appension2

Ugens vindere og tabere

Ugens vindere: Statsfond snuppper topchef hos forvalter – Overraskende sejr til AP Pension i Højesteret

InsideBusiness giver dig et overblik over ugens vindere og tabere i dansk erhvervsliv.

Statsfond snuppper topchef hos forvalter

Det var en del i den finansielle sektor, der i denne uge kløede sig undrende i nakken, da Lars Bo Bertram blev præsenteret som ny chef i Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU).

Ganske vist tjener den statslige fond under Udenrigsministeriet et hæderligt formål, men det er alligevel ikke hver dag, at en tung profil i den finansielle sektor tager, hvad der ser ud til at være et skrift ned ad karrierestigen.

De 6 mio. kroner Lars Bo Bertram de senere år har tjent som topchef i Bankinvest bliver nok svære at matche for en aktør, der arbejder på at fremme danske virksomheders investeringer i udviklingslande.

Omvendt har IFU tidligere på efteråret modtaget et markant rygstød i form af ny finansiering, der på sigt kan øge fondens råderum markant, hvilket sandsynligvis har været tiltalende for Lars Bo Bertram.

Direktørens jobskifte kan derfor have den helt ukontroversielle årsag, at direktøren simpelthen gerne vil lave noget, der giver mere mening på et overordnet plan.

Man kan dog alligevel ikke udelukke, at Lars Bo Bertrams skife også delvist kan skyldes, at Bankinvest tidligere på året fik ny formand i skikkelse af Landbobankens kontante topchef John Fisker. En mand, der slår hårdt ned på omkostninger og uden tvivl gerne så, at Lars Bo Bertram gik Bankinvests bilig igennem med en tættekam.

Så med Fisker åndende i nakken er det muligvis et beskedent offer at sige farvel til et par lønkroner.

 

Overraskende sejr til AP Pension i Højesteret

Lettelsens suk må være draget i AP Pension i går, torsdag. Stik imod Østre Landsret valgte Højesteret nemlig at frikende AP Pension i en sag, hvor 176 personer, der tidligere var medlemmer i det gamle Finanssektorens Pensionskasse (FSP), havde lagt sag an mod pensionsselskabet.

Sagen går tilbage til 2011, hvor medlemmerne af FSP skulle træffe et valg om, hvorvidt de ønskede at overgå fra et gennemsnitsrenteprodukt til et markedsrenteprodukt.

Omvalget har siden skabt en alvorlig ballade, fordi medlemmerne af FSP Pension, som siden blev overtaget af AP Pension, ikke mener, at de blev oplyst godt nok om risici ved at overgå til markedsrenteproduktet, hvor de selv bærer risikoen for tab på de investerede pensionsmidler, ligesom et længere liv ville betyde lavere udbetalinger. Omvendt får de med markedsrenteproduktet også direkte gavn af gevinsterne.

I første omgang så det ud til, at de 176 personer kunne trække sig sejrsrigt ud af opgøret med pensionskassen, da Østre Landsret ved en dom i 2022 gav de 176 personer medhold.

Men AP Pension ankede dommen til Højesteret og advarede om, at sagen kunne true hele pensionsbranchens retsstilling, fordi Finanstilsynet ingen kommentarer havde til omvalgsmaterialet til trods for, at en inspektion tilbage i 2011 havde fokus på netop det.

Alligevel havde AP Pension hensat 160 mio. kr. i tilfælde af et nederlag i Højesteret. AP Pension kan dog beholde pengene i lommen, idet Højesteret til en vis overraskelse har frikendt AP Pension og efterladt de tidligere medlemmer af FSP Pension med en lang næse.

AP Pensions topchef Bo Normann Rasmussen afviser godt nok, at der er vindere i sagen. Til gengæld har sagen en tydelig taber, nemlig de tidligere FSP-kunder. Ikke blot er deres pension endt med at blive lavere end ventet, de må nu også vinke farvel til de erstatninger, de blev tildelt i landsretten, samtidig med, at de også skal betale sagens omkostninger, som ifølge FinansWatch lyder på 2,8 mio. kr.

I det lys får AP Pension en nødtvungen plads på den liste over ugens vindere.