finanssektorenshus6

Inside story

Breaking: Finansrådet og Realkreditrådet fusionerer og bliver til Finansdanmark

Nu går to af de mest magtfulde organisationer på finansområdet sammen og danner Finansdanmark, afslører InsideBusiness. Nykredit-direktør Michael Rasmussen bliver ny formand for super-organisationen

En længe ventet, men historisk fusion på finansområdet bliver i morgen en realitet, når Realkreditrådet og Finansrådet fusionerer og bliver til en ny magtfuld brancheorganisation med navnet Finansdanmark, der skal varetage finanssektorens interesser på tværs af både bank og realkredit.

Det er en kabale, der har været længe undervejs, og nu endelig går op under Finansrådets direktør Ulrik Nødgaard, der bliver direktør for den nye interesseorganisation. Det erfarer InsideBusiness fra centralt placerede kilder. Den nye vicedirektør for Finansdanmark bliver Realkreditrådets mangeårige direktør Ane Arnth Jensen.

Den mindre organisation Realkreditforeningen under Finansrådet bliver fusioneret ind i den nye størrelse. Fusionen bliver dermed et farvel til mange af de mærkværdigheder, som tidligere har præget realkreditten og bankerne, der ikke altid har haft fælles interesser.

Hidtil har Nykredit/Totalkredit sammen med DLR Kredit og BRFKredit udgjort Realkreditrådet, men med overgangen til den nye superorganisation slutter det altså, hvorefter alle realkreditinstitutters interesser skal varetages af Finansdanmark eller rettere sagt af Realkreditrådet, som bliver et papirorgan under den nye organisation.

Ny formand bliver Michael Rasmussen

Kabalen betyder også skiftetid på allerhøjeste niveau. For også i bankernes tungeste ledelsesorgan, Finansrådet, er der skiftetid. For det bliver fra og med Finansrådets årsmøde mandag Nykredits direktør Michael Rasmussen, der bliver formand for organisationen for en toårig periode.

Næstformænd bliver Tonny Thierry Andersen fra Danske Bank og Peter Lybecker fra Nordea. Således løses en anden af sektorens genvordigheder, fordi man har søgt efter en ny formand for Finansrådet, hvor Tonny Thierry Andersen sidder på sidste vers.

Det går på skift, og der har været nogen tvivl om, hvorvidt Nordea-direktør Peter Lybecker skulle have posten. For fra årsskiftet skifter Nordea Danmark til at blive en filial under det svenske moderselskab Nordea, og så er det ikke så hensigtsmæssigt, at Nordea sidder som formand for det danske Finansrådet fremover.

Med fusionen sker der samtidig det, at DLR Kredit kommer med i Finansrådets bestyrelse, fordi man er det eneste tilbageværende selvstændige realkreditinstitut efter Jyske Bank købte BRFKredit. Netop denne transaktion har således også været med til at skubbe den nye organisation i mål.

Adressen for Finansdanmark bliver i Amaliegade 7 i Finanssektorens Hus, hvor Finansrådet i dag har sit hovedsæde. Nyheden er næppe godt nyt for alle medarbejderne i Finansrådet og Realkreditrådet, der flytter fra Nybrogade 12 i Zieglers Gaard. For fra sidstnævnte skal 30 medarbejdere flyttes ind i Finansdanmark, og besparelser på medarbejderstaben er også en del af øvelsen. Man håber således på at kunne spare 70-80 pct. af omkostningerne ved at drive Realkreditrådet.

Det er heller ikke gode nyheder for de medarbejdere, som er ansat i Realkreditforeningen. Her sidder syv medarbejdere.

Internationalt fokus

Både Realkreditrådet og Finansrådet er i dag repræsenteret i Bruxelles. Og her kan man også spare ved at lægge de to repræsentationer sammen. Den internationale interessevaretagelse har været i fokus på finanssektoren i en årrække og ventes at være det også i årene fremover.

Gennem de sidste mange måneder har der været en voldsom udskiftning af medarbejdere fra Finansrådet, hvor mange har valgt at søge nye græsgange. Det gælder f.eks. tidligere vicedirektør Louise Mogensen, som er blevet direktør for Foreningen Nykredit og cheføkonom Niels Storm Stenbæk, der er skiftet over som cheføkonom hos Finanstilsynet.

Den erfarne bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet er grundlæggende positiv den nye fusion:

”Det er da en god ide, at man kan stå sammen om fælles løsninger. Det gør, at man nemmere kan komme igennem. En samlet realkredit og banksektor er vigtig for hele det finansielle Danmark. Så de også kan sende afbalancerede svar til det politiske miljø.”

Lars Krull peger også på, at der kan have været uenigheder i bredt i sektoren.

”Realkreditten er vigtig for hele Danmark. Man skal huske, at Nykredit er den største pengeudlåner, og det er vigtigt, at vi ikke har en finansstemmer, der går hver sin vej,” siger Lars Krull.

Hele manøvren ventes offentliggjort på et pressemøde torsdag formiddag, erfarer InsideBusiness.