esi

Kultur

Ny bog guider til at styrke innovationen i din virksomhed

Ønsket om at få innovation til at gennemsyre hele virksomheden ædes oftest op af virksomhedskulturen og de mange tiltag forbliver døgnfluer. Ifølge ny bog gør organisationer, hvad de altid har gjort – hurtigere, bedre og billigere. Skal det ændres, skal stærke kræfter evne at gå imod vaner, strukturer, normer, hierarkier. Det giver bogen gode råd til, men det er en rodet forestilling.

Evnen til at innovere er evnen til at overleve. Det har de fleste virksomheder indset. Evnen til at forudse, til at udvikle nye forretningsmodeller, nye produkter, nye markeder, nye partnerskaber er afgørende i en verden, som forandres i stadig højere tempo, og hvor sigtbarheden er lav.

Covid-19-pandemien har lært os det på den hårde måde. Med ét slag ændrede vilkårene sig, og der skulle tænkes nyt i en fart. Var man ikke allerede digitalt parat, så blev man det på den hårde måde. Meget er vendt på hovedet, og kun de mest innovative virksomheder ser nye veje frem.

Scott D. Anthony og hans tre medskribenter kommer alle fra konsulentvirksomheden Innosight. Scott D. Anthony er en erfaren bogskribent, han har skrevet en række bøger om innovation og innovative processer i virksomheder, og forfatterkollektivets store praktiske erfaringer kommer læseren til gode via de mange virksomhedsnære eksempler.

Deres ambition er at fortælle om virksomheder, hvor innovation gennemsyrer hele virksomheden på samme naturlige måde som det at spise og sove. Deraf bogens titel: ‘Eat, sleep and innovate – How to make creativity an everyday habit inside your organization’.

Boganmeldelse

Titel: EAT, SLEEP, INNOVATE
Af: Scott D. Anthony m.fl.
Forlag: Harvard Business Review Press
Sprog: Engelsk
Sideantal: 256
Pris: 245 kroner
ISBN: 978-I-63369-837-6
2 af 6 stjerner

Der er mange barrierer for innovation

Citatet fra den kendte ledelsesforsker Peter F. Drucker ”organizational culture eats strategy for breakfast, lunch and dinner” gælder også i forhold til innovation.

Bogen er delt op i to halvdele. Den første del adresserer netop kulturdelen i organisationer. Den anden del er fyldt med værktøjer. Indledningsvis bringes i del 1 eksempler på, hvorfor innovationsevne i virksomheder er en stor fordel – også for bundlinjen. Men hvorfor er det så svært at få innovation til at være en naturlig del af hverdagen?

Mange erhvervsledere er valfartet til konferencer om innovation, har besøgt innovative virksomheder og Silicon Valley – har set, hvad der skal til.

Men langt de fleste må sande, at det er svært at få innovation til at blive en reel del af hverdagen i egen virksomhed, selv om man prøver på mange forskellige måder: innovationsprogrammer, innovationslabs i eller uden for virksomheden.

Ønsket om at få innovation til at gennemsyre hele virksomheden ædes oftest op af virksomhedskulturen, og de mange tiltag forbliver døgnfluer. Ifølge bogen gør organisationer, hvad de altid har gjort – hurtigere, bedre og billigere.

Skal det ændres, skal stærke kræfter evne at gå imod vaner, strukturer, normer, hierarkier – og skabe en ny virkelighed og en ny kultur med nye vaner, hvor der er fokus på innovation. Det handler om ny adfærd i en ny kultur. Det er en lang og besværlig rejse, hvor der skal vilje bag – på alle niveauer.

Bogen giver masser af eksempler på, hvordan det kan gøres, og ikke mindst hvad der skal til. Der skal graves dybt i virksomhedens kultur, i de ubevidste antagelser, i gamle vaner, i magtstrukturer, i ledelsesfilosofien, i værdier. Der skal vilje bag fra øverste ledelse, hvis innovation skal blive en naturlig del af virksomhedens dagligdag.

Bogens mange eksempler er ikke lige til at tage ned af hylden og så implementere. De præsenteres noget ustruktureret. Man kan få inspiration og forståelse for dybden i omstillingen, men det er ikke en gør det selv-bog. Snarere kan man blive lidt forvirret og opgivende.

Hvad gør de bedste bedre?

Bogen er både i første og anden del fyldt med masser af virksomhedscases, DBS (en stor bank i Singapore), Amazon, Google, Spotify, Danfoss – det vrimler med eksempler på, hvad de bedste gør bedre. Men det er svært at få bundet alle de gode ideer sammen til noget, man selv kan anvende som leder, hvis man gerne vil skabe en innovationskultur. Det stritter lidt i alle retninger.

Værktøjsdelen i del to af bogen kan man plukke i, hvis man har erfaring med at drive forandringsprocesser. Men en læring tager man med: Det er ikke nok at være åben for nye ideer, at introducere en innovationsstrategi eller at nedsætte et kreativt team.

Der skal noget helt anderledes og mere fundamentalt til, hvis innovation skal være en del af virksomhedskulturen. Så skal der tages fat om nældens rod. Alle processer i virksomheden skal gennemgås, renses op, og overalt skal der tænkes innovation ind i hverdagen. Der skal arbejdes med vaner og adfærd hos hver enkelt medarbejder – høj som lav. I bogen kan du med lidt held finde et par ideer eller værktøjer, som du kan starte med.

Man kan hente inspiration

Bogen bringer ikke revolutionerende nyt, hvis man har erfaring med at arbejde med innovationsprocesser, men man kan lade sig inspirere fra de mange værktøjer og virksomhedscases, som bogen vrimler med.

Den er hurtigt læst, men sværttilgængelig. Det er svært at få styr på struktur, budskaber og læring, det er fristende at give op undervejs. Den er skrevet i et let sprog, men den springer rundt fra opsamling af budskaber til cases og værktøjer. En noget rodet forestilling. Heldigvis er der opsamling efter hvert kapitel, så man igen får overblikket.

Målgruppen er ledere, der gerne vil forstå, hvilke barrierer der kan være i virksomhedskulturen for at få innovation til at blive en del af virksomhedens dna.

Men du skal være modig, hvis du går om bord i bogen. Den hvirvler mere støv op, end måske godt er.

Af Lilian Mogensen, professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver, tidl. koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark