Coloplast web

Inside story

Vækstfonden og Coloplast-arving risikerer milliontab på kriseramt kræftselskab

Kræftfirma har over de seneste år fået tilført over 70 mio. kr. fra blandt andre Vækstfonden og Coloplast-arving, men selskabet er nu gået i rekonstruktion efter et kuldsejlet forsøg at på rejse yderligere kapital og manglende kommercielt gennembrud.

En fejlslagen kapitaljagt og et kommercielt gennembrud, der fortsat lader vente på sig, har sendt det danske kræftfirma Nanovi i tovene.

Nanovi udvikler såkaldte vævsmarkører til brug inden for kræftbehandling på kræftklinikker i Europa. Men salget af produktet er ikke gået som forventet, og efter flere års underskud kæmper kræftfirmaet nu for sin overlevelse.

Kræftfirmaet er taget under rekonstruktionsbehandling, hvor kreditorerne i næste måned er indkaldt til fordringsmøde i Sø- og Handelsretten i København for at drøfte, hvor meget der kan reddes af selskabet.

Sagen er alvorlig for Nanovi, men også en række prominente danske investorer, der har tilført Nanovi over 70 millioner kroner over de senere år.

Det gælder først og fremmest den statslige storinvestor, Vækstfonden, der flere gange har skudt penge i kræftfirmaet. Vækstfonden ejer ifølge cvr mellem 33,3 og 49,9 procent af Nanovi, hvilket gør Vækstfonden til hovedaktionær i Nanovi og den af investorerne med mest på spil.

Den næststørste aktionær i Nanovi er Coloplast-arvingen Niels Peter Louis-Hansen, der har en milliardformue qua en stor del af ejerskabet af medicinalkæmpen. Niels Peter Louis-Hansen ejer ifølge cvr mellem 10 og 14,99 procent af Nanovi.

Derudover har Simon Hesse Hoffmann, der er er tredje generation i Ambu-familien og en del af medikovirksomhedens magtfulde familieråd, en mindre ejerandel af Nanovi.

Nanovis administrerende direktør, Jesper Boysen, skriver i en mail på vegne af Nanovi og rekonstruktør Jacob Smith, at rekonstruktionen er en konsekvens af et kuldsejlet forsøg på at rejse yderligere kapital eller sælge selskabet i 2022.

”Vi har i 2022 afsøgt mulighederne for ny kapital eller afhændelse af selskabets teknologiplatform og udviklingsprojekter, men det er ikke lykkedes. Vi blev mødt med interesse, men de geopolitiske omstændigheder og generelt store usikkerhed på markedet hjalp ikke denne proces i mål,” skriver Jesper Boysen.

Nye investorer i spil 

Vækstfonden ønsker ikke at svare på, om det er korrekt, at man ikke ønsker at tilføre yderligere kapital til Nanovi, men henviser i stedet til rekonstruktør Jacob Smith fra advokatfirmaet SmithKrag.

Det er ikke lykkedes InsideBusiness at få en kommentar fra Niels Peter Louis-Hansen, mens Simon Hesse Hoffmann ingen kommentarer har.

Ifølge administrerende direktør, Jesper Boysen oplever Nanovi interesse fra nye investorer. Han ønsker dog ikke at kommentere, hvordan de eksisterende aktionærer forholder sig til rekonstruktionen og selskabets fremtid.

Nanovi har igennem årene rejst over 70 millioner kroner fra investorer til udviklingen af selskabets primære produkt, Bioxmark.

Bioxmark er en såkaldt vævsmarkør, der bruges til at markere tumorer i forbindelse med strålebehandling eller kirurgiske indgreb. Teknologien er opfundet af Nanovis stifter, Thomas Lars Andresen, der er professor ved DTU Health Tech.

Thomas Lars Andresen ejer fortsat en del af selskabet og er i dag også bestyrelsesformand for Nanovi. Formandsposten overtog han fra Ambu-arvingen Simon Hesse Hoffmann, der stoppede som formand i Nanovi i slutningen af 2022, samtidig med at han indtrådte i bestyrelsen i Ambu.

Godkendelse giver håb

Opgaven med at kommercialisere Bioxmark har dog vist sig at være tungere end først antaget, skriver Jesper Boysen, der tilføjer, at coronapandemien bestemt ikke har gjort rejsen nemmere.

“At introducere et nyt innovativt produkt i en periode præget af covid-19 og en presset hospitalssektor i Europa har vist sig at være en for stor mundfuld for et lille selskab som Nanovi,” skriver Jesper Boysen.

Nanovis kamp for overlevelse kommer, kun få måneder efter at Nanovi fik godkendt Biomarx af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, som sidenhen også har godkendt produktet til salg.

Ifølge Jesper Boysen har Nanovi samtidig ”opskaleret og strømlinet vores produktionsproces” samt skåret forretningen til, så Nanovi nu udelukkende fokuserer på Bioxmark. Ifølge direktøren har det kastet interesse af sig fra investorer for at skyde kapital i selskabet.

Det giver forhåbninger i den kommende proces med at rekonstruere selskabet, fortæller han.

”Med dette som grund er der skabt fornyet interesse, og det danner grundlag for den igangsatte rekonstruktionsproces. Målet er således at sikre yderligere kommerciel udbredelse af Bioxmark på det globale marked for præcisionsmarkering af kræft inden for strålebehandling og kirurgi,” skriver Jesper Boysen.

Nanovis hovedaktionær, Vækstfonden, er i dag en del af den statslige investeringsfond EIFO, der er en sammenlægning af Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond.

Vækstfonden har i flere år været en betydelig spiller i den danske venturebranche, der i flere år har haft kronede dage godt hjulpet af lave renter og stigende risikovillighed.

Sidste år ændrede det billede sig dog radikalt, da både renterne og inflationen pludselig strøg i vejret, efter at krigen i Ukraine brød ud. Det har ramt flere danske vækstvirksomheder hårdt, som i dag må kæmpe langt hårdere for at rejse kapital, samtidig med at mange har måttet se deres værdi falde drastisk.

 

Læs mere

Vækstfonden i tæt parløb med krakket bank

Statens kapitalfondsinvestor har udspillet sin rolle

Blodrøde tal hos statslig milliardfond

Statslig investor har milliarder på spil i yderst skrøbeligt venturemarked

Vækstfondens formand i dobbeltrolle

Vækstfonden i centrum for dramatisk opgør

Ringkjøbing Landbobank, dømt fallent og Vækstfonden spiller nøgleroller i skandaleramt leasing-firma