bog 29

Kultur

Fremragende bog om verdens udfordringer

Hvis du kan nikke ja til følgende spørgsmål: Er du tilhænger af et stærkt demokrati? Er du tilhænger af principperne i kapitalisme? Og er du bekymret for den vækst i uligevægt, der ses globalt? Så er læsning af denne bog et must for dig. En tour de force gennem måden, hvorpå vi i dag tænker økonomi og vækst.

Bogen ‘When More Is Not Better – Overcoming America’s Obsession with Economic Efficiency’ er skrevet af Roger L Martin. Nogle læsere kan måske huske Martin som medforfatter til en de bedste strategibøger, der er skrevet, nemlig ’Playing to win’ – hvis ikke, så læs den.

Roger L. Martin er professor fra University of Toronto og er flere gange kåret som en af verdens bedste ledelsestænkere. Han er stærk på de områder, der handler om virksomhedernes rolle i samfundet, social responsibility og design thinking. Roger Martin brænder især for, hvordan virksomheder og borgere kan fremme balance i samfundet eller det modsatte ved at tage ansvar for de mange frem for de få.

Martin tager udgangspunkt i begrebet demokratisk kapitalisme, og hvordan vi udnytter modeller til alles bedste og ikke kun for de få.

Boganmeldelse

Titel: When More Is Not Better – Overcoming America’s Obsession with Economic Efficiency
Af Roger L. Martin
Forlag: Harvard Business Review Press. 29. september 2020
Sprog: Engelsk
Sideantal: 272
Pris: 30 USD
4 af 6 stjerner
ISBN13: 9781647820060

Fra normalfordeling af goder til en Pareto-fordeling af goder

Bogen er bygget omkring to hovedafsnit: Første del ’Problem’, anden del ’Løsning’. Hvor svært kan det være.

Men indholdet, argumenter og historie gør bogen virkelig spændende. Har man bare et gram af interesse for samfunds- og virksomhedsøkonomisk historie, er det blændende.

Afsnittene danner grundlag for en afdækning af, hvorfor tilstandene er, som de er. Formuer er ikke længere normalfordelt (få fattige, mange middelklasse, få rigtig velhavende), men derimod fordelt efter en Pareto-fordeling, hvor en meget lille del af samfundet sidder med størstedelen af alle værdier.

Det får en voldsom indflydelse på samfundets og virksomhedernes robusthed. Modstandsdygtigheden er blevet væsentlig mindre, og dermed er vi som samfund blevet skrøbeligere. Spændende og tankevækkende læsning.

I afsnittet om løsninger kommer forfatteren hele vejen rundt for at beskrive, hvad vi kan gøre for at få vendt udviklingen. Hvordan sikres balance i det amerikanske system? Her er forslag og argumenter for hvad ledere, politikeren, uddannelsessystemet og borgeren kan gøre.

Man bliver klog af at læse denne bog

Fokus på samfundsøkonomi forklaret gennem simple eksempler. Masser af historie for at forstå, hvorfor økonomien er havnet, hvor den er. Masser af refleksioner over, hvad det betyder for den enkelte virksomhed og den enkelte amerikaner. Denne bog har givet masser af stof til eftertanke.

I modsætning til mange andre udgivelser fra Harvard Business Review (HBR) er denne bog en anelse mindre læsbar, lidt mindre tilgængelig. Og den mangler de klassiske HBR-elementer såsom sammenfatninger, tjeklister og selvevalueringer, men det lægger stoffet jo egentlig heller ikke op til

Jeg giver bogen 4,5 stjerner og runder ned til 4. Fantastisk spændende fortælling om de mekanikker, der gør økonomien og samfundet skrøbeligere og skrøbeligere. Især set i forhold til en økonomis mulighed for at være robust i en pandemisituation er bogen en tankevækkende refleksion.

Læs den i pandemiens skygge.

Af Søren Strunk-Sørensen, sss@hildebrandtbrandi.com