bogenfærdig

Kultur

Boganmeldelse: De højere læreanstalters placering i det danske magtnetværk

I anledning af CBS’ 100-årsjubilæum i 2017 undersøger forfatterne CBS’ placering i det danske magtlandskab. Bogen søger at belyse, hvilke netværk inden for erhvervsliv, politik og videnskab toneangivende personer med tilknytning til CBS har haft adgang til fra begyndelsen af 1917 og frem til i dag.

Magt er et begreb, som gennem tiderne er blevet flittigt studeret. I 2015 skabte ’Magteliten – hvordan 423 danskere styrer landet’ røre. Bogen brugte netværksanalyser til at identificere, hvem der har størst indflydelse i Danmark – Sten Scheibye blev udpeget som den mest magtfulde dansker.

I ’CBS og magten’ anvendes blandt andet netværksanalyser til at belyse, hvordan landets uddannelsessituationer og især CBS er forbundet til magtens netværk. Anton Grau Larsen, medforfatter til ’Magteliten’ er med blandt forfatterne, der alle er tilknyttet Department of Business and Politics ved CBS.

Statistiske metoder og historie i fin forening

Bogen er inddelt i seks meget afvekslende kapitler og afsluttes med et essay om vidensregimer:

Kapitel 1 – Højere læreanstalter og magtens netværk

Kapitel 2 – Handelshøjskolen i København og magtens netværk, 1917 – 1992

Kapitel 3 – Professor Max Kjær-Hansens idékonservative og professionelle netværk: aktørens perspektiv

Kapitel 4 – Fra handelshøjskole til business school – erhvervslivets inderkreds og alumnernes statusløft

Kapitel 5 – En business schools forbindelser til magteliten – CBS i magtnetværket i dag

Kapitel 6 – Konklusion: 100 år i magtens netværk

Essay – Vidensregime

Metodemæssigt veksler bogen mellem forskellige metoder til at belyse magt. Kapitel 2 og 3 er hovedsagelig kvalitative beskrivelser, mens kapitel 4 og 5 bringer kvantitative netværksanalyser i spil for at illustrere CBS-nøglepersonernes placering i det danske magtnetværk.

CBS og magten

CBS og magten. En kortlægning af netværk og indflydelseskanaler, 1917-2017
Af: Hubert Buch-Hansen, Christoph Ellersgaard, Lasse Folke Henriksen, Anton Grau Larsen og Joachim Lund. Med bidrag af John L. Campbell og Ove K. Pedersen
Forlag: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag
Sideantal: 129
Sprog: Dansk
Pris: 160 kroner
ISBN-13: 9788771981681
3 af 6 stjerner

Historiefortællingen om CBS i kapitel 2 og fortællingen om professor Max Kjær-Hansen i kapitel 3 er spændende og giver god mening – især i en bog, der markerer et 100-årsjubilæum. Det er blandt andet interessant at følge CBS’ netværkets udvikling i perioden. Fra at være meget merkantilt i de tidlige leveår til i stigende grad at blive knyttet til toppen af det danske erhvervsliv.

Netværksanalyserne i kapitel 4 og 5 er interessante – ikke blot metoderne i sig selv, men også konklusionerne. Som læser sidder man dog tilbage med fornemmelsen af, at forfatterne godt kunne komme endnu mere i dybden i den kvantitative del.

 En akademisk bog til de samfunds- og historieinteresserede
Bogens grundlæggende præmis er, at magt udøves, koncentreres og afspejles i organisatoriske og institutionelle netværk – derfor spiller netværksanalyserne en afgørende rolle. Som læser overbevises man af den saglige argumentation for metodevalg.

Men man sidder stadig lidt tilbage med en fornemmelse af, at man ikke har fundet den fulde sandhed om CBS’ magt. For kan man virkelig kortlægge magt ved at kigge på offentligt tilgængeligt data, eller er der relationer af betydning, som ikke kommer med?

Sproget er en anelse akademisk, og der bruges meget energi på uddybende redegørelser af metoder.

Bogen henvender sig primært til CBS-alumner med samfunds- og historieinteresse og personer fra uddannelsessektoren.

Anmeldelsen er skrevet af Kasper Wittrup, H&B | Hildebrandt & Brandi