bogpix

Lifestyle

Boganmeldelse: Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring

Det er bogen til djøf’eren, der ønsker perspektiv på den svære balancegang mellem kerneopgave og styring. Hvordan får man fagprofessionelle og embedsmænd til at mødes om et relevant niveau af styring, der tilfredsstiller embedsmandsapparatet, samtidig med at man får mere fokus på den kerneopgave, organisationen er sat i verden for at løse?

Nicolaj Ejler giver i bogen sit bud på, hvordan den offentlige sektor bør sætte kerneopgaven mere i fokus og finde en vej mellem new public management og professionsregimet. Han anviser en samskabende vej som løsningen – hvor politikere, embedsmænd og fagprofessionelle må tage ansvar for at skabe en ny balance – med respekt for kerneopgaven og samtidig med en vis mængde styring.

Bogen er indbegrebet af en djøf-bog. Fuld af fagtermer og lange sætninger, der synes unødvendigt komplicerede. Formidlingens svære kunst handler i sin essens om at gøre svært stof forståeligt – og allerhelst også letlæseligt. Det er i min øjne ikke lykkedes forfatteren.

Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring

Af Nicolaj Ejler

Forlag: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sprog: Dansk

Sideantal: 242

Pris: 400 kroner

3 af 6 stjerner

Figurnavne som ’Genstandsfeltets kompleksitet bestemmer implementeringsudfordringen’ (figur 17) er komplekse og giver ikke nødvendigvis læseren de bedste forudsætninger for at kunne huske bogen efterfølgende.

Energien skal bruges på at dechifrere meningen snarere end at perspektivere til egen virkelighed.

Input til embedsmændenes tilgang til de fagprofessionelle

Bogen giver input til, hvordan fagprofessionelle og embedsmænd kan mødes og finde et nyt, forbedret niveau af styring, der giver mere plads til udfyldelse af kerneopgaven. Men det er strengt taget svært at forestille sig, at fagprofessionelle kommer igennem hele bogen – den er ganske enkelt for ’djøfiseret’. Den er derfor relevant for den ene part i diskussionen, men desværre er det sandsynligvis ikke nok, at én part er klædt på til at mødes på midten …

Bogens læsere opfordres til at kaste sig ud i øvelsen om at finde et nyt balancepunkt. Og forfatteren giver selv en hjælpende hånd ved at give en række konkrete eksempler og beskrivelser fra ledere i offentlige organisationer, der har haft succes med delelementer i debatten. Beretningerne fortæller både om det, der er gået godt, og det, der kunne være gået bedre. Det bliver derved noget nemmere at forholde sig til temaer som faglig ledelse og datadreven refleksionspraksis for læseren.

En ny styringsmodel

Sidste del af bogen giver et bud på en ny styringsmodel for det offentlige Danmark, samt hvordan en sådan kan implementeres i landet.

Med simple værktøjer som Demings plan, do, check, act-tilgang giver Ejler et bud på, hvordan vores nuværende systemer og modeller kan forbedres.

Anmeldelsen er skrevet af  Sofie Lindgaard Breum, managementkonsulent, H&B – Hildebrandt & Brandi