Relationel_kapacitet_final.indd

Kultur

Boganmeldelse: Sådan sikrer ledere sammenhæng i den offentlige sektor

Relationel kapacitet giver et fremragende bud på, hvordan man kan skabe en større sammenhængskraft i den offentlige sektor, øge medarbejdertilfredsheden, skabe mere borgernære oplevelser og højere effektivitet.

Vi hører ofte, at det årlige omprioriteringsbidrag på 2 procent i den offentlige sektor vil sænke den borgernære service, men hvordan kan vi alligevel blive i stand til at sikre en bedre oplevelse til borgerne i den offentlige sektor?

Dette giver Jacob Storch og Carsten Hornstrup et bud på med deres bog, ’Relationel kapacitet – sammenhæng i offentlige organisationer’.

Når borgerne møder den offentlige sektor, er det ofte med meget forskellige udfald. Politikerne taler om, at man skal bruge best practice fra de bedste kommuner på de dårligst performende kommuner, men er det så simpelt?

Boganmeldelse

Titel: Relationel kapacitet – sammenhæng i offentlige organisationer
Af: Carsten Hornstrup og Jacob Storch
Forlag: Mindspace
Sprog: Dansk
Sideantal: 160
Pris: 298 kroner
ISBN13: 9788793535190
5 stjerner

Bogen er delt ind i 5 overordnede kapitler, der giver en trin for trin-guide til, hvordan offentlige organisationer kan arbejde med relationel kapacitet:

  • Hvorfor relationel kapacitet nu?
  • Hvad er relationel kapacitet?
  • Hvordan arbejde med relationel kapacitet?
  • Ledelseserfaringer med relationel kapacitet
  • Et teoretisk fundament for relationel praksis

Gennem de fem kapitler bliver man som læser guidet på fornem vis. De to første afsnit fokuserer på at skabe en sense of urgency i forhold til, hvorfor netop relationel kapacitet er så vigtig.

De sidste kapitler giver konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med relationel kapacitet. Alt dette bliver krydret med citater og udsagn fra dagligdagen, hvor ledere fortæller om arbejdet med relationel kapacitet i den offentlige sektor.

Når man læser kapitlerne, så kan det godt virke ligetil at sikre sammenhængskraft i offentlige organisationer, men man skal huske, at det ikke er helt så let. Det kræver konstant fokus på at skabe den sammenhængende organisation, men bogen giver et godt bud på, hvordan man kan arbejde med det trin for trin.

Fremragende læsning

Bogen er rigtig relevant for den tid, vi befinder os i, da politikere, medier med flere taler om, at vores samfund mangler sammenhængskraft. Bogen giver nemlig et rigtig godt indblik og bud på, hvordan man kan arbejde med sammenhængskraft i det offentlige, der dermed kan skabe vejen for bedre oplevelser for borgere og medarbejdere, hvilket kommer alle til gode.

Derudover er bogen letlæselig, hvilket gør, at man ikke mister interessen. ’Relationel kapacitet’ kan for mange være lidt af et fremmedbegreb, men som bogen skrider frem, får man følelsen af, at relationel kapacitet burde være en selvfølgelighed.

Med titlen på bogen kan man foranlediges til at tro, at bogen henvender sig til ledere, konsulenter og medarbejdere inden for den offentlige sektor. Bogen kan dog med fordel også læses af ledere, konsulenter og medarbejdere i den private sektor, da sammenhængskraft i organisationer bør være et lige så stort opmærksomhedspunkt i det private som i det offentlige.

Af Daniel Omann Gru, dog@danskecommodities.com