Pengeinstitutter_i_Danmark-_virksomhed_og_regulering_1_3D_bog_grande

Kultur

Boganmeldelse: En bog om banker, der bør læses og bruges igen og igen!

Et nyt læse- og inspirationsværk om bankerne er en realitet under titlen ’Pengeinstitutter i Danmark – virksomhed og regulering’. Den erfarne bankekspert Lars Krull anmelder.

Hvis man igennem en årrække har haft interesse for eller har arbejdet i pengeinstitutsektoren, har man med stor sikkerhed stiftet bekendtskab med bogen ’Dansk bankvæsen’, der igennem flere årtier er udkommet i en række udgaver. Jeg har imidlertid mere end én gang hørt fra såvel studerende som ansatte i sektoren og fagfæller, at de fandt denne bog svær at anvende og mindre tilgængelig.

Med lanceringen af afløseren ’Pengeinstitutter i Danmark’ er det efter min opfattelse lykkedes det nye forfatterhold på god og kompetent vis at videreføre de gode ideer bag ’Dansk bankvæsen’ og samtidig frembringe en bog, der er både læseværdig og anvendelig. Bogen er velskrevet og så struktureret, at det er forholdsvis nemt at slå emner efter, når man én gang har læst bogen i sin helhed.

Da jeg fik bogen udleveret med henblik på anmeldelse umiddelbart før min sommerferie, kunne jeg konstatere, at det var en sag på ca. 700 sider! Jeg var opsat på at lægge al anden sommerferielitteratur væk, indtil opgaven med at læse bogen var overstået, og besluttede at læse bogen i bidder for at sikre, at jeg kom igennem den på et par uger.

Fakta: Pengeinstitutter i Danmark – virksomhed og regulering

Af Henrik Barner Christiansen, Susanne Dolberg, Sean Hove, Peter Rostrup-Nielsen og Lars Stage
Forlag: Karnov Group
Sprog: Dansk
Sideantal: 620
Pris: 1.380 kroner
ISBN: 978876193910
5 af 6

Jeg havde forventet en fagbog, som nok var inden for et emne, der interesserer mig i enhver henseende, men trods min interesse for bogens emne havde jeg frygtet, at ferien skulle gå med pligtlæsning.

Sådan gik det ikke – tværtimod. Jeg blev fanget ind af forfatternes evne til at behandle emnerne på god og balanceret vis, og jeg slugte bogen på ganske få dage.

Efter min gennemlæsning er jeg slet ikke i tvivl om, at der her foreligger en ny bog, der nok afløser ’noget andet’, men samtidig er anvendelig og brugbar for såvel studerende som ansatte i sektoren.

Anbefaling til alle i bankverdenen

Jeg kan varmt anbefale, at bogen læses og anvendes af enhver studerende af relevante fag samt af ledere og andre ansatte i bankverdenen, der har at gøre med forretnings- og reguleringsforhold.

Bogen har et meget velskrevet afsnit om ledelse af pengeinstitutter, ’Ledelse og styring’, der er velegnet til såvel inspiration som diskussion om indretning af virksomhederne.

I stedet for at producere et værk med figurer og taleksempler, som alene er aktuelle på udgivelsestidspunktet, kunne en anbefaling til forfatterne være, at fremtidige udgaver af bogen blev suppleret med egen hjemmeside, som til enhver tid havde aktuelle figurer. Dette ville bidrage til at cementere og fastslå en noget nær ’bibelstatus’ for ’Pengeinstitutter i Danmark’.

Efter at det er blevet obligatorisk, at alle nye medlemmer af bestyrelser i pengeinstitutter skal have deltaget i et godkendt grundkursus i umiddelbar tilslutning til deres indtræden, er det min anbefaling, at disse bestyrelsesmedlemmer har bogen til rådighed som et ’skriftsted’, de kan vende tilbage til, når de i bestyrelsesarbejdet bliver konfronteret med nye emner, som de ønsker mere indsigt i.

Af Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet