nationalbankenhovedsæde

Inside story

Realkreditrenter kan tage på himmelflugt ved uro

En krisesituation kan gøre det svært for de danske realkreditselskaber at komme af med deres obligationer, og det kan sende renterne på himmelflugt for boligejere. Sådan lyder advarslen fra garvet realkreditdirektør og fra bankernes organisation.

En ny flanke er ved at åbne sig for det danske realkreditsystem. For nyt EU-tiltag kan gøre det betydelig sværere at sælge realkreditobligationer i en krisetid med uro på de finansielle markeder, og det er lidt af et mareridtsscenario for dansk økonomi og kronens vogtere i Nationalbanken, for danske boligejere har en kolossal gældsætning i forhold til andre lande.

Gildet på boligmarkedet er finansieret af salg af realkreditobligationer – og derfor kan uro give betydelige stød til boligejerne og til dansk økonomi, hvis der pilles ved eksempelvis bankernes muligheder for at købe og bruge realkreditobligationerne i deres likviditetsstyring. Men det er lige præcis det, der ser ud til at blive konsekvensen af overgangen til den nye Basel-standard for markedsrisiko, der kan medføre kraftigt stigende krav til bankernes kapital, hvis de ejer danske realkreditobligationer. Den omfattende regelpakke kaldes også for FRTB eller Fundamental Review of the Trading Book.

Sagen kort

Danske realkreditobligationer kan igen blive sårbare ved finansiel uro og det kan sende boligrenterne på himmelflugt. Det skyldes nye regelsæt kaldet for FRTB eller Fundamental Review of the Trading Book, som gør det dyrere for bankerne at holde realkreditobligationer.

Et likvidt marked for handel med værdipapirer er af central betydning for eksempelvis boligfinansiering, og en reduktion af likviditeten påvirker realøkonomien negativt, lyder advarslen fra bankernes organisation Finans Danmark.

”Det kan lægge et betydeligt pres på likviditeten i obligationsmarkederne. Det kan håndteres under normale forhold, men hvor ender vi, når systemet er stresset, som det eksempelvis var, da Lehman Brothers kollapsede? Det er det, der er det bekymrende,” siger økonomisk direktør i Finans Danmark Jakob Legård Jakobsen.

Det er ikke noget, man taler højt om, men det har før været ved at gå galt for de danske realkreditobligationer. For eksempel valgte regeringen at gennemføre en redningsaktion i 2008 for den gigantiske mængde af danske realkreditobligationer, da det brændte på. Det skete, da Den Sociale Pensionsfond i december 2008 fik ændret sit reglement til at kunne købe flere korte danske realkreditobligationer for 27 milliarder kroner, hvilket holdt en hånd under markedet.

Nu er faren, at de i nogle kredse højtbesungne realkreditobligationer bliver mere sårbare. Netop Nationalbanken og Finanstilsynet frygter, at hurtigt stigende renter kan sætte boligejerne under et økonomisk pres, der gør, at de holder op med at bruge penge, ligesom boligpriserne kan begynde at falde, hvilket igen vil presse økonomien negativt. Det er blandt andet derfor, det store indgreb over for boliglån med afdragsfrihed kom på tapetet.

Realkreditselskab er bekymret

Problemstillingen med de ændrede regler for markedsrisiko for covered bonds og dermed danske realkreditobligationer er særdeles relevant for DLR Kredit. Her er administrerende direktør Jens Kr. A. Møller bekymret for konsekvenserne af de nye regler.

”De nye FRTB-regler, som de ser ud nu, vil medføre øgede kapitalomkostninger, når obligationshandlerne skal have danske realkreditobligationer på lager. Det kan betyde, at der kommer yderligere pres på obligationsmarkedet, hvis omsætningshastigheden falder i en krisesituation. Det kan udløse en opadgående spiral med højere renter, fordi der skal et højere afkast til at dække kapitalomkostningerne. Selvfølgelig er det noget, vi er opmærksomme på.”

Gennem de seneste år har der været et stadig større salg af danske realkreditobligationer til udlandet fra Nykredit, BRFKredit, Realkredit Danmark, Nordea Kredit med flere. Herunder for eksempel til Japan, og det er også noget, som Jens Kr. A. Møller er meget opmærksom på, for her vil de nye regler kunne forstærke en eventuel krisesituation.

”For tiden er de danske realkreditobligationer meget populære i udlandet. Desværre er erfaringen også, at udenlandske investorer ofte er de første til at sælge ved tegn på uro. Her vil et tilbagesalg af danske realkreditobligationer kunne medføre yderligere rentestigninger, fordi det bliver langt dyrere at have på lager hos obligationshandlerne. Det kan være med til at skubbe tingene i den forkerte retning i en krisesituation, så de nye regler i stedet for at stabilisere markedet virker destabiliserende,” forklarer Jens Kr. A. Møller fra DLR.

Brian Mikkelsen fokuserer på opgaven

Også erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er opmærksom på situationen. Han lover, at regeringen går ind på området som støtte for banker og realkredit over for bureaukraterne i Bruxelles:

”Det er en central prioritet for regeringen, at risikovægte og kapitalkrav afspejler de reelle risici i kreditinstitutterne. Det er derfor også væsentligt for regeringen, at den lave risiko på danske realkreditobligationer anerkendes. Det er noget, regeringen arbejder for i forhandlingerne om forslaget,” lyder det fra Brian Mikkelsen.

En nylig opgørelse fra Finans Danmark viser, at udlandets ejerandel af danske realkreditobligationer nærmer sig 25 procent, mens pensions- og forsikringsselskaber sidder på vel over 20 procent. Endvidere holder banker og realkreditinstitutter en stor andel af deres LCR-likviditetsbuffer i værdipapirer og vil derfor også blive negativt påvirket af, at likviditeten vil blive reduceret som følge af mindre market-maker-aktivitet, og det bekymrer i Finans Danmark, hvor økonomisk direktør Jakob Legård Jakobsen forsøger at gøre EU-kommissionen opmærksom på problemerne.

Her er ejerne af danske realkreditobligationer. Udlandet ejer en støt stigende andel. Kilde: Finans Danmark

”De her regler kan være farlige og udfordrende for obligationsmarkedet, og vi forsøger at få lovgiverne til at tage højde for dem. Når vi så krydser det med udfordringerne med at vende tilbage til normal pengepolitik igen, hvor der ikke længere er støtteopkøb af obligationer, så står vi med en effekt, som er meget svær at forudsige.”

Det centrale er ifølge Finans Danmark, at man groft sagt ganger risikovægten på kreditspændet på covered bonds på 2 procent ind på bankens obligationsbeholdning, hvorved man får bidraget til instituttets risikovægtede aktiver som følge af risikoen på udsving i obligationsbeholdningens værdi. Jo højere risikovægten er, jo højere bliver de risikovægtede aktiver og jo mere kapital skal instituttet holde.

Her er advarslen

Advarslen fra Finans Danmark er således, at kommissionens foreslåede risikovægt på 2 procent er meget konservativ, og langt overstiger det maksimale historiske udsving i kreditspændet på danske covered bands. Den fejlkalibrerede risikovægt for danske covered bonds og det dertil svarende høje kapitalkrav vil have negative følger for market making i danske covered bonds og dermed likviditeten i markedet for covered bonds.

”Det vil med stor sandsynlighed føre til forhøjede renteudgifter for husejere og virksomheder. Der kan også skabes risiko for, at markedet for realkreditobligationer ikke vil være velfungerende på enkelte dage, hvilket er problematisk i forhold til realkreditinstitutternes finansiering af nyudlån. Vi foreslår derfor, at risikovægten for danske covered bonds fastsættes til 0,75 procent,” lyder det fra Jakob Legård Jakobsen.

Så sent som i denne uge var Nationalbanken på ny ude at advare om risikoen ved de højt forgældede danske boligejere, som i internationale sammenligninger ligger blandt de mest forgældede i verden. Nationalbanken er primært bekymret for de boligejere, som har en høj gældsætning, og som ikke får betalt afdrag. Nationalbanken har ikke ønsket at kommentere problemstillingerne, som er rejst i denne artikel.

 

LÆS MERE

Indgreb mod ophedet boligmarked nærmer sig. Politisk rivegilde

Her rammer nyt indgreb på boligmarkedet hårdest

Rige onkel Nykredit er klar til at hjælpe banker i kapitalnød

Vild uenighed om potentielt livstruende krav til banker

Bankdirektører og finanslobbyister fanget mellem to onder. Banker risikerer livet

Finanstilsynet til pressede banker. I klarer jer, hvis I dropper udbyttebetalinger

Her er Danmarks stærkeste og svageste banker

Garvet bankdirektør advarer. Ny gyser rammer mindre banker

Småbanker er farligt land for store bankkunder