inside1 supersherif

Inside story

Mød Danske Banks supersherif

Hele banksektoren med Danske Bank i spidsen udfordres af nye regler for, om kunderne og banken nu også overholder lovgivningen. Danmarks mest komplekse complianceopgave ligger på skuldrene af 41-årige Anders Meinert Jørgensen, group compliance officer i Danske Bank.

”Der er en grund til, at alle, der arbejder med hvidvask, ser trætte ud og gerne ti år ældre ud, end de er. For opgaven kræver en fokuseret og vedvarende indsats og kan være ret smertelig.”

Ikke at Anders Meinert Jørgensen ser specielt træt ud, mens han fremlægger Danske Banks strategi for at overholde alverdens lovgivningskrav inden for alle bankens forretningsområder på en konference om compliance hos PwC.

Anders Meinert Jørgensen er Danske Banks supersherif. Manden, der sørger for, at banken selv og Danske Banks kunder i Norden og Irland overholder lovgivningen, når de bruger banken.

Ikke alene er det en kæmpe opgave. Det er også en opgave, hvor sandsynligheden for at få ros er alt andet end høj. For med til jobbet hører at udvælge de bankkunder, som skal undersøges nærmere og eventuelt overgives til efterforskning hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvis der foregår mistænkelige transaktioner via deres bankkonti. De kunder er næppe tilfredse, når banken ringer og stiller mærkelige nærgående spørgsmål:

“Det kan opleves som rigtig træls for kunden, at banken stiller de her spørgsmål, men vi skal spørge ind til og monitorere højrisikokunder yderligere. Spørge, om du stadig har det sommerhus i Thailand, og hvorfor du sender penge derned? Eller spørge, hvor de penge kommer fra. Har du arvet dem? Det vil vi gerne have dokumentation for.”

danskebankfacade

Samtidig holder Finanstilsynet nøje øje med håndteringen af de strengere regler for hvidvask, som trækkes ned over bankvæsenet i disse år. Det har allerede kostet Nordea en millionbøde, og Danske Bank blev i foråret politianmeldt for ikke at have haft styr nok på håndteringen af såkaldte korrespondentbanker.

Næste runde er EU’s hvidvaskdirektiv nr. 4, som skal implementeres i dansk lovgivning i år. I den forbindelse pålægges bankerne at holde særligt øje med såkaldt politisk udsatte politikere og embedsmænd samt deres børn, ægtefæller og samarbejdspartnere, som beskrevet i InsideBusiness denne uge. Så regelmøllen fortsætter med at kværne for fuld kraft.

Du kan ende som højrisikokunde

I Danske Bank handler kontrollen billedlig talt om at dele kunderne op på paller. Den første og langt den største palle har mindre risiko for at gennemføre mistænkelige eller uforklarlige transaktioner. Den anden og meget mindre palle består af såkaldt højrisikokunder, som Danske Bank bruger mere energi på.

“Vi skal have styr på den palle, ellers har vi ikke styr på de eventuelle nåle i vores høstak. Finder vi nålene, så videregiver vi dem til politiet. Og finder vi nogle af de her nåle på vej ind i banken, så siger vi nej tak og rapporterer det til politiet.”

Den anden store opgave er at kontrollere mod terrorfinansiering, som EU efter de senere års terrorangreb nu har meget fokus på.

”Det er straks mere kompliceret, fordi terrordelen ofte er finansieret af mange små beløb. Så det kræver et vist kendskab til kunden at opdage det.”

Flygtninge kan være et problem

Det bliver ikke nemmere af, at der i disse dage strømmer mange flygtninge til landet. De skal også have en NemKonto i banken for at kunne få udbetalt offentlige ydelser med mere.

”Der kan være modsatrettede interesser. Både i lovgivningen og etisk har alle jo ret til en bankkonto, for ellers er det jo svært at fungere i det moderne samfund. Men man kan godt have en konto i Danmark, hvor man ikke må overføre penge til udlandet. På den måde kan man begrænse risikoen og sørge for, at folk ikke bliver ekskluderet fra systemet.”

Men er der ikke en etisk grænse for, hvor meget Danske Bank skal overvåge kunderne?

“Det er en balancegang – og der er en grænse. Basalt set bryder vi os ikke om, at kunderne har ulovlige aktiviteter eller vasker penge hvide. Derfor udtrykker det ikke alene et ønske om at overholde lovgivningen, men også et ønske om at dæmme op for hvidvask og terrorfinansiering.”

Også handelsembargoer ligger under Anders Meinert Jørgensens område. Det kræver f.eks. et stort arbejde at undgå ulovlige pengeoverførsler fra Danmark til Rusland. Samtidig ændres tingene løbende i takt med storpolitikkens udvikling. Så nu er Iran og Cuba f.eks. ved at være fri for sanktioner.

danske bank marmor

 

I Danske Bank refererer complianceafdelingen direkte til cfo-funktionen. Ellers kunne man sagtens have lagt den 100 medarbejdere store afdeling direkte under bankens ceo Thomas Borgen eller under bankens cro.

For Anders Meinert Jørgensen har meget andet at tage sig til end at kontrollere kundernes transaktioner for hvidvask og terrorfinansiering. Hans complianceafdeling har også ansvaret for at undersøge, om banken overholder andre krav til forretningsdriften:

“Vores compliancestrategi hænger tæt sammen med Danske Banks vision om at være the most trustet financial partner. Vi skal binde compliance sammen med kerneværdien integritet og dermed give kunderne en fair behandling. Det gør, at vi kan skabe højere kundetilfredshed.”

Eksempelvis ved at kontrollere, om bankens investeringsprodukter holder, hvad de lover kunderne.

“Det nytter ikke, at vi tager et investeringsprodukt, som spekulerer i udviklingen i brasilianske real og olieprisen, og anbefaler det til en 90-årig med en lav risikoprofil.”

Billedtekst: Anders Meinert Jørgensen har arbejdet i Nordea blandt andet i New York med ansvar for bankens erhvervskunder i Nordamerika og Canada.

Blå bog

Anders Meinert Jørgensen, 41 år.

2014: Ansat som group compliance officer i Danske Bank med ansvar for bankens compliance i alle lande og i alle datterselskaber

1998-2014: Ansat i Nordea med en række forskellige opgaver, f.eks. som ansvarlig for danske erhvervskunder i USA og Canda  og for bankens operational risiko og complianceafdeling i Stockholm.

HD og cand.merc. fra CBS samt reserveofficer ved ingeniørtropperne.

Bor med familien med Østerbro. Fritiden går med sport og de to børn.