Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Inside story

Garvet RD-direktør angriber bankers salg af realkreditlån

Konkurrencen på realkreditområdet lider under, at bankerne kun tilbyder realkreditlån fra et realkreditselskab. Sådan lyder meldingen i et internt notat fra tidligere Realkredit Danmark-direktør Sven Holm, som sidder i central regeringsnedsat arbejdsgruppe. Han får opbakning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

En af landets mest erfarne realkreditdirektører undsiger nu bankernes og realkreditselskabernes måde at sælge boliglån på. Problemet er, at bankerne kun sælger realkreditlån fra et institut.

“Det er min vurdering, at denne struktur virker stærkt hæmmende for mobiliteten på realkreditmarkedet,” lyder det fra tidligere topchef i Realkredit Danmark Sven Holm i et internt notat til den regeringsnedsatte arbejdsgruppe, som til september skal aflevere et udspil, der skal øge mobiliteten og gennemsigtigheden på realkreditmarkedet.

Oprindelig blev udvalget nedsat den 29. marts efter Nykredits prisstigninger på realkreditlån, men siden har også Realkredit Danmark og Nordea Kredit hævet priserne på realkreditlån. Dog med vidt forskellige begrundelser. Af Sven Holms anbefaling til fremme af mobilitet og gennemsigtighed på realkreditområdet fremgår det, at bankerne og realkreditselskaberne er smeltet for meget sammen i stedet for at være to separate markeder:

“Realkreditlån til privatkunder indhentes helt typisk gennem pengeinstitutter, som enten arbejder sammen med eller ejer et realkreditinstitut. Pengeinstitutterne honoreres af realkreditinstitutterne i form af formidlingsprovisioner og garantiprovisioner. Det betyder formentlig, at lånsøger ikke afsøger realkreditmarkedet specifikt, fordi banken fører kunden gennem processen, der ender med finansiering i banken og i det realkreditinstitut, som banken har præference for. Det gør senere skift af realkreditinstitut overordentlig vanskeligt,” skriver Sven Holm, som henviser til, at det gør det meget svært for den enkelte kunde at blive i samme pengeinstitut og samtidig skifte til et nyt realkreditinstitut, fordi kunden er nødt til at henvende sig til banken og sige, at man ikke ønsker at blive i bankens realkreditinstitut:

“Der opstår let en konflikt med pengeinstituttet og den ønskede transaktion kan få konsekvenser for kundeforholdet, dels i form af ændret prissætning og dels i form af ændrede kreditrammer etc.”

Opbakning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

I dag er markedet for realkreditlån i Danmark styret af realkreditinstitutter, som alle er knyttet tæt sammen med en bank. Det er Danske Bank-ejede Realkredit Danmark, Nordea-ejede Nordea Kredit, Jyske Banks BRFKredit og de omkring 60 banker, der samarbejder med Nykredit i det såkaldte Totalkredit-samarbejde. Disse mindre banker er bundet af en kontrakt med Nykredit.

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er kontorchef Martin Nyvang, der også sidder med i udvalget, enig i, at forslaget vil kunne give en forbedret konkurrencesituation, hvis man indførte, at alle banker skulle sælge forskellige realkreditkoncerners produkter:

“Det ville øge konkurrencen, fordi hvis alle banker blev pålagt at tilbyde flere produkter. For forbrugerne ville det være lettere, fordi man kan gå ind i en bank i stedet for at skulle gå rundt til forskellige banker for at se de enkelte produkter. Det gælder såvel,  hvis man går ind i Danske Bank og bliver tilbudt andre realkreditselskabers produkter end bankens eget realkreditselskab.”

InsideBusiness har været i dialog med en række medlemmer af udvalget, der har professor Nina Dietz Legind som formand, men generelt ønsker man ikke at udtale sig til citat bortset fra Forbrugerrådets repræsentant seniorøkonom Morten Bruun Pedersen, som giver sin uforbeholdne støtte til Sven Holms analyse

“Det er helt rigtigt set. Problemet er, at du bliver ført rundt, når du kommer ned i banken, som bliver betalt for at sige noget konkret om et realkreditinstitut. Du får ikke noget overblik over markedet, men bliver ledt ind i beslutningsprocesser, og man kan kun vælge det, som banken tilbyder.”

Morten Bruun Pedersen oplyser, at Forbrugerrådet har rejst samme forslag – altså at bankerne fremover skal føre realkreditlån fra flere forskellige realkreditinstitutter.

“Vi har set undersøgelser, som viser, at det er helt afgørende, hvad kunden bliver præsenteret for nede i banken på lige nøjagtig det tidspunkt, hvor beslutningen skal træffes. Derfor er det særligt vigtigt med konkurrence her.”

Ekspert: Relevant problem

Også seniorrådgiver Lars Krull fra Aalborg Universitet påpeger, at det er et problem, at bankerne kun tilbyder realkreditlån fra en udbyder.

“Konkurrencen er ikke god nok, og det skal vi have fat i. Bankerne skal ikke tilbyde fire forskellige realkreditprodukter, men fra fire forskellige realkreditudbydere. Konkurrencen skal virke.”

Lars Krull er enig i, at det vil være en afgørende forbedring af konkurrencen på realkreditlån, hvis et realkreditlån blev konkurrenceudsat nede i banken:

“Bankerne er de eneste, som kan lave det her konkurrencepres. Generelt har man i denne regering og den sidste regering ladet sig spise sig af med sammenligningsportaler og lommefilosofi.  Sidste gang sagde man, at en prisportal ville løse problemet. Men nu har Nykredit ødelagt gennemskueligheden ved at introducere det nye begreb Kundekroner, som gør det helt uigennemskueligt at sammenligne, hvad de enkelte lån koster på den prisportal på realkreditområdet, som er på vej,” siger Lars Krull.

Der lyder dog ingen opbakning til forslaget fra de folk i bank- og realkreditsektoren, som InsideBusiness har talt med, og heller ikke sektorens repræsentanter i udvalget bakker op om Sven Holms udspil. Man henviser generelt til, at indholdet i det interne notat er en del af en udvalgsproces, der ventes at blive til en rapport i efteråret. Heller ikke Nykredit har kommentarer til sagen. Læs også analysen om forslaget bliver en realitet. 

Baggrunden for ekspertudvalget

Ekspertudvalget skal afrapportere til erhvervs- og vækstministeren senest 1. september 2016. Formanden er Nina Dietz Legind, professor ved Syddansk Universitet. De øvrige medlemmer er: 

 • Professor Peter Løchte Jørgensen, Aarhus Universitet,
 • Sven Holm, fhv. direktør i Realkredit Danmark,
 • Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet,
 • Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen,
 • Ulrik Nødgaard, direktør i Finansrådet,
 • Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk,
 • Jørn Ravn, adm. direktør i Moneo (Indstillet af Forbrugerrådet Tænk),
 • Tine Roed, direktør i DI,
 • Mette Tams Kitaj, chefkonsulent i Erhvervs- og Vækstministeriet,
 • Thomas Brenøe, vicedirektør i Finanstilsynet,
 • Martin Nyvang, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
 • Rasmus Ammitzbøld Degn, afdelingschef i Finansministeriet,
 • Karsten Biltoft, vicedirektør i Nationalbanken.

Billedtekst: Udvalget blev nedsat af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen den 29 marts. Foto: Jens Astrup