anders-damgaard-farve

Pension

Unbundling splitter pensionsbranchen: Store spillere fejer ny løsning af bordet

 Pensionsselskaberne står fortsat splittede om fænomenet unbundling, hvor PaymentHub efter eget udsagn har gjort det langt lettere at fordele pensionsindbetalinger mellem flere aktører og får opbakning af AP Pension. Men de øvrige spillere er med en undtagelse afvisende.

Det store gennembrud for unbundlingbølgen i pensionsbranchen lader vente på sig. I hvert fald hvis man forventer, at de største og mest toneangivende spillere i pensionsbranchen skal spille en afgørende rolle.

InsideBusiness har spurgt de toneangivende kommercielle pensionsselskaber om deres forventninger til for alvor at gå ind på markedet for unbundling, efter at PaymentHub har udviklet en længe efterspurgt model til at fordele kundernes pensionspenge mellem potentielt forskellige pensionsselskaber og forsikringsaktører, hvor især Euro Accident spiller en nøglerolle på det danske unbundlingmarked. På flere måder et gennembrud, der potentielt kan øge konkurrencen på pensionsmarkedet og give mæglerne og formidlerne en stærkere position over for de etablerede store pensionsspillere som PFA, Danica og Velliv.

Men hos PFA er koncerndirektør Anders Damgaard ikke meget interesseret i at gå med på en unbundlingløsning:

”Vi har stor vækst, og kunderne efterspørger i høj grad vores nuværende forretningsmodel, hvor vi sikrer kunderne gennem hele livet. Vi overvejer selvfølgelig hele tiden, om vi har de rigtige løsninger, som efterspørges af kunderne, men for nuværende er der ikke en væsentlig efterspørgsel efter den slags fragmenterede løsninger, og derfor er der ikke grundlag for eller planer om at tilbyde dette,” siger Anders Damgaard.

Anders Damgaard peger desuden på, at man helst vil være eneleverandør på både pension og forsikring, fordi det passer bedst til målsætningen om at stå for god og korrekt rådgivning til kunden igennem hele livet og de forskellige livsfaser:

”Vi oplever, at kunderne efterspørger én samlet løsning, så de undgår at falde mellem to stole. Derfor fokuserer vi primært på at udvikle den samlede løsning. Vi følger dog nye tiltag og er altid nysgerrige på at se, om det kan give værdi for vores kunder.”

Danica og Sampension: Fordele ved at samle tingene ét sted

Hos Danske Bank-ejede Danica er begejstringen for den vigtige nye app og unbundling på pensionsmarkedet også til at overse:

”Generelt ser vi fra kundens perspektiv nogle klare fordele i at have både forsikring og pension samlet ét sted. Det har givet os mulighed for igennem lang tid at udvikle vores StepCare-løsning, hvor vi har bundet behandlerne tæt sammen hele vejen fra tidlig forebyggelse til behandling eller operation og til tilbage-på-job-forløb. På den måde får vores kunder én sammenhængende behandling med én tovholder, der sikrer den bedst tænkelige proces,” siger Danicas kommercielle direktør, Dorte Bilsgaard, som derfor klart afviser et samarbejde med PaymentHub om unbundling af pensionsprodukter.

”Vores kunder udtrykker meget stor tilfredshed med vores sundhedsløsninger og at have deres forsikring og pension samlet, og vi oplever ikke nogen efterspørgsel på en unbundlet løsning,” siger Dorte Bilsgaard.

Hos det kundeejede Sampension, som på nogle måder har påtaget sig en offensiv rolle på det kommercielle danske pensionsmarked med en vis succes, er kundedirektør Christian Due også ganske afvisende:

”Vi tror ikke, at unbundling bliver stort på det danske marked og heller ikke noget, som vi ser Sampension som en del af.”

Christian Due begrunder også afvisningen af PaymentHub med, at man ikke ønsker at dele pensionsleverancen op mellem flere leverandører.

”Nej, vi tror på værdien af at samle opsparingen til pensionisttilværelsen og forsikringen af ens arbejdsevne i et solidarisk og kundeejet fællesskab, hvor der ikke skal tjenes penge på den enkelte kunde.”

Velliv er mere positiv

Hos Velliv er erhvervsdirektør Søren Husted mindre afvisende og ser positivt på PaymentHub.

”Vi oplever generelt ikke en stor efterspørgsel på unbundling, men har i dag få aftaler, hvor unbundling indgår. Unbundling kan imidlertid være et alternativ for nogle kundegrupper i fremtiden, og her vil PaymentHub være en administrativ hjælp for disse kundegrupper og leverandørerne. Det forudsætter selvsagt, at en unbundletløsning vilkårsmæssigt og økonomisk er mere attraktiv end en samlet løsning, og det kan kun tiden vise, om det bliver tilfældet.”

Søren Husted oplyser, at det er for tidligt for Velliv at kommentere, om man vil entrere med PaymentHub, da man ser på løsningen for øjeblikket. Men man er klar til at gå med på bølgen, hvis unbundling tager fart, selv om man også kritisk over for kundens oplevelse af produktet.

”I al nyudvikling er der både muligheder og udfordringer. Hvis unbundling tager fart, så handler det i høj grad om, hvordan de respektive partnere i en unbundlet løsning evner at spille sammen om at skabe den bedst mulige kundeoplevelse. Det spænder fra digitale platforme til produkttilbud samt kommunikativ koordinering, og her er det vores oplevelse, at der fortsat er et stykke vej i forhold til den optimale kundeoplevelse.”

Nordea Pension er ikke afvisende

Heller ikke Vivian Byrholt, chef for Nordea Pension, er helt afvisende over for PaymentHub.

”Vi følger udviklingen i forhold til unbundling og er ikke afvisende over for det. Vi oplever ikke lige nu den store efterspørgsel fra kunderne. Tværtimod er det vores indtryk, at de fleste kunder ser en værdi i at have tingene samlet.”

Hos PaymentHub, der er den første betalingsløsning af sin slags på det danske pensionsmarked, og som er et datterselskab til Festina Finance, tager administrerende direktør Simon Espelund Hansen de overvejende negative udmeldinger med ophøjet ro. Han er tilfreds med, at man nu er i gang og er blevet vel modtaget af Euro Accident og AP Pension, ligesom de store mæglerhuse har reageret positivt på projektet.

”Når man er en ny aktør, som går ind og disrupter et marked, så er det også forventningen, at markedet reagerer reaktivt. Så jeg vil sige, at vi i PaymentHub er kommet rigtig godt fra start, fordi vi ser, at AP Pension og Euro Accident er fremsynede og har fået øjnene op for det her. Vi ser også en stor efterspørgsel fra formidlerne, så når de andre spillere ser udviklingen på området, vil de måske også gerne være med alligevel,” siger Simon Espelund Hansen, som til gengæld er positiv over for, at Velliv og Nordea Pension ikke er helt uinteresserede i at gå med i modsætning til PFA, Danica og Sampension.

”Jeg kan sagtens se for mig, at en dygtig formidler spørger et pensionsselskab, om man vil gå sammen med Euro Accident om at byde på en stor, interessant kunde. Så tror jeg, at de nu vil se langt mere positivt på muligheden for at være med. Når man har set PaymentHub virke i praksis, så er det meget lettere for formidlerne at foreslå de unbundlede pensionsordninger til kunderne.”

Unbundling kan bringe Nordnet og Saxo til fadet

Simon Espelund Hansen opfordrer desuden til, at man ser pensionsmarkedet bredere end de gamle og veletablerede kommercielle pensionsselskaber. For også Nordnet og Saxo Bank kan med deres investeringsunivers være med på unbundlingbølgen.

”Det handler om at tænke bredere og mere visionært. Det er jo netop det, som PaymentHub gør muligt. Det vil sige at få flere forskellige spillere til at arbejde sammen, så man kan forestille sig, at forsikring sendes til Euro Accident, ratepension til for eksempel Saxo Bank og livrenten til AP Pension eller et andet pensionsselskab”, siger Simon Espelund Hansen, der understreger, at PaymentHub overkommer den store administrative udfordring, som hidtil har præget pensionsmarkedet.

”Det har givet modstand i markedet, at en lønbogholder eller et pensionsselskab skulle holde styr på, hvor pensionspengene blev sendt hen. Den administrative barriere fjerner vi med PaymentHub, det gør tingene meget lettere. Det skal nok få unbundling til at slå igennem i højere grad, end vi ser i dag,” siger Simon Espelund Hansen.

Læs mere

Sådan klarer pensionsselskaberne sig på afkast. Bæredygtighed halter stadig

Se vindere og tabere på kundesiden blandt ærkerivalerne Velliv, PFA og Danica

Omstridt flyttedebat i pensionsbranchen lever trods gentagne reprimander

Ny stor regning til pensionsselskaber: Højtlønnede mænd rammes af alvorlig stress

Gigantisk afkastpotentiale i forsvarsindustrien. Men vejen er vanskelig for investorer og pensionskasser

Tre år er tabt på afkastsiden for visse pensionsselskaber