boganmeldelse

Lifestyle

Boganmeldelse: ’Sex, sladder og stress i organisationer’

Som noget nyt anmelder InsideBusiness også erhvervsbøger. Den første er 'Sex, sladder og stress i organisationer'.

Opskriften tegner egentlig godt: At tage en række evigt spændende, men svært håndterbare organisatoriske fænomener og kombinere dem i en bog. Med emnerne sex mellem medarbejdere, sladder, stress, ambitioner og feedback er der slået dej op til en potentielt interessant og måske sprængfarlig bog.

Desværre forbliver bogen en tør, pandekageflad omgang uden bid eller struktur.

Bogen behandler emnerne kapitel for kapitel uden en tydelig sammenhæng og efterlader ofte læseren hængende i et tomrum efter hvert kapitel uden en samlende sløjfe eller et råd at gå videre med.

Bogen byder derfor mestendels på konklusionsløse ørkenvandringer udi det psykodynamiske teorilandskab, hvor vejen blandt andet lægges forbi Foucault, Freud med flere.

Bogen henvender sig, ifølge forfatterne selv, både til studerende, ledere og rådgivere inden for HR og erhvervspsykologi – og er en hjælp i forfatternes egen udforskning af områderne. Og i den svære balancegang udviskes nok bogens rationale. Bogen fremstår for teoretisk, for udforskende og for lidt retningsgivende til rådgiveren og lederen og samtidig med utilstrækkelig teoretisk tyngde til den seriøse studerende.

Når bogen på enkelte punkter endelig kommer med konkrete anbefalinger, støder man på lettere absurde guldkorn såsom:

  • At ledere skal informere deres medarbejdere om, at team- og projektarbejde nemt kan føre til seksuelle affærer
  • At ledere skal sikre, at der på arbejdspladsen er en dialog om sociale mediers betydning for sex på arbejdspladsen
  • At ledere skal oplyse organisationen/teamet om de personlige aftaler, der er blevet indgået ved individuelle MUS-samtaler
  • At individuelle performancemålinger skal offentliggøres i organisationen/teamet
  • At medarbejdere for at bekæmpe stress skal tage på skovtur eller på museum i arbejdstiden
  • At man på ugentlige teammøder skal drøfte ’ugens rygte i organisationen’

Man kan kun tilslutte sig forfatternes tese, at mange organisatoriske processer er irrationelle og følelsesstyrede, men med anbefalinger som disse skabes der hos læseren et billede af, at den gennemsnitlige medarbejder er 100 procent følelsesdrevet og uden evne til at tage vare på sig selv, endsige skille ret fra vrang. Løsningen bliver i bogen, at ’organisationen’ skal påtage sig en misforstået og overdrevet omsorgsrolle, der ville gøre ethvert curlingbarn misundelig.

Bogens lyspunkt er det afsluttende kapitel om feedback, hvor drøftelser om direkte og indirekte feedback, formel og uformel feedback samt udvikling af feedbackkultur genskaber en forbindelse til virkeligheden. Desværre er kapitlet bogens korteste af slagsen og formår derfor kun at kratte i overfladen.

Med et kagebord, der for tiden byder på flere andre interessante bøger om stress og selvudviklingens tveæggede sværd, må det anbefales at søge andre steder hen for at blive klogere på, hvordan henholdsvis medarbejdere og ledere kan håndtere udfordringerne.

 

Titel: Sex, sladder og stress i organisationer

Jacob Alsted og Ditte Haslund

Samfundslitteratur

156 sider

199 kroner

Score: Tre stjerner af seks 

Af Jesper Poulsen, managementkonsulent og forfatter

Hildebrandt & Brandi

jp@hildebrandtbrandi.com