Industriens Pension

Inside story

Opgør mellem Finanstilsynet og fagforeningskæmper

Finanstilsynet er på grænsen til at blande sig i den danske model, når de opfordrer arbejdsmarkedspensionskasser til at tage en dialog med overenskomstparter om omstridt flyttedebat, mener pensionsekspert. PensionDanmark afviser, at tilsynets kritik fører til ændringer. Knap så kategorisk er Industriens Pension.

Et opsigtsvækkende opgør ulmer mellem Finanstilsynet og landets største fag- og arbejdsgiverforeninger, som potentielt kan sætte de tektoniske plader i pensionsbranchen i bevægelse.

Epicentret i opgøret er debatten om, hvorvidt pensionsselskaberne er i deres gode ret, når de i visse tilfælde nægter kunder at flytte deres opsparinger til en anden pensionsspiller, hvis f.eks. kundens nye arbejdsgiver ikke har en obligatorisk pensionsaftale.

Det gælder isæ landets store arbejdsmarkedspensionskasser, hvor overenskomsterne nogle steder ligger til grund for vilkårene, som sætter en stopper for, at en kunde kan flytte opsparingen, hvis f.eks. kundens nye arbejdsgiver ikke har en obligatorisk pensionsaftale.

Det har fået Finanstilsynet til at sende en opsigtsvækkende opfordring til især landets arbejdsmarkedspensionskasser.

Finanstilsynet opfordrer pensionskasserne til at tage en dialog med de magtfulde overenskomstparter, som ganske ofte er en del af bestyrelserne i pensionskasserne, om vilkårene i pensionsaftalerne.

Med opfordringen dypper Finanstilsynet tæerne i farefuldt farvand, fordi tilsynet dermed begynder at blande sig i noget af det mest hellige: Den danske model, hvor medarbejderes vilkår overlades til forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter.

Det er opsigtsvækkende, mener aktuar og pensionsekspert Søren Andersen fra FPension.

”Overenskomstparterne skal gøre sig klart, om de er enige med Finanstilsynet. Så vil man formentlig løsne op, og selskaberne vil administrere efter, at kunderne kan flytte deres pensioner. En anden mulighed er, at overenskomstpartnerne siger, at den ikke går, fordi det er den danske model, og derfor skal Finanstilsynet ikke blande sig,” siger Søren Andersen, der er enig med Finanstilsynet i, at der ingen pensionsfaglige argumenter er imod, at kunder skal kunne samle deres pensionsordning, hvis de forlader en arbejdsmarkedspensionskasse.

”Pensionsfagligt har tilsynet ret. Normalt er det i kundernes interesse at samle deres pensionsordning. Der er sjældent pensionsfaglige argumenter imod,” siger han.

PensionDanmark står fast

Ifølge branchefolk er det især de fire store arbejdsmarkedspensionskasser, PensionDanmark, Industriens Pension, Sampension og Pensam, som historisk har blokeret for pensionsflytning.

PensionDanmark har tidligere fået et påbud fra Finanstilsynet for det. Det samme har Danica.

InsideBusiness har derfor spurgt overenskomstparterne i en række af landets største arbejdsmarkedspensionskasser, om man fremover vil administrere pensionsaftalerne, i henhold til hvad Finanstilsynet siger, eller hvad overenskomsterne siger.

En af dem er PensionDanmark, der er ejet af en række fagforbund såsom 3F, Dansk Metal og HK og en stribe arbejdsgiverorganisationer, heriblandt DI, Horesta og KL.

Næstformand er den magtfulde 3F-formand Henning Overgaard. Henning Overgaard ønsker dog ikke at kommentere Finanstilsynets seneste udmelding. I stedet henviser han til administrationen i PensionDanmark.

Her er meldingen, at PensionDanmark ikke har tænkt sig at ændre ved hverken vilkår i pensionsaftalerne, eller hvordan man administrerer dem.

”Vi har ikke planer om ændringer. Vores betingelser på det her område stammer fra etableringen af arbejdsmarkedspensionerne og bunder i, at parterne vil være sikre på, at pengene rent faktisk er der, når folk går på pension. Men vi tager gerne dialogen, hvis tilsynet henvender sig,” siger kundedirektør i PensionDanmark Flemming Tovdal Schmidt.

Industriens Pension åbner for ændringer

Knap så kategorisk er man hos Industriens Pension, hvor ejerkredsen i lighed med PensionDanmark tæller en række fagforbund såsom 3F og Dansk Metal, ligesom Dansk Industri ejer en væsentlig andel af Industriens Pension.

Bestyrelsesformand i Industriens Pension Mads Andersen, der samtidig er formand for 3F Industri og næstformand for CO-industri, understreger, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne først og fremmest skal følge overenskomsterne. Han tilføjer, at han heller ikke har ”hørt Finanstilsynet sige det modsatte.”

Bestyrelsesformanden siger dog, at Industriens Pension vil overveje, om selskabet skal ændre i det aftaleretlige grundlag bag pensionsaftalerne. Han påpeger dog samtidig, at det er vigtigt, at Finanstilsynet ikke blander sig i den danske model.

”Som jeg forstår det, har Finanstilsynet vurderet, at de svar, som de modtog fra selskaberne, ikke indeholdt tilstrækkelig saglige begrundelser. Det skal vi og andre arbejdsmarkedspensionsselskaber naturligvis tage til efterretning, og det er også værd at overveje, om vi skal ændre noget i det aftaleretlige grundlag. Samtidig er det naturligvis vigtigt, at Finanstilsynet også respekterer den danske model og hele det system, som er grundlaget for den enorme succes med arbejdsmarkedspensioner,” siger Mads Andersen, bestyrelsesformand i Industriens Pension.

Han tilføjer dog, at det ikke er hans opfattelse, at Finanstilsynet har overskredet den grænse, der betyder, at tilsynet nu blander sig i den danske model.

”Nej, det mener jeg ikke ud fra de tilkendegivelser fra Finanstilsynet, som jeg har set. De opfordrer jo netop til, at emnet tages op af parterne bag overenskomsterne, der så kan beslutte, hvordan det skal håndteres. Finanstilsynet har mig bekendt ikke opfordret til at gøre noget i strid med overenskomsterne. Det er en vigtig pointe, for selskaberne skal naturligvis sikre, at de hele tiden agerer i overensstemmelse med overenskomsterne,” siger Mads Andersen.

Tilsynet bevist om balancegang

Hos Finanstilsynet er man bevidst om balancegangen med på den ene side at opfordre arbejdsmarkedsparterne til at genoverveje deres krav og på den anden side ikke blande sig i den danske model.

Det ændrer dog ikke ved, at Finanstilsynet mener, at overenskomstparterne bør tænke over, om man har begrænsninger i sine pensionsaftaler, der binder kunderne.

”Grundlæggende mener vi, at arbejdsmarkedets parter må være interesseret i, at vi har et velfungerende pensionsmarked, og at de parter, de repræsenterer, får så gode vilkår som muligt. Der er selvfølgelige en balancegang mellem kollektivet og individet, men arbejdsmarkedets parter bør tænke over, om man har begrænsninger, der binder kunderne,” siger kontorchef Ulla Brøns Petersen.

”Det er en opfordring til, at de kigger på vilkårene og spørger sig selv, om det er rimeligt, at tvinge personer, der ikke længere arbejder under overenskomsten, til at have deres hvilende ordning i selskabet, eller om man kan opnå de bagvedliggende mål med andre midler.”

Ifølge Finanstilsynet er en af udfordringerne, at systemet omkring pensionsselskaberne som udgangspunkt ikke født ud af fra en kollektiv tankegang.

”De regler, som pensionsselskaberne er underlagt, tager afsæt i en direkte ’virksomhed – kunde’ og er ikke tænkt til at være kollektive. Det er blandt andet derfor, vi også er ved at kigge på, hvordan man som pensionsselskab- kan leve op til krav om at tage højde for målgruppens behov, når man udvikler produkter,” siger Ulla Brøns Petersen.

Ekspert tager selskaber i forsvar

Ifølge Finanstilsynet går tre argumenter igen, når pensionsselskaberne skal forklare, hvorfor de i visse tilfælde blokerer for, at en kunde kan flytte sin pensionsopsparing til et andet selskab.

Fælles for pensionsselskabernes hovedforklaringer er dog, at Finanstilsynet mener, at kravene mangler en saglig begrundelse. Det gælder også forklaringen, at det er overenskomstparterne, der har et krav om, at en kunde ikke kan flytte en pensionsordning, hvis arbejdsgiveren ikke har en obligatorisk pensionsaftale, men blot indbetaler til en frivillig ordning, eller hvis medarbejderen frit kan vælge selskab.

Det er dog ikke alle i pensionsbranchen, der mener, at pensionsselskaberne er på gyngende grund i problematikken. Det gælder blandt andre den garvede pensionsekspert Jørgen Svendsen fra AFPR, der mener, at pensionskassernes praksis også handler om at beskytte medlemmernes penge mod finansielle gribbe.

Problemet er nemlig – siger Jørgen Svendsen – at de færreste pensionskunder interesserer sig for deres pensionsordning eller sætter sig ind i vilkårene. Derfor risikerer kunderne at blive lokket af nye aktører med alt for høje omkostninger og betydelig lavere afkast.

”Hvis det var et marked, som alle kunne forholde sig til, gav det mening at give det frit og lade konkurrencen virke. Men når vi har et marked af finansielle produkter med så mange gribbe derude, giver det god mening, at man ikke vil lade folk flytte,” lyder det fra Jørgen Svendsen til InsideBusiness.

Læs mere

Pensionskasser fanget i svært dilemma

Omstridt problemstilling sender pensionskassekunder i armene på PFA og AP Pension

Tilsyn skyder pensionsbranches forklaringer i flyttedebat ned. Ekspert tager selskaber i forsvar

Kunders penge fanget i pensionskasser, der blokerer for flytning

PensionDanmark rykker tæt på våbenindustrien

Pensionsbranchen har et stort forklaringsproblem

Her er de kommende udfordringer for pensionsbranchen

Konflikt i hele pensionsbranchen: Flere spillere blokerer for flytning af pensioner

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Fremadstormende pensionskonsulenter vil spille nøglerolle i unbundling