willislarschristensen

Mæglerkæmpe køber danske partnere ud for trecifret millionbeløb

Den internationale mæglerkæmpe WTW har købt sine danske partnere ud for et trecifret millionbeløb. Handlen værdisætter WTW’s danske forretning til over 1 mia. kr. og er kulminationen på et årelangt ønske fra mæglerkoncernen om at få fuld kontrol over den danske forretning.

Pensions- og forsikringsmægleren WTW, tidligere kendt som Willis Towers Watson, har købt sine danske partnere ud og tager dermed fuld kontrol med den danske del af forretningen.

Det erfarer InsideForsikring fra flere af hinanden uafhængige kilder.

Den internationale mæglerkæmpe har ifølge InsideForsikrings oplysninger betalt sine danske partnere et samlet beløb på ikke under 200 millioner kroner for deres ejerandel af den danske del af koncernen.

Ifølge det centrale virksomhedsregister, CVR, ophørte de danske partneres ejerskab af selskabet Willis Towers Watson Consultancy Services 1. september i år.

Hos WTW bekræfter medadministrerende direktør Lars Christensen, at WTW har købt alle danskere partnere ud.

”Vi kan godt bekræfte, at WTW-koncernen efter gensidig aftale har opkøbt ejerskabet fra den danske partnerkreds pr. 1/9. WTW-koncernen er dermed eneejer af WTW Danmark,” udtaler Lars Christiansen i en skriftlig kommentar til InsideForsikring.

Ifølge CVR er der tale om 59 danske partnere, som ifølge InsideForsikrings oplysninger har ejet mellem 15 og 25 procent af den danske forretning i WTW. Blandt de danske partnere finder man WTW’s to administrerende direktører i Danmark, Camilla Elverdal og Lars Christensen.

Den resterende andel har WTW siddet på, men mæglerkæmpen har det seneste års tid forhandlet med de danske partnere om at købe dem ud. Forhandlingerne kulminerede for få måneder siden, da man blev enig om en aftale, der nu gør WTW til eneejer af den danske forretning.

Ifølge WTW er aftalen med de danske partnerne underlagt ”tavshedspligt og øvrige konkurrencemæssige forhold”, og WTW vil derfor ikke oplyse, hvor meget mæglerhuset har betalt for at købe de danske partnere ud.

Ifølge Lars Christensen har danske partnere på nær én valgt at bibeholde deres stillinger i WTW.

Værdiansættelse på over 1 milliard kroner

WTW oplyser ikke særskilte tal for den danske forretning, og derfor er det uvist, hvor stor omsætningen og overskuddet i Danmark er. Ifølge InsideForsikrings oplysninger er den danske forretning værdisat til over 1 milliard kroner i handlen med de danske partnere.

Mæglerkoncernen har længe haft et ønske om at købe de danske partnere ud og har flere gange presset på for at få det til at ske.

Den danske partnerstruktur var en reminiscens efter det daværende Willis Towers Watsons opkøb af Assurandørgruppen, men i takt med at der blev flere og flere partnere i den danske forretning, var det mæglerkæmpens opfattelse, at det blev sværere at lede virksomheden, fortæller flere kilder.

Samtidig var det kun i Danmark, at WTW havde en partnerskabsstruktur, hvilket strider mod mæglerkoncernens ønske om at have fuld kontrol med sine forretninger.

Ifølge InsideBusiness har et køb af de danske partneres ejerandele været på agendaen i flere omgange, men blev blandt andet sat på pause, da WTW forhandlede om en fusion med AON, som siden faldt til jorden.

”Ændringen i ejerskabet sker som en del af en simplificering og harmonisering af WTW-koncernens aktiviteter, og ændringen i ejerskab får ingen betydning for WTW Danmarks kunder, medarbejdere, ledelse eller den daglige drift i øvrigt,” skriver Lars Christensen.

Ender årelang skattedebat

Handlen mellem WTW og de danske partnere ser desuden ud til at være enden på en årelang debat, hvor flere af WTW’s konkurrenter har beskyldt mæglerkæmpen for at slippe billigere i skat på grund af partnerskabsstrukturen.

Debatten handler om den såkaldte lønsumsafgift, som er et krav til hele den finansielle sektor til gengæld for at være momsfritaget.

WTW har været under beskydning, fordi mæglerhuset igennem årene har gjort en større andel af de ansatte til partnere, hvilket har betydet, at WTW ifølge rivalerne er sluppet billigere i skat.

Især AON og APC har været stærkt utilfredse med situationen, som i deres optik har givet WTW en konkurrencemæssig fordel.

WTW har undervejs afvist beskyldningerne, og Lars Christensen skriver, at WTW ”naturligvis betaler lønsumsafgift for alle relevante medarbejdere på lige fod med andre virksomheder i den danske finanssektor.”

Han anerkender dog, at lønsumsafgiften fremover stiger for WTW, men afviser, at det bliver et problem.

”De øgede omkostninger til lønsumsafgift får ikke betydning for WTW Danmarks dispositioner, da vi hele tiden har haft og fortsat vil have fokus på en naturlig udvikling af forretningen til gavn for vores kunder, medarbejdere og samfundet i øvrigt,” skriver Lars Christensen.

 

Læs mere

Partnere sælger forretningsben til kapitalfonds mæglerhus

Kapitalfond lurer på salg af fremadstormende mæglerhus

Højtprofileret mæglerdirektør fyret efter uenighed i ledelsen

Storinvestor i brandudsalg af Alm. Brand

Topchefinterview med Gjensidige om pricewalking, opkøb, genforsikring og nye produkter i Danmark

Åben strid mellem forsikringsbranchen og autoværksteder om priser og aftaler

Forsikringsselskaber ramt af stigende antal bilskader

Flere bilskader presser Alm. Brand. Topchef vil undgå prisstigninger med to greb

Præmiefornyelser: Forsikringsselskaber vil slå ind på en konservativ prissætning

Forsikringsdirektører advarer mod nøl med pricewalking. Branchens etik er udfordret

Krise eller gylden fremtid? Finansgiganter kæmper med kundeejerskab