Peter Nyholm

Redaktørens analyse

Nykredit risikerer dyrt politisk indgreb

I kulissen føres et vigtigt slag om konkurrencen eller måske snarere manglen på samme på realkreditområdet. Nykredit fik erhvervs og vækstminister Troels Lund Poulsen til at sætte udvalgsarbejdet i gang, da man under stor folkemodstand hævede priserne først på året. Siden er problemstillingen kun blevet mere relevant efter Danske Banks Realkredit Danmark og Nordea Kredit er fulgt med op på realkreditlån.

Det store spørgsmål er, om der vil være politisk vilje et hårdt indgreb mod realkreditsektorens og bankernes favorisering af egne produkter i bankerne, som beskrevet i InsideBusiness. Sker det, kan børsaktuelle Nykredit blive udsat for en alvorlig lovgivningsmæssig røffel. For tør politikerne at tvinge bankerne til at have flere realkreditudbryderes produkter på hylderne, så vil det være et ødelæggende slag mod hele Nykredits salgsstruktur i Totalkredit-samarbejdet.

Lobbyister råber højt

Samtidig står finansverdenens lobbyister og råber højt om deres udfordringer. Senest om nye og strammere krav til kapitalens størrelse fra Basel komitéen. “Basel-krav koster danske banker og realkreditinstitutter 130 mia. kr.” hed det i overskriften  på den pressemeddelelse, sektoren i fællesskab sendte ud i går. Men nu er der tale om en buffer, og altså ikke noget som koster direkte bankerne noget, om end det selvfølgelig vil gøre det dyrere at låne penge ud, hvis bankerne tvinges til at binde mere kapital pr. lån.

Det er interessant at se på afsenderne i denne lobbysag. Her er realkreditselskaberne og bankerne altså gået sammen om at sige til offentligheden, at priserne skal op. “Det vil simpelthen blive dyrere at låne for både private og virksomheder,” lød det i direkte citat fra direktør Ulrik Nødgaard fra bankernes organisation Finansrådet, som får opbakning fra både Realkreditrådet og Realkreditforeningen.

Men må man godt det sige fra flere brancheorganisationer, som repræsenterer stort set al långivning i Danmark, at nu skal det være dyrere at låne? Det er ikke så længe siden at de danske konkurrencemyndighederne netop skærpede reglerne for brancheorganisationers måde at omtale potentielle prisstigninger på. Og hvorfor er det selvskrevet, at det altid er kunderne, der skal betale?

Garvet realkreditboss ude med riven

Samme brancheforeninger er tungt repræsenteret i det føromtalte regeringsnedsatte udvalg, som skal se nærmere på mobiliteten på realkreditmarkedet. Her sidder også eksperter, Dansk Industri og repræsentanter for det offentlige, og så selvfølgelig den garvede, men nu pensionerede Sven Holm som er ude med riven efter netop bankverdenens sammensmeltning med realkreditten. Han lægger op til, at bankerne skal tvinges til at tilbyde realkreditlån fra flere forskellige udbydere, og der er nogen støtte til hans vidtgående indvending.

Bankverdenen vil kæmpe imod med næb og klør med modspørgsmålet – skal en Volvo forhandler nu tvinges til at sælge andet end Volvoer? Det vil næppe blive nemt at presse et så vidtgående forslag igennem. I stedet vil lobbyisterne i udvalget tale om prisportaler og ret ligegyldige informationer om kursskæringer og evt. at lempe forsvindende små flyttegebyrer.

Men forløbet viser, at realkredittens forretningsmodel hurtigt kan komme under pres, hvis myndighederne altså ønsker det.