anne-buchardt-nordea

Inside story

Nordea ruster sig til nordisk kamp mod Danske Banks June

Danske Bank vil gøre den nye platform June til et nordisk univers for billige investeringer, men flere af de største konkurrenter, herunder Nordea, vil investere massivt i digitale løsninger, der kan tage kampen op med landets største bank.

Det trækker op til en nordisk bankkrig på prisbillige investeringer mod Danske Banks nye June, der skal sælge billige passive investeringsfonde til en bred gruppe mennesker. Dermed risikerer hele det nordiske marked for investeringer, herunder især dyre aktivt forvaltede investeringsfonde, at blive disruptet.

Nordea er da også klar til at tage kampen op mod Danske Banks June, der skal gøre prisbillige ETF- og indeksfonde tilgængelige for både modne investorer og almindelige bankkunder, som er trætte af at få nul i rente i banken.

Danske Banks direktør for innovation, Simon Haldrup, lægger ikke skjul på, at planen er, at June, som InsideBusiness beskrev indgående sidste uge, kommer til at være et nordisk produkt:

”Da vi er en nordisk universalbank, er det naturligt for os at tænke i en bredere nordisk kontekst. Men i hvilket omfang, hvor og hvornår ved vi ikke,” siger Simon Haldrup til InsideBusiness.

Derfor står det da også klart, at konkurrencen kommer til at være benhård for ikke bare det danske marked, men hele det nordiske område for opsparing – både kunders almindelige bankkonti og dyrere investeringsforeninger kan blive erstattet af aktører som Danske Banks June.

”Jeg vil forvente, at flere større spillere sidder og arbejder med det her eller med noget lignende. Man kommer til at se konkurrence på det her område. Ellers bliver jeg skuffet,” forklarer Simon Haldrup.

Nordea er klar til at tage kampen op

På det nordiske marked er Nordea den store konkurrent til Danske Bank. Herfra lyder meldingen også, at man er klar til at gå i clinch med Danske Banks innovationskanon.

”Vi følger nøje med i markedsudviklingen, herunder vores konkurrenters tiltag, og vi mener, at vores tilbud til kunderne er meget konkurrencedygtige. I Nordea investerer vi massivt i digitale løsninger til vores kunder, ikke mindst på investeringsområdet. Det gælder både tilbud til de kunder, der gerne vil handle selv, og dem, der ønsker rådgivning fra os,” forklarer Anne Buchardt, Nordeas chef for opsparing og pension i Danmark.

Den nordiske storbank lancerede i sommeren 2015 handelsplatformen Nordea Investor, hvorfra man kan handle med værdipapirer online på mobil, tablet og pc. Fokus er på brugervenlighed, overblik og kundernes personlige tilpasning, men det er kun begyndelsen. For et nyt og bedre univers er på vej, fortsætter Anne Buchardt uden dog at blive konkret.

”Vi udvikler i tæt samarbejde med en række brugere, og vi mener, at det generelt er en afgørende faktor for at kunne opfylde kundernes behov i en digital verden. I løbet af 2017 forventer vi at kunne lancere en fuld digital rådgivningsløsning til vores kunder,” siger Anne Buchardt.

Der har gennem de sidste år været en international kampplads, hvor de prisbillige passive investeringsfonde har sloges med de dyrere aktivt forvaltede fonde. Globalt er tendensen, at indeks- og ETF-fonde vinder frem. Især i USA, hjulpet godt på vej af superinvestoren Warren Buffetts positive udsagn. Herhjemme lyder kritikken, at de billige fonde ikke kan slå markedet, og at man i koncepter som June ikke får den rådgivning, som mange kunder faktisk efterspørger.

Saxo Bank hilser konkurrencen velkommen

Investeringsunivers baseret på de billige investeringsprodukter er ikke en ny opfindelse. For Saxo Bank har i årevis været fortaler for de prisbillige ETF’er og indeksfonde. Herfra er investeringsdirektør Teis Knuthsen glad for, at bankerne nu endelig bakker op om den billigere investeringsform i forhold til eksempelvis at sælge egne investeringsforeninger:

”Jeg synes, det er rigtig positivt, at Danske Bank kommer med det her tiltag. For det kan være med til at udbrede ETF’er. Det har tidligere været svært at få bankerne i Danmark til at sige noget pænt om ETF’er til privatkunder i Danmark, selv om det er et anerkendt produkt til professionelle investorer.”

Saxo Bank sælger globalt en investeringsplatform, som også ETF’er er del af. Derfor har man også et univers, som minder om det, som June stiller til rådighed for kunderne.

”Vi ser det samme som Danske Bank. Det er den vej, markedet bevæger sig. Vi er overbeviste om, at en større del af privatkundemarkedet har interesse i ETF’er og i porteføljepleje baseret på ETF’er. Kunderne vil gerne bruge Saxo Banks platform og de muligheder, vi har til et privat kundesegment.”

Saxo Banks ETF-porteføljer minder prissætning og koncept om Danske Banks June. Prisen på en ETF-portefølje er ca. 0,3 procent om året plus 0,5 procents omkostninger til Saxo Bank, som balancerer porteføljerne, udvælger ETF’erne og har omkostninger til drift. June har meldt ud, at prisen er 0,83 procent i ÅOP per år. Til sammenligning koster en aktivt forvaltet investeringsfond mellem 1,5 og 2 procent. Saxo og June er altså ca. halv pris.

”Vores univers er et reelt fuldmagtsprodukt, hvor vi løbende overvåger kundens depot og handler i det. Det er et klassisk kapitalforvaltningsprodukt bygget op omkring ETF’er. Set med de briller er det ret billigt,” siger Teis Knuthsen.

Danske Bank bliver ikke first mover med June 

Ser man på fintechområdet, kommer Danske Bank ikke først, når June går endeligt i luften. For danske Nord Investments har lavet et meget lignende produkt, som sendes på markedet i samarbejde med den første partnerbank, Københavns Andelskasse. P.t. er man ligesom Danske Bank i gang med en betatest, men Nord Investments’ app er allerede nu at finde i App Store.

”Vi synes, at alle skal have muligheden for at investere intelligent til utralav pris. Det er udgangspunktet for vores virksomhed. Alle skal have adgang til sofistikerede investeringsmetoder. I Danske Bank går man efter alle som kunder, men man tilbyder dem ikke nødvendigvis alle produkter,” forklarer Anders Hartmann fra Nord Investments.

Som med andre fintechvirksomheder er Nord Investments dybt afhængig af at have banker som alliancepartnere. Nord Investments selv har ikke nogen licens til at yde investeringsrågivning eller formuepleje, hvorfor servicen udbydes i samarbejde med banker, der er ansvarlige for alle de aktiviteter, der kræver, at man er en reguleret virksomhed. Adgang til indskydergarantien (Garantiformuen).

”Vi har kun gode oplevelser med vores partnerbank, og vi er i dialog med flere banker. Konceptet er at være en teknologivirksomhed, der i samarbejde med partnerbanker, stiller en app til rådighed, der hjælper med at designe og vedligeholde en portefølje. En datadreven service til den langsigtede investor.”

Danske Bank: Ikke nødvendigt at være first mover

Danske Banks Simon Haldrup mener ikke, at det på investeringsområdet er helt så vigtigt at være first mover, som det var, da man fik MobilePay i luften for næsen af konkurrenterne i Swipp.

“Bare fordi det er digitalt, så behøver det ikke at være samme tilgang First mover kan have forskellig værdi, forskellige services og løsninger. Formår vi at adressere et marked, som ellers er underserviceret, så kan der være en steppebrandseffekt, men der er ikke noget CBS-lingo over det. Vi gør det, hvis folk kan lide det, det rammer folk, og det er prissat på en ordentlig måde. Det skal fungere godt hver gang. Så fortæller de også venner og familie om det. Så kan vi have en first mover-fordel.”  

 

LÆS MERE

Danske Bank gør klar til massiv disruption af investeringsområdet

Derfor er Danske Banks June dødsensfarlig for investeringsbranchen

Danske Bank vil erobre nyt terræn med Mobilepay