nordic-alpha-partners

Inside story

Venturefonde på pengejagt i yderst svært marked

Flere vækst- og venturefonde er i gang med at rejse penge til nye fonde. Men vilkårene er svære. For nylig lykkedes det dog fonden Nordic Alpha Partners at rejse næsten en milliard kroner til ny fond. Opbakningen kommer fra flere prominente investorer, mens pensionskasserne glimrer ved deres fravær.

I et yderst svært venturemarked, hvor mange investorer igen har trukket følehornene til sig efter en periode, hvor vækstfondene ellers var kommet ind i varmen igen, er det småt med succeshistorier.

Som InsideBusiness tidligere har beskrevet, har venturefondene over en bred kam måttet nedskrive porteføljerne kraftigt efter 2022, hvor exitmulighederne bestemt ikke blev forbedret.

Det har gjort det langt sværere for flere af de danske vækst- og venturefonde, der lige nu forsøger at rejse penge til nye fonde – ikke mindst, fordi mandaterne hos de danske pensionskasser er blevet færre efter den store børsnedtur sidste år.

Blandt fondene, der aktuelt er i færd med at rejse penge, er Nordic Alpha Partners og Heartcore Capital.

Førstnævnte har netop annonceret, at man har nået såkaldt første closing på sin nye fond, der er nummer to i rækken. Med et tilsagn på 150 millioner euro, svarende til 1,1 milliard kroner, er den allerede større end Nordic Alpha Partners første fond, men er fortsat et godt stykke fra fondens såkaldte hardcap på 300 millioner euro eller godt 2,2 milliarder kroner.

Byggestenene til den nye fond blev lagt i slutningen af 2021, men fundraisingen har først for alvor stået på det seneste års tid, fortæller seniorpartner og medstifter af Nordic Alpha Partners Laurits Bach Sørensen.

På trods af at første etape er endt med et tilsagn, der er halvdelen af det maksimale loft på fonden, er Nordic Alpha Partners stolt af investorernes opbakning med tanke på det marked, som venture- og vækstfondene aktuelt navigerer i.

”Vi blev forundret over, hvor svært miljøet er derude. Når man kigger på, hvor mange etablerede fondskoncepter, der har været nødt til at trække deres fondsmandater tilbage, er vi stolte over, at vi har rejst en fond, der er større end vores første, og samtidig har kunnet tiltrække nogle at de stærkeste internationale investorer,” siger Laurits Bach Sørensen.

Den techfokuserede venturefond Heartcore Capital er ligeledes i gang med at rejse kapital til en ny venture- og en ny vækstfond. Venturefonden vil ikke sætte tal på, hvor mange penge man håber at rejse til de to nye fonde.

Men medstifter og ledende partner Jimmy Fussing Nielsen beretter om et svært marked at rejse ny kapital i.

”Der er ingen tvivl om, at investorinteressen er ramt af det, vi kalder nævnereffekten. Det vil sige, at institutionelle investorer er blevet overvægtet i alternative investeringer, simpelthen fordi børsnoterede aktier og obligationer på samme tid har klaret sig markant dårligere afkastmæssigt end alternativer,” siger han.

Nye partnere og mere internationalt fokus

Tilbage i 2017 rejste Nordic Alpha Partners sin første fond med opbakning fra især ATP, der alene lagde 400 millioner kroner i fonden, samt Vækstfonden og Chr. Augustinus Fabrikker. Visionen var dengang at skabe de næste grønne, digitale og globale hardtechsucceser.

Fonden er kun halvvejs i sin levetid og kan endnu ikke fremvise nogen regulære exits. Fonden har dog været med til at børsnotere Green Hydrogen System og Re-Match, som imidlertid har været med yderst begrænset succes for investorerne.

Som så mange andre venturefonde har Nordic Alpha Partners desuden været nødsaget til at nedskrive værdien af sin portefølje i sin første fond. I sit seneste regnskab for 2022 lyder nedskrivningen således på over 400 millioner kroner.

Siden da har fonden desuden sagt farvel til to centrale partnere i skikkelse af Jakob Fuhr Hansen, der har stiftet selskabet Flair Capital, mens Ulrik Hjørring, der er partner i Nordic Alpha Partners første fond, ikke er en del af setuppet i den nye fond.

Omvendt er to nye partnere indtrådt i partnerkredsen i den nye fond. Det drejer sig om tidligere juridisk chef i Vækstfonden Morten Westh Naldal samt Adam Erritzøe, der har en fortid i bl.a. McKinsey.

I Nordic Alpha Partners nye fond er fokus i højere grad vendt mod det internationale marked. Det kommer dels til udtryk ved, at Nordic Alpha Partners i dag betegner sig selv som en dansk-tysk vækstfond, samtidig med at den nye fond ikke har nogen krav om, at et vist antal af investeringer skal ske i Danmark.

Investorerne i den nye fond er samtidig nye og tæller prominente navne som Copenhagen Infrastruture Partners (CIP), de to internationale kapitalforvaltere Unigestion og Allianz Global Investors, Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), Den Europæiske Investeringsfond samt flere medlemmer af Mærsk-familien.

”Vi er meget optimistiske og er glade for, at vi kan tiltrække så flotte investorer. Danmark skal være stolt af, at man kan skabe en fond, der kan tage en position inden for den grønne omstilling, der også kan eksporteres internationalt,” siger i Laurits Bach Sørensen, seniorpartner i Nordic Alpha Partners.

Pensionskasser holder igen

Omvendt glimrer især ATP ved sit fravær blandt investorerne i Nordic Alpha Partners nye fond.

Den statslige pengetank har hidtil været en central samarbejdspartner for Nordic Alpha Partners. Dels som investor i Nordic Alpha Partners første fond, dels som storaktionær i Green Hydrogen Systems, som Nordic Alpha Partners var med til at at børsnotere.

Som investor i Nordic Alpha Partners første fond har ATP også selv kunnet bestemme, om man ønskede at være med i fond to. Men ATP har endnu ikke meldt sin opbakning til Nordic Alpha Partners nye fond.

Det samme er tilfældet med de øvrige danske pensionskasser, der ellers har været blandt de store investorer i venturebranchen de senere år.

”De (ATP, red.) kan altid vælge at komme med jf. vores LPA. Vi har haft stor interesse internationalt på grund af vores meget operationelle investeringstilgang, samt fordi vi er den første pure play industrielle greentech growth-fond i Europa,”  siger Laurits Bach Sørensen, der tilføjer, at Nordic Alpha Partners gerne havde set, at investorbasen i den nye fond havde rummet en dansk pensionskasse.

”Vi ønsker at sætte det største aftryk på verden. Vi har et stærkt produkt, som der er stor efterspørgsel efter. Vi ville qua vores danske identitet rigtigt gerne have haft en dansk pensionskasse med, og vi er stadig i fundraising, så det kan stadig nå at ske, men vinduet lukker snart,” siger han.

En del af forklaringen på fraværet af de danske pensionskasser i Nordic Alpha Partners nye fond er ifølge Laurits Bach Sørensen den faldende risikoappetit hos pensionskasserne, samtidig med at flere af dem er ramt af, at faldet på børsmarkederne har lagt begrænsninger på, hvor meget pensionskasserne kan investere i nye vækst- og venturefonde.

”Danmark falder ned at ranglisten over risikokapital i Norden. Det er et udtryk for, at mange store pengekasser ikke er vilde med risiko i kombination med vores dysfunktionelle vækstbørsmiljø. Men vi har i vores fundraising proces forholdt os til de investorer, der accepterer vores terms og strategi, og vi er glade for den position, vi har. Men jeg vil da synes, at det må være fedt som dansk pensionskasse at være involveret i en danskbaseret kapitalfond, der leverer det med afstand største aftryk på den grønne omstilling målt i CO2,” siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ATP til, hvorfor ATP har valgt ikke at investere i Nordic Alpha Partners nye fond.

Flere investorer på vej

Fundraisingen i Nordic Alpha Partners nye fond fortsætter resten af året, men ifølge Laurits Bach Sørensen er det langtfra sikkert, at Nordic Alpha Partners når sit hardcap på 300 millioner euro i den fond.

”Vi skal jo komme med et hardcap. Vores model kan fint operere for 150 millioner euro. Vores ambition er, at fonden bliver noget større. Men vi vil heller ikke rejse flere penge end nødvendigt for at drive vores fond,” siger Laurits Bach Sørensen og tilføjer:

”Vi er allerede i fuld drift, og har også ansat nye partnere og har allerede lavet de første 2 investeringer i henholdsvis Sverige og Tyskland. Fonden bliver større, men jeg tror ikke, at vi går til 300 mio. euro. Det forpligter os til ekstra investeringer, og skaber mere kompleksitet,” siger han.

Ambitionen med Nordic Alpha Partners nye fond er at levere et afkast på x3. Fonden er struktureret som en klassisk kapitalfond med en levetid på 10+2 år og en investeringsperiode på 5 år.

Selv om fundraisingen fortsat er i gang, foretog Nordic Alpha Partners for nylig sit første opkøb i fonden. Investeringen er sket i svensk-polske Sunroof, der sælger solcelleintegrerede tag i Polen, Sydtyskland og Sverige.

 

Læs mere

Store tab og manglende exits. Sådan har venturefondene klaret et giftigt 2022

Er festen er slut i venturebranchen? Fondes værdier i hård opbremsning

Ombrust venturefond lurer på spektakulært frasalg

Statslig investor har milliarder på spil i yderst skrøbeligt venturemarked