Nets' kommunikationschef Karsten Anker. Foto: Dong Energy

Inside story

Nets vil være en vækstvirksomhed

Selv om Nets’ kerneforretning er under angreb fra flere sider tror betalingsgiganten stadig på, at man både kan fastholde sin stærke position og skabe vækst

 

Den danske betalingsgigant Nets har været gennem store omvæltninger siden de to amerikanske kapitalfonde Advendt og Bain overtog selskabet i foråret 2014.

Forretningen er blevet skåret til, og i klassisk kapitalfonds-ånd er der blevet kigget intenst på effektiviseringer af forretningen.

Det har indtil videre givet pote i form af vækst på både top- og bundlinje, men af Nets’ eget regnskab fremgår det dog, at en del af fremgangen skyldes prisforhøjelser.

Umiddelbart kan det synes som en farlig vej at gå, da Nets fortsat kæmper med at øge tilfredsheden blandt sine kunder, hvor mange stadig er misfornøjede med den service, de får. Samtidig er koncernen under angreb fra en række spillere, der søger at erobre markedsandele fra Nets.

Nets kommunikationschef Karsten Anker understreger dog i et skriftligt svar til InsideBusiness, at Nets store styrke fortsat er selskabets stærke infrastruktur, som også i fremtiden skal være rygraden i forretningen.

 Hvordan ser man hos Nets på de udfordringer, man står over for i forhold til nye aktører (MobilePay, GooglePay, Apple Pay) osv. der angriber Nets marked?

Vi byder alle nye løsninger velkommen i et marked, der er præget af stor forandring og øget konkurrence. Konkurrencen er med til hele tiden at få det bedste frem i os. Vores styrke er, at vi leverer store dele af den grundlæggende infrastruktur i Norden, som også kan understøtte nye betalingsløsninger i markedet, herunder også mobilbetalingsløsninger fra bankerne og andre aktører. Vi er fx i færd med at udvikle nye digitale tegnebøger for flere danske banker, der vil danne grundlaget for betaling med Dankort på mobilen fra efteråret.

Hvordan kan Nets sikre sig, at man holder fast i sin stærke infrastruktur og at andre aktører herunder bankerne ikke laver deres egen løsning?

Det kræver at vi hele tiden er relevante for bankerne, ved at tilbyde bankerne – og alle vores andre kunder – så stærke tilbud som muligt. Det gør vi ved at levere sikre og stabile services, og ved at vi hele tiden er innovative. Dankortet et et godt eksempel på, hvad vi har skabt sammen med bankerne. Dankort er i dag et af verdens mest effektive betalingsmidler og sammen med bankerne og detailhandlen fortsætter vi med at udvikle og dermed fremtidssikre Dankort. Men vi har selvfølgelig et marked, hvor bankerne og potentielt andre aktører også udvikler egne løsninger, hvilket vi er med til at understøtte i større eller mindre grad.

I Nets seneste regnskab præsenterer man vækst – hvor meget af den vækst er sket via prisstigninger?

Vores omsætningsvækst er primært drevet af, at vi har fået bedre fat i markedet for digitale betalinger, der vokser ganske markant i Norden i disse år. Det er vi lykkedes med, fordi vi er blevet en mere kommercielt fokuseret virksomhed, fordi vi har haft succes med at udvide vores kundebase og fordi vi via opkøb været i stand til at styrke vores position på nogle af de markeder, hvor potentialet er størst, primært i Sverige og Finland og inden for e-handel. Vores priser er i langt de fleste tilfælde fastholdt eller reduceret over de senere år, som en naturlig konsekvens den stadig hårdere konkurrence på markedet for digitale betalinger. Fx er prisen på Dankort er for de fleste forretningernes vedkomne faldet, selvom detailhandlen gradvist skal dække en større andel af omkostningerne til driften, og prisen på Betalingsservice har været den samme siden 2007.

Bambora mener Nets anvender ufine metoder i forhold til at værne om sin forretning herunder binde kunder i 6 måneder frem for 3 som tidligere samt at afkræve en række informationer fra kunder, der forlader Nets til fordel for andre aktører. Hvad mener man i Nets om den påstand?

Når vi, som alle andre virksomheder, foretager tilpasninger af vores kontraktlige vilkår, så sker det med rettidig varsling, så vores kunder har passende tid til at vurdere, om de vil acceptere deres ændrede vilkår. Vi er altid kede af, hvis vi har kunder, der ønsker at forlade os. Derfor forhører vi os som regel om, hvorvidt vi kan gøre noget for at de får lyst til at blive. Det er helt almindelig kundepleje, og ganske almindelig praksis.

Hvordan vil Nets fremover sikre sig vækst i et marked med så hård konkurrence?

Nets er en virksomhed, der de sidste par år har været gennem en stor transformation: Vi har foretaget en række strategiske opkøb, vi er blevet mere kommercielle, vi er blevet mere innovative og har lanceret en række nye produkter og services – og har flere nye ting på vej. Alt sammen tiltag, der styrker vores position og dermed vores muligheder for at fortsætte med at vækste i markedet for digitale betalinger i Norden. Derudover skal vi selvfølgelig forsætte med at drive en cost-effektiv forretning. Hvis vi lykkes med det – og det har vi al mulig grund til at tro at vi gør – vil Nets også være en vækstvirksomhed de kommende år.