Bevar_dig_selv_cover-1-768x1185

Lifestyle

Boganmeldelse: Bevar dig selv – og bliv mere robust under stress

I en verden med en stadig voksende forandringshastighed og flere og flere jobopslag, hvor der efterspørges ’omstillingsparate’ medarbejdere, der kan ’have mange bolde i luften’ og ’arbejder godt under pres’, er robusthed en central evne at besidde. I selvudviklingsbogen ’Bevar dig selv – robust i en uforudsigelig fremtid’ fortæller Birgitte Dam Jensen, hvordan man kan blive mere robust under pres.

Vi kender det alle. Når man hidser sig op i trafikken, fordi der er kø, eller når man kommer til at vrisse ad sin familie, fordi man har haft en travl dag på arbejde. Det kan være vanskeligt at bevare overskuddet i belastede situationer.

Robusthed kan trænes

Fakta

Bevar dig selv – robust i en uforudsigelig fremtid

Af Birgitte Dam Jensen

Forlag: Gyldendal Business

Sideantal: 267

Sprog: Dansk

Pris: 300 kroner

ISBN-13: 9788702248753

4 af 6 stjerner

Birgitte Dam Jensen beskriver, hvordan robusthed er nøglen til at tackle sådanne pressede situationer hensigtsmæssigt.

I bogen defineres robusthed som evnen til under pres at kunne træffe bevidste, velovervejede valg og handle på dem med henblik på at kunne stabilisere sig selv eller sin situation.

Robusthed handler altså om, hvordan man kan bevare sine gode menneskelige egenskaber i stressede situationer. Det er bestemt ikke nemt – men vi kan træne vores robusthed og øve os i at se handlemuligheder. Det handler om at være i stand til at udleve robusthedens fem kerneelementer: 1) tænke, 2) vælge, 3) handle, 4) holde sammen og 5) genoplade.

Myten om robusthed

Robusthed er et begreb, der har været i vælten på det seneste. De fleste kender Svend Brinkmanns kritik af selvhjælpskulturen og udviklingsaccelerationen, og for nogle uger siden kunne man høre professor i udviklingspsykologi Dion Sommer udtale på Radio24syv: ”Et stadig mere brutalt samfund efterspørger robuste individer”.

Dam Jensen forholder sig til de kritikpunkter, man kan have til robusthed som begreb. Mange tror, at robusthed kommer af et pres fra arbejdsgiverne om, at individet skal gøres mere effektivt og forandringsparat – men det er ikke formålet med robusthed, argumenterer hun. Bogen giver ikke et udtømmende modsvar til kritikken, men dog et svar.

Robusthed har også fået ry for, at det kan gøre os afstumpede, egocentriske og trodsige, men forfatteren pointerer, at robusthed netop er evnen til ikke kun at håndtere presset for egen skyld, men lige så meget for andres. Derved kommer robustheden alle til gode.

Som læser savner man dog i den sammenhæng lidt mere fokus på vigtigheden af stærke relationer i udviklingen af robusthed – at denne nødvendigvis må påvirkes af individets kontekst, relationer og netværk.

Læseværdige perspektiver

Det er absolut med til at give bogen dybde og vedkommenhed, at forfatteren dels trækker på sin baggrund som skuespiller og træner i scenerobusthed, dels på sin erfaring fra forsvarets uddannelse i gidseloverlevelse.

Især sidstnævnte beriger med anderledes og ekstreme eksempler, som giver nogle interessante perspektiver ind i en dansk professionel kontekst.

Af Rie Grønbeck Bing, H&B | Hildebrandt & Brandi,

rb@hildebrandtbrandi.com