boggen

Kultur

Sådan skaber man en effektiv interesseorganisation

Hvordan skaber man en effektiv interesseorganisation, når dens medlemmer agerer fuldt rationelt. Ja, det kunne lyde som et spørgsmål fra en forelæsning i mikroøkonomi på CBS, men er imidlertid spørgsmålet, som Thomas Torp rejser i sin bog ’God organisationsledelse’.

Ikke at spørgsmålet bliver stillet så kort og klart i bogen, men det er det grundlæggende spørgsmål, som Thomas Torp rejser, når han argumenterer for, at interesseorganisationer i fremtiden bliver nødt til ikke blot at tænke politisk og interessebaseret. Nej, der skal også tænkes i forretning.

Det, der gør besvarelsen af spørgsmålet særlig interessant, er, at Thomas Torp kender organisationsverdenen ganske godt indefra, som direktør for Grakom – en arbejdsgiverforening i den grafiske branche.

Boganmeldelse

God organisationsledelse
Af Thomas Torp
Forlag: Grakoms Forlag
Sideantal: 208
Pris: 299 kroner
ISBN13: 9788797266106
Fire af seks stjerner
Anmeldt af James Høpner, efteruddannelseschef, PLO

Det er en bog, som er anderledes i sin tilgang til ledelse af interesseorganisationer, som ellers ofte bliver defineret som noget med fællesskab, solidaritet og klassekamp.

I denne bog er der mere business end pleasure. Bogen består af 12 kapitler. Man kommer vidt omkring fra det store samfundsmæssige perspektiv til de helt konkrete ledelsesmæssige greb, som det kræver at være interesseorganisation i en ny tid, hvor medlemmerne ikke blot melder sig ind, fordi alle andre også gør det. Medlemmerne bliver i dag, kun så længe der er gode rationelle grunde til det.

Der argumenteres klart og enkelt, og der er enkle og letforståelige modeller, der understøtter dette undervejs.

Organisationer med gode sager har det nemmere

I bogens femte kapitel præsenteres eksempelvis en enkel model for organisationers forhandlingsplatform. En platform, der består af troværdighed, synlighed og betydning.

De to førstnævnte er i et vist omfang op til organisationerne selv, hvorimod det med betydning ikke altid er noget, man selv kan gøre så meget ved. Nogle organisationer har bare nogle bedre sager end andre. For eksempel har Ældre Sagen og Kræftens Bekæmpelse ofte en lettere sag end tobaksindustriens sammenslutninger.

Enkeltheden ser man også i kapitel 9 om organisationsledelse egenskaber og kompetencer. Her foldes en interessant diskussion ud om, hvad organisationer skal være orienteret mod. Er det forretningen, foreningen eller det politiske, man er orienteret mod. Forfatteren hævder, at god organisationsledelse formår at være orienteret mod alle tre dele og kan finde en god balance mellem dem.

Til at samle op på det hele afsluttes bogen med 10 enkle bud på god organisationsledelse. Grundlæggende handler disse bud om at erkende den nye virkelighed for interesseorganisationer, være fokuseret og udøve kompetent ledelse.

Et ret klassisk erhvervsøkonomisk mindset, der som sagt er et stykke fra den mere folkelige brede tilgang, som nok har præget mange skriverier om interesseorganisationer.

Det er ikke en forskningsbaseret bog, men en bog skrevet af en praktiker. Det er forfatteres egne refleksioner, og en af de gennemgående mønstercases er Grakom, som han som sagt selv er administrerende direktør for.

Det er en direktørs fortælling om, hvordan han forsøger at lede en interesseorganisation så effektivt så muligt i et marked, hvor medlemmerne hele tiden vurderer, om medlemsskabet er et godt og rationelt valg for dem.

Lidt nedladende tone til tider

Til trods for at man ikke kommer helt tæt på og bag om de svære beslutninger, så er det en nærværende bog i forhold til ledelse af interesseorganisationer.

Desværre er der steder, hvor forfatteren forsøger at hente billige point, som svækker troværdigheden. Eksempelvis når han ret skråsikkert hævder, at man i den offentlige sektor ikke er så optaget af økonomi og effektivitet.

I det hele taget er der en lidt nedladende tone over for dem, der arbejder i organisationer for sagens skyld.

Bogens publikum er nok en ret snæver kreds, men kan nok give inspiration her. Som almen ledelsesbog mangler man nuancer og perspektiv og særlig dybde og kritisk refleksion over de mange hensyn og balancer, der kræves i en tid, hvor kunder og medlemmer ikke blot bliver, fordi de plejer at blive.

Anmeldt af James Høpner, efteruddannelseschef, PLO