;
Alm Brand web

Inside story

Her er de vigtigste nye forretningsområder for forsikringsselskaberne

Der er masser af nye forsikringstyper og innovative tiltag, som igen skal skabe vækst i den stagnerende danske forsikringsbranche. InsideBusiness tager på rundtur i de forskellige selskaber, som kommer med alt fra graviditets- og børneforsikringer til forsikringer på et boomende marked mod cyberangreb.

Pengene hænger ikke længere på træerne i forsikringsbranchen. Derfor gælder det om at omstille sig i tide med nye produkter, som modsvarer danskernes forandrede forsikringsbehov. Udviklingen er i fuld gang, og det går lynhurtigt med nye og innovative forsikringstyper, lyder det fra de toneangivende selskaber, der kaster sig over alt fra cyberforsikringer og retshjælp til børneforsikringer, mens de kæmper for at være i front på innovation.

InsideBusiness har spurgt syv toneangivende aktører om deres tilgang til en ny verden, der kræver handling, hvis selskaberne vil udvikle forretningen og undgå stagnation. Hos Alm. Brand har direktør Søren Boe Mortensen netop udrullet en helt ny og modulopbygget forsikringsform, som gerne skal imødekomme kundernes mere nuancerede behov.

”Vi har valgt en model, hvor vi imødekommer kundernes behov for mere individualiserede forsikringer, der dækker deres behov præcist. Det gælder på en lang række punkter, for eksempel inden for husforsikringer. Her tilbyder vi nu, at man kan tilkøbe dækninger mod skader på haven, for eksempel en hæk eller et hegn, der bliver lagt ned,” forklarer han.

Den samme tilgang gør sig gældende over for yngre personer, som normalt ikke vil tegne en relativt dyr indboforsikring, fordi de typisk kun har ganske få ting af værdi.

”Her arbejder vi i øjeblikket med på et produkt, hvor de unge kan nøjes med at forsikre det, de har brug for. Her har man ikke brug for 200.000-300.000 kroner i dækningssum, hvis man bare har en gammel sofa, men man har måske brug for at forsikre sin pc eller sin telefon. Vi vil gerne målrette dækningen, så man blot kan tegne forsikring af det, man ønsker, og lade resten være,” forklarer Søren Boe Mortensen.

Hos Alm. Brand har man også for nylig lanceret en graviditetsforsikring, hvor man i forbindelse med komplikationer ved graviditet og fødsel kan forsikre sig til hjælp, hospitalsophold og støtte til psykologhjælp og andre ting, man ikke kan klare selv. Søren Boe Mortensen fremhæver vigtigheden af at have et moderne og stærkt skadessystem (Tia Technology), som har været med til at gøre det lettere at teste og ændre nye produkter til kunderne, så de rammer spot on.

Topdanmark har grundlæggende ændret innovationsprocessen

Sagen kort

InsideBusiness dækker den teknologiske udvikling indenfor skadesforsikring tæt. I disse år sker der en hastig innovation med nye forsikringsprodukter og nye måder at se kunder og verden på. Hele sektoren er presset af faldende priser og stigende konkurrence. Så det haster med at finde nye forretningsområder.

Også Thomas Enna, underdirektør med ansvar for forretningsudvikling hos Topdanmark, er i fuld gang med innovationen. Det handler om at blive bedre og hurtigere til at lancere nye produkter:

”Vi skæver meget til den innovation, der sker direkte i forhold til kunden. Har vi en udviklingskraft, der gør, at vi kan markedsføre mere relevante produkter over for kunderne. Vi griber hele innovationsprocessen an anderledes end tidligere – vi har nu antropologer til at undersøge kundernes behov. Nogle gange finder de store erkendelser, og andre gange er det småting, der hjælper kunderne.”

Foreløbig har Topdanmark lanceret en ny indboforsikring for et par måneder siden. Lidt som Alm. Brands løsning til de helt unge, så handler det om at skabe relevans for kunden.

”Vi fandt ud af, at folk godt kan forholde sig til de ting, der betyder noget for dem i hverdagen. Vi nåede frem til tre spørgsmål. Har du guld, sølv eller dyre designermøbler og andre genstande på over 50.000 kroner i værdi, så går vi ind og ser på det forsikringsbehov. Der ligger en konkret udmøntning af vores nye innovation.”

Cyberforsikringer vælter frem

Et andet tema for Topdanmark er cyberforsikringer, som man forventer bliver et stort marked for såvel erhvervsdrivende som for privatkunder:

”Vi søger efter nye behov hos kunderne, som kan være med til at differentiere Topdanmark fra konkurrenterne.”

Thomas Enna ser også et behov for at gå mere ind og forstå kundernes liv for bedre at kunne forebygge skader ved hjælp af dataindsamling. Det er der mulighed for via nye datakilder, for eksempel internet of things, men det skal ske med respekt for privatlivets fred, understreger han.

Hos Codan arbejder man også med udviklingen af ny teknologi, der skal hjælpe kunderne inden for cybersikkerhed.

Et nyt produkttiltag er en boks til internetroutere derhjemme, som kan bruges til at skanne for suspekt internetaktivitet. Det sker sammen med underleverandøren Affinion. Og man er også på trapperne med et nyt og mere omfattende cybercrimeprodukt til erhvervsdrivende.

Ifølge pressechef Mads Houe ser man også på andre aspekter inden for netsikkerhed såsom identitetstyveri. Samtidig tester man et nyt produkt, der kan beskytte kunderne mod misbrug eller chikane på sociale medier.

”Vi kan se, at det er et område, der rammer og bekymrer vores kunder. Vi tager nu fat på dialogen med kunderne, og giver dem råd og redskaber til at kunne færdes sikkert online. Det er et område, som kan være svært at putte et plaster på, når først skaden er sket,” siger Mads Houe.

 

Tryg: Markedet bliver på 50 milliarder kroner

Landets største forsikringsselskab peger også på et gigantisk nyt forretningsområde for cyberforsikringer, der ifølge en rapport fra GIMAR fra 2016 vil vokse til 50 milliarder kroner på verdensplan. Det kommer man nu til at satse stort på i Danmark

”Vi mener, at en cyberforsikring vil være relevant at have for 80-90 procent af vores erhvervskunder, og at den bliver lige så vigtig at have som en brandforsikring. Vi forventer, at 50 procent af vores erhvervskunder har tegnet en cyberforsikring i 2020. Vi har oplevet en stor efterspørgsel på cyberforsikringer i Danmark,” forklarer kommunikationschef Tanja Frederiksen fra Tryg, der siden årsskiftet har solgt 700 forsikringer til virksomheder.

Cyberforsikringen dækker eksperthjælp til at minimere konsekvenserne af et angreb og dækningen af udgifterne til udredning og genskabelse af data. Nu skal det også rulles ud i Norge.

Et andet tiltag er et nyt børneforsikringskoncept, som Tryg lancerede i oktober. Allerede nu er der solgt ca. 13.000, hvilket er langt over det forventede, oplyser Tanja Frederiksen:

”Vores forventning er, at det tal er fordoblet ved udgangen af året. Vi kommer til at udvikle flere målrettede dækninger til børn allerede i år.”

Retshjælpsforsikring kæmper sig til ny rolle

En anden og helt ny spiller, der bevæger sig ind med nye produkter inden for forsikring, er Help Forsikring, der tilbyder advokathjælp solgt som forsikring. Konceptet er, at en langt større palet af personer kan få adgang til advokat – enten som et godt råd, udarbejdelse af dokumenter, eller når der opstår tvister. Det kan for eksempel være advokathjælp i folks privatliv inden for familieret, arveret, køberet, lejeret og naboret.

I Danmark har Help Forsikring kun været på markedet i halvandet år, så det er i opbygningsfasen, forklarer landechef Kristian Nordbye:

”Vi forsøger at fusionere to af de mest konservative brancher – advokat- og forsikringsbranchen – til noget innovativt. Vi stiller advokatrådgivning til rådighed for folk, hvilket betyder, at vi mindsker risikoen for, at folk havner i retssager. Hvis de kommer i en retssag, har vi en ret omfattende retshjælpsdækning, som giver folk juridisk beskyttelse. Vi ser gerne, at folk anvender forsikringen og vores elektroniske juridiske dokumenter proaktivt, inden der opstår en tvist, da vi ved, at sagerne ellers blot bliver mere omkostningstunge og ressourcekrævende. Det går både ud over folks privat- og arbejdsliv.”

Indtil videre er Help Forsikring gået i dialog og samarbejde med organisationer og fagforeninger og stiller advokatforsikring til rådighed for medlemmerne. Samtidig forsøger man at åbne nye døre med nye produkter:

”Telebranchen bliver en helt naturlig distributionskanal for produkter som vores. Vi prøver at give folk adgang til juridisk rådgivning, før det går galt. Det kan være folk, der har brug for juridisk hjælp, hvis deres børn bliver krænket med billeder på internettet.”

Arv er også en stor ting for Help Forsikring. For flere interesserer sig for at give deres kunder/medlemmer adgang til at lave et digitalt testamente og samtidig få rådgivning til det.

En tredje ting er boligmarkedet.

Forsikring ved boligkøb

”Når man køber hus, er der ofte problemer med ejerskifteforsikringen. Den dækker ikke altid, og det er et stigende problem. Vi vurderer p.t., om vi skal udvikle et boligkøbsforsikringsprodukt, hvor man kan få advokatbistand til at løfte bevisbyrden og føre sag mod ejerskifteforsikringsselskabet, hvis man er uenig i selskabets vurdering af en anmeldt skade. Her vil salget formentlig ske gennem udvalgte ejendomsmæglere.”

Ifølge Kristian Nordbye gælder det om at finde nye veje i stedet for at kæmpe om de samme kunder inden for bil- og indboforsikring, der bliver mere og mere ’red ocean’ for forsikringsbranchen.

“Vi skal se på, hvor vi som branche skaber værdi, og ikke være så bange for at introducere produkter, som skaber her og nu-værdi for kunderne. Vi skal som branche være mere relevante, ellers risikerer forsikring at blive et fravalg i stedet for et tilvalg for flere mennesker. Branchen skal ikke se det som en sejr, hvis man kun er i dialog med kunden den ene gang om året, hvor de får tilsendt en opkrævning.”

Hos det store norske forsikringsselskab Gjensidige er man også i gang med at udvikle nye forsikringskoncepter. Det gælder et nyt boligkoncept og et nyt lejlighedskoncept samt at få etableret husets elektronikforsikring i samarbejde med Dansk Supermarked.

”For tiden er vi desuden i gang med en tarif- og produktgennemgang på alle vores policer og produkter. Senest har vi lanceret en cyberforsikring til erhvervskunder, og vi arbejder på at tilpasse vores privatforsikringer til at dække deleøkonomi bedre,” forklarer kommunikationschef Trine Andrup.

I Alka arbejder man også med produktudvikling og har flere ting på vej, man ikke vil løfte sløret for endnu. Men et projekt er, at man forsikrer tøjdelingstjenester, hvor kvinder for eksempel udlejer dyre kjoler til hinanden ved festlige begivenheder.

 

LÆS MERE

Bilforsikring bliver teknologisk slagmark. Nu vil selskaberne holde øje med kørslen

Prisdumping, opgør, skilsmisse og store tab af markedsandele. Forsikringsbranchen ændrer sig hastigt  

Udlandet sværmer om danske forsikringsguldæg

Her er forsikringsselskaberne med de højeste og laveste omkostninger

Nu stopper de fede tider for skadesforsikring. Codan og Tryg under pres