og gammen, idet selv de mest garvede aktuarer og eksperter har været rystede over ATP’s dundrende investeringsunderskud i år, der får de øvrige pensionskassers udfordringer til at ligne det rene vand ved siden af.

Desuagtet har ATP fået en rolle i regeringsgrundlaget ’Ansvar for Danmark’, som Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne præsenterede tidligere på ugen.

Her skriver den nye regering, at man vil ”tage initiativ til, at ATP i endnu højere grad kan investere i dansk iværksætteri, startupvirksomheder med videre.” Det skal ske som en del af en større pakke, som skal styrke iværksætteri i Danmark.

Til FinansWatch udtaler ATP, at man allerede foretager den type investeringer i dag i regi af ATP Langsigtet Dansk Kapital (ATP LDK). Satsningen blev søsat sidste år med en målsætning om over en treårig periode at investere op mod 6 milliarder kroner i store, profitable danske virksomheder ud fra et ønske om at gavne udviklingen i dansk erhvervsliv.

Hvad ATP dog ikke fortæller er, at halvvejs gennem investeringsperioden har den nye fond blot investeret omkring 1,1 milliard af de 6 milliarder kroner, som ATP oprindelig havde øremærket til formålet.

Den udvidede rolle til ATP vil formentlig også puste yderligere til debatten i den finansielle sektor, hvor mange undrer sig over, hvorfor der overhovedet er behov for, at ATP skal agere aktiv investor med langsigtet kapital, når erfaringen fra andre pensionskasser har konstateret, at erhvervslivet ikke ligefrem stod i kø for at benytte sig af tilbud om f.eks. landbrugsfonde samt en fond til genopretning af erhvervslivet efter covid-19.

Tiden vil vise, hvilken rolle ATP kommer til at spille i iværksættermiljøet, men her og nu er ATP en af ugens vindere.