formuepleje

Inside story

Problemerne tårner sig op for Danmarks største kapitalforvalter

Der har i længere tid hersket uro på de indre linjer i landets største kapitalforvalter, Formuepleje, der for nylig afskedigede mangeårig topchef. Flere nøglefolk er inden for det seneste år stoppet, samtidig med at forvalterens afkast har været genstand for hård kritik.

Det kom som en overraskelse for mange, da Danmarks største kapitalforvalter, Formuepleje, for nylig fyrede topchefen, Niels B. Thuesen, for at erstatte ham med den mangeårige Nykredit-profil Peter Kjærgaard.

Efter ti år i spidsen for Formuepleje har Niels B. Thuesen nemlig om nogen formet og tegnet udviklingen, der har gjort Formuepleje til landets største bankuafhængige kapitalforvalter.

Samtidig har Niels B. Thuesen spillet en helt central rolle i handlen med Lars Larsen Group, som betalte 1,2 milliarder kroner for at blive hovedaktionær i Formuepleje, efter at forvalterens drømme om en børsnotering flere gange var faldet til jorden.

Salget har ikke blot forgyldt stifterfamilierne, men også Niels Thuesen, der personligt tjente over 140 millioner kroner på salget, samt en lang række ansatte i Formuepleje, der gennem årene har opbygget solide aktieposter i forvalteren.

Men under overfladen har uroen i længere tid ulmet i Formuepleje.

Inden for det seneste halvandet år er flere nøglemedarbejdere stoppet i Formuepleje. Opsigelserne er opsigtsvækkende, fordi Formuepleje historisk har brystet sig af, at en ansættelse hos forvalteren er en livstidsansættelse.

Men ifølge InsideBusiness’ oplysninger har utilfredshed med ledelsen, ejerskiftet og en længere periode med dårlig performance på forskellig vis fået flere medarbejdere til at forlade Formuepleje.

Flere nøglefolk er stoppet

En af dem, der har forladt Formuepleje inden for det seneste år, er den tidligere Carnegie-direktør Thor Bendixen. Thor Bendixen blev en del af Formuepleje, da han og en række rigmænd for år tilbage solgte forvalteren Wealth Management til Formuepleje.

Med købet af Wealth Management, der blev stiftet med penge fra Navision-rigmændene Jesper Balser, Preben Damgaard og Torben Vind, var det Formueplejes ambition at opbygge en større forretning for velhavende familier.

Men i december sidste år forlod Thor Bendixen officielt Formuepleje. Ifølge InsideBusiness’ oplysninger skete det efter uenigheder med Niels B. Thuesen. Hverken Thor Bendixen eller Niels B. Thuesen ønsker at kommentere årsagen til bruddet.

Men Thor Bendixen er ikke den eneste centrale skikkelse, der har forladt Formuepleje.

For få måneder siden stoppede også Thor Bendixens afløser, den tidligere Saxo Bank-profil Hanspetter Brokhattingen. Hanspetter Brokhattingen afløste Thor Bendixen på posten som direktør for satsningen på velhavende familier, men i august stoppede han i Formuepleje efter uenigheder med ledelsen, erfarer InsideBusiness.

Dertil kommer, at fem formuerådgivere valgte at stoppe i Formuepleje i foråret. Og senest har Formuepleje mistet tre rådgivere i Aarhus, der meddelte deres afgang for få uger siden.

Ifølge flere kilder hænger den interne uro blandt andet sammen med utilfredshed med ledelsen under Niels B. Thuesen. Holdningen hos flere har været, at Formuepleje under Niels B. Thuesens ledelse har været for topstyret i en periode, hvor forvalteren har leveret væsentlig dårligere resultater end markedet.

Niels B. Thuesen ønsker ikke at kommentere oplysningerne. Heller ikke Formueplejes bestyrelsesforkvinde, Kirstine Damkjær, ønsker at forholde sig til, om der har været utilfredshed med Niels B. Thuesens ledelse.

Men også det nye ejerskab med Lars Larsen Group i spidsen har givet gnidninger. Efter salget til Lars Larsen-familien er det kun en mindre skare af de højest placerede ansatte i Formuepleje, der har fået lov til at medinvestere i forvalteren.

Det har vakt stor utilfredshed blandt de medarbejdere, der var en del af det tidligere medarbejderaktieprogram, som blev tvangsindløst, da Lars Larsen Group købte aktiemajoriteten i Formuepleje, men som ikke har fået lov at investere i det nye Formuepleje.

Beslutningen har også været til debat i ejerkredsen, hvor ikke alle har været enige om at begrænse antallet af de medarbejdere, der har fået aktier i det nye Formuepleje, erfarer InsideBusiness.

Store tab har kostet kunder

En tredje kilde til uroen i forvalteren skal findes i de store tab, som kunderne i Formuepleje har lidt det seneste års tid.

Især Formueplejes flagskib, fonden Penta, har trukket overskrifter i medierne. Fonden har siden årsskiftet tabt over 34 procent efter de store og pludselige rentestigninger, som har ført til kurstab i både aktie- og obligationsmarkedet. Det er også gået hårdt ud over en anden af Formueplejes store fonde, Safe, der har tabt over 24 procent siden årsskiftet.

Tabene har fået flere kunder til at forlade Formuepleje og er en af årsagerne til, at Formueplejes formue under forvaltning skrumpede med 36 milliarder kroner i første halvår.

Hvorvidt den dårlige performance er årsagen til, at Niels B. Thuesen nu er fortid i Formuepleje, er uvist. Formueplejes bestyrelsesforkvinde, Kirstine Damkjær, ønsker således ikke at svare på, hvorfor Niels B. Thuesen ikke længere skal stå i spidsen for Formuepleje, samt om der er tale om en fyring.

I en skriftlig kommentar skriver Formueplejes presseafdeling, at Kristine Damkjær ikke har yderligere kommentarer til Niels B. Thuesens afsked.

Kristine Damkjær ønsker heller ikke at kommentere, om ledelsesændringen får betydning for den ambitiøse vækststrategi, som Niels B. Thuesen præsenterede sidste år.

Dengang lød ambitionen, at den forvaltede kapital skal øges til 240 milliarder kroner i 2026. På tidspunktet for præsentationen af planen var der tale om en fordobling af den forvaltede kapital.

I stedet henviser Kristine Damkjær til den pressemeddelelse, som Formuepleje udsendte om udskiftningen af Niels B. Thuesen med Peter Kjærgaard.

”Formuepleje er i dag Danmarks største bankuafhængige privatejede kapitalforvalter, og med vores ejerkreds har vi fornyede ambitioner om at vækste vores forretning til gavn for vores kunder og aktionærer. Peter er den helt rigtige person til at sætte retningen, så vi realiserer vores potentiale for langsigtet vækst,” udtalte Kirstine Damkjær i den forbindelse.

Ny bestyrelse og ledelse efter ejerskifte

Med Niels B. Thuesens afsked er den øverste ledelse i Formuepleje nærmest udskiftet, siden Lars Larsen Group købte sig ind i forvalteren.

Allerede i foråret valgte ejerne at indsætte Kristine Damkjær som bestyrelsesforkvinde i stedet for den mangeårige formand, Steffen Ebdrup. Inden da havde Navision-rigmændene Preben Damgaard og Jesper Balser forladt bestyrelsen til fordel for Lars Larsen Groups topchef, Jesper Lund, og investeringsdirektør Daniel Albæk.

Dertil kommer, at Formueplejes tidligere finansdirektør Mogens Kristensen forlod forvalteren i mere eller mindre ubemærkethed i sommeren 2020.

Læs mere

Blodrøde tal rammer flere af landets største kapitalforvaltere

Kapitalforvalter klar med ny alternativ fond til privatinvestorer

Kapitalforvaltere blev forgyldt i 2021. Nu er billedet vendt på hovedet

Jysk-familie strammer krav til aktionærerne i Formuepleje

Lukrative forretningsmodeller forgylder forvaltere forud for skæbnetime

Kapitalforvaltere brager gennem krisen, mens kapitalfonde lurer

Nye regler truer Nykredits fonde, mens Jyske Bank sløjfer omstridt gebyr

Formueplejes forretningsmodel hænger i en tynd tråd

Kæmpe forskel på investeringsfondenes afkast. Her er de bedste – og de værste

Lille fond tromler alle andre på afkast med omdiskuteret strategi