forsikring

Inside story

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Der er et barskt udskillelsesløb i gang forsikringsselskaberne imellem. Nogle taber hurtigt markedsandele, mens nogle få vinder. Og der bliver tabt store penge i et enkelt selskab, som kæmper i disse år. InsideBusiness går bag om tallene, der viser, at LB Forsikring er en taber, mens Købstædernes Forsikring har fundet en vej til at skabe vækst.

Tempoet i forsikringsbranchen er steget mærkbart. Nu kan hverken små eller store spillere læne sig tilbage og vente på, at præmierne tikker ind. For så risikerer de, at forretning forsvinder, eller at der tabes penge på overdreven risikotagning til for lave priser. Konkurrencen er blevet langt hårdere, beskriver selskaberne i regnskaberne. Selv aktører, der tidligere var dukse, er kommet under voldsomt pres.

Formlen handler i høj grad om evnen til at skabe vækst uden at sætte rentabiliteten over styr ved at sælge forsikringer, der kommer til at give underskud i fremtiden. En klar tendens er, at de gensidige selskaber og mindre lokalt forankrede selskaber med en klart defineret målgruppe er i stand til at skaffe den vækst i præmieindtægter, som de større børsnoterede aktører som Tryg, Alm. Brand, Topdanmark og især Codan har så svært ved at finde i disse år. Til gengæld er de store spillere bedst til at tjene penge.

På vækstområdet skiller københavnske Købstædernes Forsikring sig i særklasse ud. Med en præmievækst på 13 procent lægger man sig klart i front efterfulgt af den mindre aktør ETU Forsikring, der har en vækst på 10 procent.

Nøglen til succes

Administrerende direktør Anders Hestbech fra Købstædernes Forsikring forklarer den høje vækst med flere tiltag, herunder nye samarbejder:

”Det er alle salgskanaler, der har leveret. Vi har en multidistributionsstrategi, der har leveret med både egne salgskanaler og partnerskaber. Noget af det, der bidrager stærkt med vækst, er banksamarbejder, der begynder at tage fart, som vi vidste, de ville.”

I 2016 har Købstædernes Forsikring indgået aftaler med Sparekassen Sjælland-Fyn. Der er også en aftale, hvor Købstæderne udfører pensionsrådgivning og har en sælgerrolle for Skandia. På erhvervsområdet har Anders Hestbech indgået en samarbejdsaftale med Dansk Bilbrancheråd om at være forsikringspartner over for organisationens medlemmer, som er frie værksteder i hele Danmark.

InsideBusiness har fundet vindere og tabere ved at sammenligne præmievækst og nøgletallet combined ratio (CR) – præmieindtægter fratrukket erstatninger og omkostninger – for 2016. Jo lavere CR, jo bedre indtjening.

Men som vi før har set, kan høj vækst i skadesforsikring senere blive straffet med forhøjede skader. ETU Forsikring havde i begynderårene en svær tid, da man fik dårlige bilkunder ind til for lave priser. Samme udfordring har Protector Forsikring haft i Danmark med høj vækst inden for industriforsikringer, som pludselig blev til dyre bekendtskaber.

”Vi holder rigtig meget øje med, om vi får for meget risiko. Men vores forretning er enormt spredt. Vi har ikke industriforsikring og kun erhverv til små og mellemstore virksomheder og til almindelige privatkunder. Vi har ikke grund til at tro, at vi tager for høje risici,” forklarer Anders Hestbech.

På mange måder har det været et ret dramatisk regnskabsår for Købstædernes Forsikring. InsideBusiness udråbte selskabet som en af årets tabere ved halvåret på grund af en meget høj combined ratio, men den skyldtes afløbstab fra skader i 2013 og 2014, som blev dyrere end ventet. I stedet er combined ratio endt på 99 i 2016. En svag forbedring i forhold til i 2015, da den var på 100.

Frem mod 2018 søsætter Købstædernes Forsikring en række nye initiativer – herunder bedre onlinemuligheder, nye forsikringsområder, hurtigere kundebetjening og lavere driftsomkostninger. Målet er at vinde yderligere markedsandele og skabe højere kundetilfredshed, oplyser Anders Hestbech, som konstaterer, at konkurrencen er hård, og at det er dyrt at få nye kunder ind i butikken.

Codans store udfordring

I den modsatte ende af vækstfeltet ligger Codan Forsikring. Ifølge årsrapporten fra ejeren RSA tabte man 11 procent af præmieindtægterne i 2016. I den netop offentliggjorte årsrapport for Codan Forsikring beskriver selskabet det kraftige fald på følgende måde:

”I Danmark faldt præmieindtægterne fra personforsikring, fordi porteføljen stadig er ramt af tidligere implementerede profitabilitetsforøgende tiltag. På området for rejseforsikring er der en vækst, mens der er tilbagegang på alle andre forsikringsområder på personforsikring.”

På den kommercielle portefølje er der også tilbagegang, undtagen på tekniske forsikringer. Det er velkendt, at Codan lider og har gjort det i flere år i Danmark, alt imens ledelsen forsøger at gennemføre en turnaround. Det ser dog ud til, at profitabiliteten hænger sammen, idet Codan landede på en combined ratio på 86 mod 95 året før. Men i dette tal er både den svenske og norske forretning medregnet.

Fremover er der næppe tvivl om at konkurrencen bliver yderligere intensiveret. Alka har f.eks. bebudet en ny vækststrategi. Udgangspunktet for vækst er bestemt til stede hos flere af de ikkebørsnoterede aktører, som ofte har stærk indtjening. Alka har en combined ratio på 91.

Alm. Brand slår alle andre på indtjening

Til sammenligning leverer det bedst indtjenende danske forsikringsselskab, Alm. Brand, en combined ratio på 82, mens præmierne faldt med 1 procent. Med disse nøgletal er Alm. Brands Søren Boe Mortensen også en af årets absolutte vindere.

Kun få selskaber har formået både at skabe vækst og levere flotte tal for combined ratio. Det er eksempelvis GF Forsikring med en combined ratio på 89, men her bærer indtjeningen præg af store afløbsgevinster fra tidligere år. Så 2016-resultatet er ikke retvisende for udviklingen i GF Forsikring. Thisted Forsikring leverer en combined ratio på 90, men med en vækst på 5 procent, hvilket må siges at være blandt de bedste i branchen.

Blandt de store børsnoterede spillere har ingen formået at skabe præmievækst. Dog kan Tryg glæde sig over, at man fra 2018 napper storkunden FDM Forsikring fra LB Forsikring.

LB Forsikring under pres

I den stik modsatte ende finder vi nemlig LB Forsikring, som tidligere var lidt af en duks, men som i 2016 er blevet ramt på begge sider af hovedet. Det er således det eneste selskab, som med en combined ratio på 106 taber penge på forsikringsdriften.

Hos LB Forsikring peger finansdirektør Jan Justesen på flere årsager til, at 2016 var et svært år for det ellers succesfulde selskab.

”En combined ratio på 106 er langt højere, end det skal være for os, selv om vi er et medlemsejet selskab, hvor vi arbejder for, at pengene skal tilbage til medlemmerne via høje erstatninger, lave priser, lave omkostninger og overskudsdeling.”

Jan Justesen konstaterer, at erstatningsudgifterne på rejse og indbo ligger højt.

”Det gælder især rejseforsikring, der bliver ramt af ændrede rejsemønstre, hvor ældre rejser mere, og det gule sygesikringsbevis ikke længere dækker på samme måde. Generelt har vi haft for billige rejseforsikringer. Prisen skal have et nøk opad.”

Ifølge Jan Justesen baserer LB Forsikring sin forretningsmodel på at ligge med et gennemsnit på 95 i combined ratio over fem år. I 2016 var dette på tal på 94,4 procent.

LB Forsikring ligger fortsat rigtig godt til i de forskellige kundeundersøgelser. Alligevel er det trods de to tabsgivende områder ikke lykkedes at skabe vækst i bruttopræmierne, hvilket blandt andet skyldes, at LB i 2016 har sat prisen ned på alle bilforsikringerne med ca. 9 procent.

På udviklingen i præmieindtægter ligger LB Forsikring nemlig neutralt i 2016, men i slutningen af 2017 får LB Forsikring et problem, for i 2018 slår det fuldt ud igennem, at selskabet ikke længere har et samarbejde med FDM, der har valgt at gå i alliance med Tryg:

”Op mod 170-175 millioner kroner kan forsvinde fra bruttopræmierne, men nu må vi se, hvor meget det reelt bliver. Hvad der ellers sker i 2018, kommer an på øvrige vækstfronter. Inden for to til tre år forventer vi dog at have indhentet det tabte og komme tilbage på det vækstniveau, vi har haft de seneste år.”

Tabet af FDM rammer også LB Forsikrings indtjening, fordi en stor del af præmierne var bilforsikringer, som der var gode indtægter i. Men ifølge Jan Justesen skal en ny vækststrategi nok løfte salget:

”Vi har et stort vækstpotentiale blandt vores eksisterende medlemsgrupper, der blandt andet omfatter undervisningsområdet, pædagoger, sygeplejersker og sundhedsområdet i øvrigt. Vi har en strategi, hvor vi vil øge kendskabet blandt vores medlemsgrupper, blandt andet ved at styrke vores kampagnearbejde. Vi har godt fat i undervisnings- og sundhedsområdet, selv om der også er potentiale her, men der er også andre muligheder for at få en forsikring hos os. Eksempelvis hvis man er medlem i Forbrugsforeningen eller kunde i Lån & Spar.

Blandt de mindre lokale aktører leverer man derimod gode nøgletal. Det gælder for både Vestjylland Forsikring, Himmerland Forsikring og for Lokal Forsikring (halvårstal), at man leverer både vækst og fornuftig indtjening i lejet omkring de 90 i combined ratio. Den absolut mindste spiller i sammenligningen er ETU Forsikring. Her er det lykkedes at hente en vækst på 10 procent, men selskabet har med en combined ratio på 100 fortsat svært ved at tjene penge.

LÆS MERE

Her er de vigtigste nye forretningsområder for forsikring

Bilforsikring bliver teknologisk slagmark. Nu vil selskaberne holde øje med kørslen

Prisdumping, opgør, skilsmisse og store tab af markedsandele. Forsikringsbranchen ændrer sig hastigt  

Udlandet sværmer om danske forsikringsguldæg

Her er forsikringsselskaberne med de højeste og laveste omkostninger

Nu stopper de fede tider for skadesforsikring. Codan og Tryg under pres