Kasim Kutay

Inside story

Stjernekøbmand skal genrejse landets største pengetank, Novo A/S

Novo A/S’ nye topchef, Kasim Kutay, får til opgave at investere 5-10 milliarder kroner årligt, hvoraf en stor del skal være i udenlandske virksomheder inden for medicinalindustrien. Samtidig skal den erfarne virksomhedskøbmand give Danmarks største pengetank mere gennemslagskraft over for pengemaskinen Novo Nordisk.

Den erfarne virksomhedskøbmand Kasim Kutay skal som kommende direktør i Danmarks største pengetank, Novo A/S, sætte gang i en storstilet offensiv uden for landets grænser.

Pengetanken, der blandt andet ejer aktier i giganterne Novo Nordisk og Novozymes, har et mål om at investere omkring 10 milliarder kroner årligt i især udenlandske virksomheder de kommende år med henblik på at forrente den enorme formue på 300 milliarder kroner, som Novo A/S sidder på, og som alene sidste år voksede med 15 milliarder kroner.

Netop Kasim Kutay har arbejdet tæt sammen med Novo siden slutningen af 1990’erne, hvor han var leder af farmadivisionen i den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley. Han har således et indgående kendskab til både Novo Nordisk og den europæiske medicinalindustri.

Netop de kompetencer skal Kasim Kutay nu bruge til at hjælpe Novo A/S med at finde egnede investeringer uden for landets grænser.

”Vi skal investere 5-10 milliarder kroner årligt de kommende år, og vi ser gerne, at en stor del af de penge også investeres uden for landets grænser, eksempelvis i USA eller Europa. Set i det lys passer Kasim Kutay perfekt til os, da han har et indgående kendskab til sundhedssektoren og samtidig er vant til at lave store transaktioner,” siger Sten Scheibye, formand for Novo A/S.

Kasim Kutay har siden 2009 været en del af ledelsen i investeringsbanken Moelis, hvor han blandt andet har arbejdet tæt sammen med Novo Nordisk og finansdirektør Jesper Brandgaard.

Ansættelse af Kasim Kutay ses af en række branchekendere også som et klart signal fra Novo A/S’ side om, at man nu vil til at agere langt mere aktivt og indgå flere partnerskaber med eksempelvis kapitalfonde og andre investorer.

”Vores mål er at komme i kontakt med mange virksomheder langt tidligere i processen. Vi vil gerne i direkte dialog med store solide danske virksomheder, hvor stifterne kan se det fornuftige i at få os ind som en langsigtet investor, eksempelvis som alternativ til en børsnotering,” siger Sten Scheibye og peger på, at det især bliver pengekassens investeringer i store virksomheder, der vil være fokus på i den kommende tid.

Eivind Kolding var reelt ikke den rette mand til at styre Novos investeringer. Foto: PR

Eivind Kolding var reelt ikke den rette mand til at styre Novos investeringer. Foto: PR


Den forkerte mand

Som Danmarks største pengetank burde Novo A/S både være en kendt og respekteret investor. Sådan er det imidlertid ikke.

Både i offentligheden og internt i Novo Nordisk har den passive pengetank gennem mange år haft et ry som en lidt søvnig størrelse, der hverken havde meget at byde ind med i forhold til investeringer eller input til Novo Nordisk, som topchef Lars Rebien Sørensen har drevet med stor succes.

Oprindelig troede Novo A/S, der takket være aktieposter i Novo Nordisk og Novozymes kan kalde sig Danmarks største pengetank, at man med tidligere Danske Bank-direktør Eivind Kolding havde fundet manden, der både kunne føre en ny investeringsstrategi ud i livet og samtidig give Novo-direktionen noget modspil i diabetesgigantens bestyrelse.

I begge henseender kom Kolding imidlertid til kort, hvilket resulterede i en fyring for snart et halvt år siden. Efterfølgende hyrede Novo-bestyrelsen med formand Sten Scheibye i spidsen den erfarne medicinalheadhunter Tobias Petri fra Stencer Stuart til at finde en direktør, der kunne give Novo A/S den pondus, pengetanken har manglet under den mangeårige topchef Henrik Gürtler og siden Eivind Kolding.

Ansættelsen af Kutay skal derfor ikke ses som et signal om, at Novo A/S ændrer sin strategi markant. Tværtimod skal det tolkes sådan, at Novo egentlig er ganske godt tilfredse med den strategi, man nedfældede for et par år siden. Problemet var blot, at Eivind Kolding var fejlcastet som manden, der skulle føre strategien ud i livet.

Novo har blandt andet investeret i biotekselskabet Symphogen. En investering som Jess Søderbergs søn Christoffer har ansvaret for. Foto: Symphogen

Novo har blandt andet investeret i biotekselskabet Symphogen. En investering som Jess Søderbergs søn Christoffer har ansvaret for. Foto: Symphogen


Svært at finde investeringer

Novo A/S har under den tidligere Mærsk- og Danske Bank-chefs ledelse nemlig haft særdeles vanskeligt ved at finde tilstrækkeligt med spændende investeringer. Man er ganske vist gået ind som storaktionær i den kriseramte ingeniørkoncern FLSmidth og har købt aktier i ejendomskæmpen Dades, men de to investeringer er nogle af de eneste, Novo har kastet sig over de senere år.

I år har Novo købt en del af amerikanske ERT sammen med kapitalfonden Nordic Capital, ligesom man tidligere i år forsøgte at overtage Danmarks Skibskredit sammen med kapitalfonden Axcel.

Netop samarbejdet med kapitalfonde skal fremover være en integreret del af Novo A/S. Det er simpelthen altafgørende for, at pengetanken kan nå sit ambitiøse mål om at investere for op imod 10 milliarder kroner årligt.

”Vi ser en stor værdi i at gå sammen med eksempelvis en kapitalfond eller andre langsigtede investorer. I en tid, hvor der er stor rift om de gode virksomheder, er det for os en måde, hvorpå vi kan komme i betragtning flere steder,” siger Sten Scheibye.

Blå Bog: Kasim Kutay

Kasim Kutay er 51 år og blev uddannet økonom fra London School of Economics (LSE) i 1987.

Fra 1989 til 2007 var Kasim Kutay ansat i investeringsbanken Morgan Stanley, hvor han blandet andet arbejdede tæt sammen med den danske erhvervsmand Christian Dyvig.

Kasim Kutay var i sine sidste år i Morgan Stanley øverste ansvarlig for bankens medikoaktiviteter i Nordeuropa og havde derfor et tæt samarbejde med blandt andet Novo Nordisk, Lundbeck og William Demant.

Efter to år som partner hos SUN Group Advisors kom Kasim Kutay i 2009 til den specialiserede investeringsbank Moelis, hvor han var med til at opbygge bankens fokus på farmaindustrien.

Fokus på store investeringer

Især har det vist sig vanskeligt for Novo A/S at finde større investeringer, der matcher pengetankens ønske om at fokusere på investeringer på mindst 2 milliarder kroner.

Dem er der nemlig ganske få af herhjemme årligt, og derfor vil Novo nu i stigende grad søge uden for landets grænser for at finde netop de virksomheder. Samtidig vil man brede sit fokus en smule mere ud, så man ikke længere primært blot jagter medicinalvirksomheder, men også selskaber i medikoindustrien samt virksomheder, der er underleverandører til eksempelvis farmaindustrien.

Ud over Kasim Kutay kommer Novos nuværende chef for større investeringer, Michael Shalmi, til at spille en nøglerolle i jagten på de store solide selskaber. Samtidig har Novo tidligere i år hyret forhenværende Mærsk-reder Jess Søderbergs søn Christoffer Søderberg til at understøtte den del af Novos forretning. Søderberg har tidligere blandt andet været chef for opkøb i Falck, hvor han dog ifølge InsideBusiness’ oplysninger forlod virksomheden efter en række uenigheder med topchef Allan Søgaard Larsen om direktørens opkøbsstrategi, der ikke altid har været lige succesfuld.

Nu skal han imidlertid hjælpe Novo A/S i jagten på de større investeringer i en tid, hvor der er hård kamp om de gode solide selskaber fra ikke blot kapitalfonde og pensionskasser, men også fra andre af landets bugnende pengebank såsom Lego-familiens Kirkbi, Lundbeckfonden og flere andre.

Ikke det bedste forhold

Ud over at håndplukke de rette opkøb har der i Novo A/S også været akut behov for en stærk person, der kunne gøre pengetankens indflydelse gældende i børsnoterede Novo Nordisks bestyrelse.

Forholdet mellem de to giganter har nemlig ikke altid været det varmeste. Hos især diabeteskæmpen har man i mange år set sin ejer som en noget søvnig organisation, der mest af alt lever godt af de penge, Novo Nordisk-folkene på daglig basis knokler for at hente hjem til Bagsværd. Det har ved flere lejligheder været åbenlyst, især til bestyrelsesmøderne i Novo Nordisk, hvor ejeren gennem mange år har været repræsenteret med et par pladser omkring bordet.

Novo A/S i form af først Henrik Gürtler og siden Eivind Kolding har dog ifølge flere kilder med indgående kendskab til de interne forhold i Novo Nordisk haft særdeles svært ved at trænge igennem til Novo Nordisk. Ikke blot fordi Novo ikke anser sin ejer for det store, men også fordi især Eivind Kolding havde et meget begrænset kendskab til Novo Nordisks forretning og medicinalindustrien generelt.

Der har således manglet modspil til diabetesproducentens direktører Lars Rebien Sørensen og finansdirektør Jesper Brandgaard, der ved flere lejligheder har været i stand til fuldstændig at pacificere sin egen ejer i de komplekse diskussioner omkring de overordnede linjer i Novo Nordisk.

Kasim Kutay har tidligere haft et tæt samarbejde med Novo Nordisks finansdirektør Jesper Brandgaard. Foto: Novo

Kasim Kutay har tidligere haft et tæt samarbejde med Novo Nordisks finansdirektør Jesper Brandgaard. Foto: Novo

 

Tæt samarbejde med Novos talknuser

Situationen i forbindelse med Novo Nordisks ejerstruktur er lidt af et særsyn i dansk erhvervsliv, hvor flere store virksomheder i dag fortsat har en meget stærk fondsbaseret ejer i ryggen. Det gælder blandt andet medicinalkollegaen Lundbeck, forsikringsselskabet Tryg og ikke mindst A.P. Møller-Mærsk, hvor det er velkendt, at Mærsk-familien har meget at skulle have sagt i forhold til de overordnede strategiske linjer. Med ansættelsen af Kasim Kutay håber Novo A/S imidlertid, at man kan styrke sin svage profil i Novo-regi og dermed styrke sin egen position.

”Vi vil gerne være aktive, ikke blot når det handler om at opkøbe nye virksomheder, men også når det drejer sig om at gøre vores indflydelse gældende i vores porteføljeselskaber,” lyder det fra Sten Scheibye.

Netop Novo A/S’ kommende chef, der tiltræder 1. september, har gennem mange år haft et nært samarbejde med blandt andet Novo Nordisks finansdirektør, Jesper Brandgaard, ligesom han i først Morgan Stanley og siden Moelis ofte rådgav både Novo Nordisk, Novozymes og Novo A/S i forbindelse med større transaktioner.

Det var således også netop Kasim Kutay, der blev håndplukket af Novo Nordisk, da koncernen for en del år siden kiggede på mulighederne for at frasælge sin hormonforretning, det såkaldte HRT.

Spørgsmålet er dog nu, om Kutay trods sine 25 års erfaring med køb og salg i medicinalindustrien også kan varetage rollen som kritisk aktionær i forhold til Novo Nordisk. Med selskabets succes de senere år er ledelsen i Novo Nordisk ikke vant til kritiske røster, og flere kilder peger derfor over for InsideBusiness på, at det bliver en stor opgave for Kasim Kutay at agere objektiv investor over for den succesfulde virksomhed, som han selv har arbejdet tæt sammen med i mange år.

”Jeg anser det ikke for at være et problem. Man er nødt til at kunne skille tingene ad, og det kan Kasim også. Vi har haft et ønske om at få en direktør med et stort kendskab til branchen, og så kan det ikke undgås, at han tidligere har haft interaktion med eksempelvis Novo Nordisk,” siger Sten Scheibye.