Forsikringsselskaber kæmper

InsideBusiness har fundet vindere og tabere ved at sammenligne præmievækst og nøgletallet combined ratio(præmieindtægter fratrukket erstatninger og omkostninger) for 2016. Jo lavere CR, jo bedre indtjening.