Fremtidens organisation

Kultur

Boganmeldelse: Fremtidens organisation har 16.000 medarbejdere, milliardomsætning og ingen ledere

’Fremtidens organisation’ er en velskrevet bog om organisationers udviklingstrin – og hvordan en organisation kan have 16.000 medarbejdere, en milliardomsætning og ingen ledere.

Bogen tager udgangspunkt i ideen om, at fremtidens organisationer ikke har noget formelt hierarki. Det vil i praksis sige ingen formelle ledere uanset organisationens størrelse. Til gengæld er der behov for en masse ledelse. Kongstanken går på, at de mennesker, der til daglig løser problemer i organisationen, også er dem, der bedst kan tage sig af dem.

Laloux’ teorier er baseret på en række undersøgelser af virksomheder, som har haft succes med at introducere nye organisationsstrukturer.

Mange sider

Bogens forfatter har meget på hjerte – nok lidt for meget. For bogen bliver lang, og man mister som læser pusten undervejs. Det er en skam, for bogen kommer til at fremstå svagere, end hvis Laloux havde brugt tid på at koge fonden ind til en mere præcis bog.

Fakta: Fremtidens organisation

Titel: Fremtidens Organisation (Illustreret version)

Af: Frederic Laloux

Forlag: Direction Books

Sideantal: 172 sider

Sprog: Dansk

Vejledende udsalgspris: 329 kroner

ISBN-13: 9788799891726

4 af 6 stjerner

Interessant gennemgang af paradigmer

Bogen giver et interessant billede af de paradigmer, der har præget organisationsstrukturer i tiden. For at gøre verdensbillederne mere tilgængelige for læseren, er de tildelt en farve hver:

De røde organisationer er impulsive og kendetegnet ved top down-ledelse og tydelig arbejdsdeling. Arketyperne for den røde model er en mafia eller gadebande eller mindre ejerledede virksomheder.

De ravfarvede organisationer er konforme og styres efter stabile organisationsdiagrammer og reducerbare processer. Arketypen på den ravfarvede organisation er hæren eller den katolske kirke – organisationer, hvor der findes én rigtig måde at gøre tingene på.

De orange organisationer er præstationsorienterede og har blandt andet inspireret Wall Street-bankerne og store børsnoterede selskaber som Nike, Walmart og GE – der er kendetegnet ved hensynsløs innovation og effektivitet.

De grønne organisationer er baseret på et pluralistisk verdensbillede, hvor empowerment, værdibaserede kulturer og værdiskabelse er nøgleelementer. Ledere af grønne organisationer insisterer på, at mennesker er andet og mere end tandhjul, og ser snarere organisationerne som familier.

Fremtidens organisationsmodel er blågrøn og evolutionær og bygger på en længsel efter helhed – og verden som et sted for individuel og kollektiv udfoldelse. Individer i organisationen skal tæmme egoet og i stedet bruge en indre vished som kompas. Det er en radikalt anderledes måde at se på organisationer, ofte med sparringspartnere snarere end ledere

Skiftet fra præstation til evolutionær verden

Frederic Laloux har begået en interessant bog, der bygger på spændende observationer, men som desværre bliver langtrukken – om end de mange illustrationer giver læseren noget at knytte teksten til.

Af managementkonsulent Sofie Lindgaard Breum, H&B – Hildebrandt & Brandi