cbs web

Lifestyle

Boganmeldelse: House of Cards på Frederiksberg

Vi anmelder bogen ’Oprøret på CBS. Forandring, ledelse og modstand i en professionel organisation’ skrevet af Jens Frøslev Christensen om tiden før, under og efter transformationen fra lokal handelshøjskole til internationalt erhvervsuniversitet.

Historien om fusionen mellem Copenhagen Business School (CBS) og Scandinavian International Management Institute (SIMI) kender vi fra medierne. En uheldig sag, hvor MBA-studerende kom i klemme, og som kulminerede med både rektors og formands afgang i foråret 2012.
Med ’Oprøret fra CBS’ får vi hele beretningen fra første parket skrevet af professor Jens Frøslev Christensen, der som medarbejderrepræsentant sad i bestyrelsen, da oprøret kulminerende.

Bogen består af tre dele. I første del tegnes baggrunden for oprøret: Transformationen fra lokal handelshøjskole til internationalt erhvervsuniversitet og overgangen fra kollegialt styre til en professionel bestyrelse med topchefer fra det private erhvervsliv. Begge dele gennemført under den tidligere rektor Finn Junge-Jensen.
Straks efter Finn Junge-Jensens afgang ansatte bestyrelsen – med Anders Knutsen i spidsen – svenskeren Johan Roos som ny rektor. Den første tid var positiv. Kort efter blev nysgerrighed og forventninger forvandlet til skepsis, som hurtigt blev stærkere og mere rodfæstet.
Senere kom fusionsforsøget med SIMI, der viser sig blot at være en mindre sag blandt mange, der summerer op til et oprør.

Oprørets centrale aktører
I anden del af bogen gengives oprøret med detaljerede udsagn fra oprørets centrale aktører. Det er rent ’House of Cards’ omsat til Frederiksberg – dog i en akademisk form.
I bogens sidste del analyseres begivenhederne. Her præsenteres læseren for, hvad der skete, men får også bud på, hvorfor det skete.
Bogen afsluttes med at perspektivere erfaringerne fra det konkrete oprør på CBS med mere generelle betragtninger om ledelse og forandring i professionelle serviceorganisationer.

Fakta

Oprøret på CBS. Forandring, ledelse og modstand i en professionel organisation

Af Jens Frøslev Christensen
Samfundslitteratur, 2016
På dansk
246 sider
ISBN 9788759324769
Vejledende pris: 249 kroner

5 stjerner

Hvad gik der galt?
Først og fremmest er det et sammenstød mellem åben og lukket ledelse. Indtil Anders Knutsen tiltrådte som formand, var der (stort set) fuld åbenhed om arbejdet i bestyrelsen. Han valgte en lukket ledelse som de fleste private virksomheder, hvilket affødte en voldsom reaktion blandt professorerne og var med til at forgifte bestyrelsesarbejdet.

For det andet iværksatte Johan Roos en proces med omfattende intern involvering og eksterne konsulenter. Konsulenternes arbejde blev alene anvendt til at legitimere ledelsens beslutninger. Den involverende proces mundede ud i svar, som rektor havde givet på forhånd, og som havde omfattende konsekvenser for det eksisterende.

Processen udløste en skepsis blandt professorerne, som formand og rektor bortforklarede med ”forventelig modstand” eller at tilhøre ”den gamle garde”. En umiddelbart effektfuld taktik, som endte med at give bagslag, fordi den forholdt bestyrelsen vigtige informationer om, hvad der rørte sig i organisationen.

Sejrherrens historie
Historien om CBS er skrevet af dem, der vandt. Jens Frøslev Christensen foregiver hverken objektivitet eller neutralitet.
Alligevel er det lykkedes ham at inddrage forskellige interessenters perspektiver undervejs. Selv om ansvaret placeres hos formand og rektor, får vi alligevel også en svag duft af noget forførende og måske forfriskende.

Stof til eftertanke
Oprøret på CBS er en interessant og underholdende beretning om en virkelig historie. Bogens grundighed og detaljerigdom gør bogen omfattende og lidt tør, hvorved den risikerer at miste læsere, der søger en enkel og ind til benet-fremstilling.
I sidste ende giver den stof til eftertanke – i særdeleshed, hvis man interesserer sig for spændingsfeltet mellem strategi og ledelse på den ene side og dyb forankring i den faglige kultur på den anden side.

Af Mette Brøgger, Hildebrandt & Brandi, mb@hildebrandtbrandi.com

Læs mere

Sex, sladder og stress i organisationer

Diskret nordisk erhvervskoryfæ

Her er forårets bedste teateroplevelser