alka direktør

Ugens Insider

Ny Alka-direktør gør klar til angreb  

Landets mest vækstivrige forsikringsselskab, Alka, har fået ny direktør: Henrik Grønborg. Nu venter fortsat vækststrategi og aggressive tiltag i markedet. Blandt andet er en ny app, der giver tilskud til benzinen, på vej.

Et dansk forsikringsselskab har mere end noget andet haft succes med at være i udfordrerrollen. Det fagbevægelsesejede Alka er et selskab, som gennem tiderne har pustet til konkurrencen og den teknologiske udvikling på forsikringsområdet i Danmark.

Og denne aggressive linje kommer til at fortsætte under den nye direktør, Henrik Grønborg, der nu overtager, efter at Jens Bærentsen træder tilbage til en position som jurist i Alka. Selv om Alka hverken er børsnoteret eller blandt de allerstørste selskaber herhjemme, så er der alligevel god grund til at være opmærksom på forsikringsselskabet med de røde farver.

For i modsætning til især de børsnoterede danske forsikringsselskaber har Alka formået at levere organisk vækst i et marked, som i årevis har været næsten fastlåst på grund af kunder, som ikke interesserer sig ret meget for forsikring. Markedsandelen er ifølge en statistik fra Ankenævnet for Forsikring steget fra 4,6 procent i 2010 til 5,6 procent i 2015 målt på andelen af præmieindtægter.

Det ser således ud til, at Alka har formået at levere en formel, der knækker koden til at hente kunder på et marked, hvor det historisk set er utroligt svært for alvor at øge sin markedsandel. Det er særlig interessant, fordi Alka er relativt rentabelt. Der er således ikke tale om ren prisdumping.

Det er primært på privatkundemarkedet, at Alka henter sin vækst, og her er man med en markedsandel på 12,9 procent af de danske husstande målt på kunder med indboforsikring ved at være en betydende spiller.

Vækststrategien skal nu fortsættes under Henrik Grønborg, der er hentet internt og tidligere var viceadministrerende direktør i Alka, hvor han har været ansat siden 1998.

“Vi er i stigende grad et af de selskaber, der bliver kigget efter. Og vi vil fortsat være et af de selskaber, som har en stærk organisk vækst,” forklarer Henrik Grønborg.

Øget konkurrence, mens kagen bliver mindre

Som beskrevet i denne uge af InsideBusiness går forsikringsbranchen en tid i møde, hvor kagen bliver mindre, og konkurrencen øges. Det gælder ikke mindst på det lukrative bilforsikringsområde, hvor præmieindtægterne falder, fordi bilerne bliver mindre, ligesom de stadig mere selvkørende biler vil gøre det stadig sikrere at køre bil. Det påvirker også indtægterne i negativ retning.

Det specielle ved Alka er tillige, at man har en så stærk indtjening, at man har mulighed for at udfordre konkurrenterne på pris. Det ses på nøgletallet for lønsomheden i forsikringsdriften, combined ratio, på 83 – dog iberegnet afløbsgevinster fra tidligere år, hvor erstatningerne var mindre end ventet – som var blandt de bedste i landet sidste år.

Desto længere under 100, desto bedre er forretningen. Har man både godt styr på sine omkostninger og på kundernes risiko, så man betaler lave erstatninger til kunderne, har man mulighed for at hente en misundelsesværdig egenkapitalforrentning på 14 procent efter skat, hvilket altså lykkedes Alka sidste år.

Men da Alka er fagforeningsejet, er det ikke så afgørende, at man har et så stort overskud på forretningen. Derfor har Henrik Grønborg mulighed for at øge markedsandelen via lavere priser i de kommende år.

“Der er ikke tvivl om, at konkurrencen vil presse priserne ned. Men vi har musklerne til at følge med. Vi kan agere i en øget konkurrencesituation.”

Ejerkredsen er klar til at acceptere lavere indtjening

Alkas ejerkreds kan faktisk leve med, at combined ratio stiger til 98 mod de 83 for sidste år, som på grund af positive afløbsgevinster fra tidligere år, hvor Alka ikke behøvede at udbetale så store erstatninger om ventet, blev forbedret med 10 procent.

“Vi har valgt en politik, at vi skal slå konkurrenterne på prisen for 7 af 10 kunder. Det har konkurrencen givet os lov til. Vi har ikke ønsket at dumpe prisen. Men vi har en vækststrategi.”

Selv om der for mange forsikringskunder er penge at spare på forsikringen, så er der ikke så stor interesse for at spare penge ved at skifte selskab. Derfor er man nødt til at komme med alternative måder at fange kundernes interesse på, hvis man ønsker at vokse organisk, lyder det fra Henrik Grønborg.

Alka har allerede forsøgt sig med massiv markedsføring og den såkaldte Alkaboks, som måler kundens kørselsmønster, og som kan justere selvrisikoen alt efter køremåden lige inden et uheld. I alt 10.000 danskere kører rundt med en Alkaboks, og nu arbejder Alka på at udvikle nye brugsmuligheder. Det kunne f.eks. være overvågning af kørselsmønstret, når junior låner fars bil.

Alka var desuden det første og indtil videre eneste selskab, som sagde farvel til de samlerabatter til kunderne, der er meget almindelige hos de andre skadesforsikringsselskaber i markedet. Det har man tænkt sig at fortsætte med.

“Samlerabatter er med til at mudre billedet for kunderne, som har svært ved at sammenligne priserne direkte.”

Blå bog

Henrik Grønborg er født I 1966.

Har været ansat i Alka siden 1998 og tiltræder den 1. juli 2016 som CEO. Indtil da har han som forsikringsteknisk direktør haft ansvaret for det samlede forsikringstekniske resultat.

I de seneste år har Grønborg været viceadministrerende direktør og haft det overordnede ansvar for at identificere de indsatsområder, der skulle arbejdes med for at kunne udvikle Alka hurtigere, herunder reduceret kompleksitet som afgørende fundament for at udvikle enklere forsikringsprodukter og drive digital forretning.

Henrik Grønborg har været hovedansvarlig for at drive Alkas 2020-strategi, hvor omdrejningspunktet er enkelhed og lavere kompleksitet implementeret i produkter og processer og organisation i forbindelse med ’Danmarks bedste kundeoplevelse’.

Han er uddannet i forsikringsbranchen med afstikkere til Insead, CBS og Advanced Business Development CfL og har tidligere været ansat i Codan, Forsikringsakademiet, Skandia og Gartnernes Forsikring.

Henrik Grønborg er gift med Anne, og sammen har de to tvillingedrenge på 9 og en pige på 11 og er bosiddende i Helsinge.

Ny app til spareglade bilister

Men i første omgang er Alka i gang med en stor satsning på at vinde kunder i form af en nyudviklet app, som har titlen Alka Tank og Tjen. Her er ideen, at kunderne får 50 øre foræret, hver gang de køber en liter benzin eller diesel. Ikke-Alka-kunder får en engangsrabat på 100 kr. – altså svarende til en rabat på 200 liter brændstof – mens rabatten for Alka-kunder er permanent. Man skal blot tage et billede af benzinstanderen efter tankning, så overføres rabatten til kundens nemkonto.

“Vi er endnu ikke helt klar til at gå ud med den app, men vi tester den nu. Vi er nødt til at gøre noget anderledes for at få kundernes opmærksomhed.”

Er det ikke potentielt en meget dyr markedsføring?

“Jo, men vi har råd til det. Men det er noget af det, vi kigger på. Det er dog stadig en app, som er i testfasen,” lyder det fra Henrik Grønborg, som konstaterer, at det er svært at få kundernes opmærksomhed ved at tænke traditionelt.

I det hele taget er det en stor udfordring for forsikringsselskaberne at hente nye kunder. Alka har tidligere forsøgt sig med forskellige partnermodeller, f.eks. solgte bilmærkerne Mitsubishi og Nissan bilforsikringer sammen med nye biler. Det var succesfuldt, men det er lukket ned, fordi bilfirmaerne valgte andre forsikringsleverandører som If Forsikring.

Nu forsøger Alka sig med salg via samarbejdspartneren og medejeren Arbejdernes Landsbank, som driver billeasingselskabet AL-Finans. Det er interessant med det boomende leasingområde, hvor der i stigende grad sælges forsikringer som en del af leasingydelsen, forklarer Henrik Grønborg

“Det er klart, at der vil være en øget tendens til, at især yngre generationer har en helt anden holdning til det at eje ting. Det giver store udfordringer for forsikringsbranchen, og vi ser på, hvordan vi skal forholde os til tendensen med deleøkonomi. Vi er f.eks. begyndt at tilbyde en udvidet indboforsikring til de kunder, som lejer boligen ud via Airbnb.”

Organisationen gøres klar til disruption

Det er også en udfordring at justere organisationen til en verden, hvor mange forsikringsselskaber frygter disruption. Det har Alka indtil videre løst ved at ændre organisationen, så de medarbejdere, der arbejder med projekter, bliver taget væk fra deres daglige funktion og bliver fuldt ud dedikeret til projektarbejdet, hvor de sidder med mange forskellige kompetencer i hvert team, f.eks. antropologer og designere, som udvikler hjemmesiden Alka.

“De sidder nu fysisk sammen med de andre i projektgruppen og har altså ikke længere den gamle plads i organisationen. Det betyder, at vi kan reagere hurtigere med et projekt.”

Med til historien om Alka hører også, at ejerne i fagbevægelsen nu sidder på et guldæg. Da Gjensidige købte Nykredit, var prisen per præmiekrone 1,25 kroner, og det er formentlig steget siden. Det betyder, at Alka mindst vil være 6 milliarder kroner værd, hvis egenkapitalen på knap 3 milliarder kroner regnes med. Men der er ingen planer om at sælge, forsikrer Henrik Grønborg:

“Nej, du skal snarere se ejerskabet af Alka sådan, at det er en vej for fagbevægelsen at give kunderne flere fordele. I dag har vi f.eks. en lønforsikring til 110.000 kunder. Det ville ikke have været muligt at lave et sådant produkt sammen med en kommerciel aktør.”

Læs også InsideStory om at de fede tider i forsikringsbranchen er ved at rinde ud.